Az osztrák biogazdálkodók többsége újból az ökogazdálkodást választaná

A Keyquest piackutató cég 500 válaszadó megkérdezésével végzett felmérése szerint az osztrák ökológiai gazdálkodók 98%-a ismételten az ökológiai gazdálkodásra való átállást választaná, ha újra döntenie kellene. Számos interjúalany indokolta válaszát azzal a meggyőződéssel, hogy az ökogazdálkodás egyfajta az élethez való hozzáállás, attitűd.

A felmérés egyértelmű eredményt hozott: a válaszadók 98%-a kezdene újra az ökológiai gazdálkodásba; 89% válaszolta, hogy „biztosan”, további 9%, hogy „valószínű”. Mindössze 2% nyilatkozta azt, hogy nem váltana ismét az ökológiai gazdálkodásra.

Az ökogazdálkodók magas szintű elkötelezettsége elsősorban az ökológiai gazdálkodással való magas szintű azonosulásnak köszönhető: a válaszadók 45%-a meg van győződve arról, hogy az ökológiai gazdálkodás életmód.

A környezet, azaz az éghajlat és a természet megóvása, a fajoknak megfelelő állattenyésztés és a talaj védelme szintén fontos kérdések: az ökológiai gazdálkodók 31%-a nevezi ezt az ökológiai gazdálkodás mellett való döntése indokának.

Az üzleti okok a harmadik helyen következnek. Minden negyedik ökológiai gazdálkodó (26%) meg van győződve arról, hogy az ökológiai gazdálkodás gazdasági szempontból is jövedelmezőbb vagy érdekesebb. A gazdálkodók nagy jelentőséget tulajdonítanak saját egészségüknek és életminőségüknek, valamint gyermekeik és unokáik egészségének és életminőségének is. Az ökológiai gazdálkodási módszerek alkalmazásával 23%-uk akar figyelmet fordítani mind a saját, mind a jövő generációkra.

Fontos, hogy sok hasonló helyzetben lévő gazdálkodó számára az ökológiai gazdálkodás tűnik az egyetlen lehetséges útnak a jövőben (16%). Az ökológiai gazdálkodók körében a közvetlen piaci értékesítés magas aránya szintén feltűnő: 47% részben támaszkodik termékeik közvetlen értékesítésére, melyet a válaszadók egyötöde (21%) „nagy jelentőségűnek” ítélt. A hagyományos gazdaságokhoz képest az ökológiai gazdálkodók körében a közvetlen forgalmazók aránya csaknem kétszer akkora. Természetesen az ökológiai gazdálkodók profitálnak az ökológiai termékek folyamatosan növekvő igényéből. Ha közelebbről megvizsgáljuk az ökológiai gazdálkodás szkeptikusait (2%), akkor inkább a kisebb gazdaságoknak kell küzdeniük az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos korlátozásokkal és bürokráciával, ők a mai körülmények között megkérdőjeleznék az ökológiai gazdálkodásra való újbóli áttérést.

Összességében azonban a pozitív szempontok egyértelműen dominálnak az ökológiai gazdálkodók körében, és többségükben visszatükröződik valódi meggyőződésük: „Aki egyszer az ökológiai gazdálkodást választja, mindig az ökológiait fogja választani” és ez az egy mondat tökéletesen összefoglalja a vizsgálat eredményeit.

Forrás: https://organic-market.info
(Biokultúra 2019/4-5)