Beszámoló az IFOAM EU közgyűléséről

Az IFOAM Organics International, az ökológiai mezőgazdasági mozgalmak nemzetközi ernyőszervezete 2020. június 30-án tartott közgyűlésén a vezetőség megújítása mellett a teljes arculatváltás kérdése is napirendre került. A szervezet ezentúl IFOAM Organics Europe néven működik tovább. Internetes elérhetősége: www.organicseurope.bio.

A hároméves mandátummal megválasztott vezetőség tagjai az előző ciklust követően újraválasztott Jan Plagge elnök (a Bioland e.V. elnöke, maga is biogazda és szaktanácsadó). Alelnökök Marian Blom, a holland Bionext ernyőszervezet projektvezetője, valamint hazánkból Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) ügyvezetője.

Az idén a rendkívüli módon, on-line is sikeresen lezajlott közgyűlést követően került sor az Európai Ökológiai Kongresszusra, az IFOAM Organics Europe és a BÖLV szervezésében. A konferencián az új EU jogszabály, a Közös Agrárpolitika, az Ökológiai Akcióterv, valamint a COVID-19 járványt követő jövő kérdései voltak a fő témakörök. Az EU Bizottság már rendelkezik egy vízióval, melynek értelmében egy fenntartható élelmiszer ellátási rendszer kialakítása mellett kötelezi el magát. A fő cél az élelmiszer-előállítás biztosítása kevesebb forrás felhasználásával és kisebb környezeti károkozással.

A Bizottságot képviselő Stella Kyriakides, Egészségügyért és Élelmiszerbiztonságért felelős Biztos, valamint Anastassios Haniotis DG AGRI Stratégiai Igazgató is kiemelte, hogy a Bizottság a fenntartható mezőgazdaságról alkotott víziójának megvalósításában játszik kulcsszerepet. Tapasztalati és tudományos bizonyítékok támasztják alá a megvalósíthatóságát éppúgy, mint elengedhetetlen szerepét a sokoldalú fenntarthatósági célok megvalósításában; vagyis az egészséges élelmiszerek, egészséges környezet, biodiverzitás, forráshatékonyság, vízvédelem, talajvédelem, klímaváltozás mérséklése szempontjából.

Jelentős nézőpontváltás érzékelhető. Ahogy Thomas Waitz, Zöldpárti EP képviselő is említette, hirtelen azonos oldalon állunk, és az ökológiai szektor, valamint a civil szervezetek kell, hogy jó érveléssel alátámasszák és megvédjék a Bizottság stratégiai célkitűzéseit. Egyértelmű, hogy kihívásokkal teli, de hatalmas lehetőségeket tartogató időszaknak nézünk elébe!

Bauer Lea,
az IFOAM EU Tanács magyarországi tagja
(Biokultúra 2020/4-5)