Bio homoktövis-ág granulátum etetésének hatása ökológiai tojótyúkok IgY koncentrációjára

Mindig is fontosnak tartottam a biogazdálkodást, éppen ezért választottam szakdolgozatom témájául az ökológiai gazdálkodásban tartott tojótyúkokkal folytatott etetési kísérletet. Ebben a gazdálkodási formában nagyon fontos a prevenció.

Vizsgálatommal arra kerestem a választ, hogy a „biotyúkok” takarmánykeverékéhez homoktöviság-őrleményt adva, a növényben található rendkívül fontos összetevők hatással vannak-e az állatok immunrendszerére. Az immunrendszer működésében részt vevő IgY mérésével ugyanis ezt is tudjuk vizsgálni. Az IgY koncentrációja a vérszérumban és a tojássárgájában is mérhető. A laboratóriumban DIREKT ELISA teszttel vizsgáltam a tojássárgájából vett mintákat.

A baromfi immunrendszere, immunerősítés

A baromfi immunrendszerének működése nagyon hasonló az emlősökéhez, de felépítése eltérő (pl. bursa – Fabricii, lymphoid sejthalmazok, CD-markerek, MHC-antigének és az immunglobulinok felépítése). (Baromfi- és Nyúltenyésztők lapja V. évfolyam 1. szám 2002./1)

A felépítés különbségéből adódóan a fertőző betegségek is eltérőek az emlősökétől. A betegségekkel szembeni immunvédelem természetes úton is kialakul, de mesterségesen is kiváltható, pl. vakcinázással. Esetünkben, mivel ökológiai tartásrendszerű baromfitartásról van szó, más alternatív megoldásokkal lehet próbálkozni – például természetes hatóanyagú gyógyhatású készítményekkel. Az immunrendszer megfelelő működése nélkül a gazdaságokban a nagy létszámú populációk miatt gyakran előfordulhat mortalitás és jelentős termeléskiesés is.

A madarakban elsőként jelenik meg az evolúció során a Fabricius-tömlő (Bursa Fabricii), ezáltal a T- és B-lymphociták elkülönülése is. Elsőként itt fordulnak elő lymphoid sejtszerveződések is, amelyek az emlősök nyirokcsomóinak elődjeként funkcionálnak.

A kísérlet

Kísérletem a Szent István Egyetem babatvölgyi biokertészeti tanüzemében tartott ökológiai tojótyúkok óljaiban kapott helyet. A kísérleti csoport 40 tyúkból, a normál vagy kontroll csoport 120 egyedből állt (fajtájuk: Lohmann Classic Brown).

Lohmann Classic Brown tyúk

Az állatokkal etetett keveréktakarmányban ökológiai gazdálkodásból származó búzadara, kukoricadara és hidegen sajtolt napraforgódara, valamint a további kiegészítők találhatók: durva- és finom mészkőgritt, takarmánymész, burgonyafehérje, Biomag 200 Plus vitamin, toxinkötő takarmány kiegészítő, továbbá idényszerűen öko csíráztatott búza, valamint kerti bio zöldségmaradványok. Ezen túlmenően itatófolyadékos kiegészítést is kapnak (bio almaecet, Stresroak és Superlive).

A bio homoktöviság-granulátumot, a következő mennyiségben adtuk a kísérleti csoport takarmányához:

  • 0-10. nap 0,5% a takarmányban,
  • 11-20. nap 1% a takarmányban,
  • 21-30. nap 1,5% a takarmányban.

A kísérlet beállításának időpontja 2017. február 1., a leállításának időpontja pedig 2017. március 3. volt. A kísérleti állatoktól származó minta jelölése K, míg a kontrollcsoportból származó minták jelölése N betűvel történt.

Hígított tojássárgája vizsgálatra készen (Palásti 2017)

A tojásmintavétel a 0. naptól kezdve 5 naponta történt. A kísérletnek kedvezett, hogy a madárinfluenza következtében elrendelt zárlat miatt az állatok nem mehettek ki a kifutóba, így a kísérletben csak a bio homoktöviság-granulátum volt az egyetlen különbség a csoportok takarmányai között. Egy-egy mintavétel alkalmával ólanként 10-10 darab tojást gyűjtöttünk.

A laboratóriumi vizsgálatokat a Szent István Egyetem Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszékén végeztem. Az alkalmazott direkt ELISA (Enzyme Linked Immunosorbet Assay) módszer napjainkban a legelterjedtebb antigén-antitest kölcsönhatáson alapuló vizsgálati módszer.

Az első héten végzett vizsgálat célja a megfelelő hígítás meghatározása volt. A második vizsgálat során minden csoportból 5-5 mintát vizsgáltunk (K csoportból és N csoportból is 35 darabot) és dupla méréseket végeztünk.
A kísérlet során vett tojásminták, mérési adatai

A táblázat alapján két diagramot (1-2. diagram) kaptunk, egyet a kísérleti csoportra, egyet pedig a kontrollcsoportra vonatkoztatva. Azt a közös pontot kerestük, ahol az OD (optikai diverzitás) már csökkenni kezd. E kettőt összevetve azt tapasztaltuk, hogy a vizsgálatot 6 000 szeres hígítással a legoptimálisabb elvégezni.

1-2. diagram | Optimális hígítás kiválasztása (kísérleti csoport)

A táblázatok alapján létrehozott diagramon (3. diagram), szépen kirajzolódik, hogy a kísérleti csoport eredményei mintavételről mintavételre emelkedtek, míg a normál csoport eredményei nem mutattak hasonló változást.

3. diagram | Kontroll- és kísérleti csoport IgY-szint kimutatása

Ahhoz, hogy megtudjam, hogy a vizsgált csoportok IgY-koncentráció átlagértékei között van-e tényleges, szignifikáns különbség, a páros T-próbát alkalmaztam. A statisztikai vizsgálat alapján az értékek között nem volt jelentős különbség.

Továbbá korrelációs vizsgálatot is végeztem annak megállapítására, hogy a két csoport mintái között van-e hasonlóság. Mivel a kapott adat (0,3964) közel van a nullához, kijelenthetem, hogy az értékek között gyenge korreláció van.

Következtetések és javaslatok

A kísérlet eredményeképpen szépen kimutathatóvá vált, hogy a bio homoktöviság-granulátummal kiegészített takarmány kedvező hatással volt az ökológiai gazdaságban tartott bio tyúkokra. Az általunk vizsgált immunfehérje, az IgY koncentrációja a vizsgálat ideje alatt emelkedett a tojássárgájában. Ebből arra következtethetünk, hogy a vérszérumban is emelkedett ennek szintje. Ez idő alatt a normál/kontroll csoport IgY szintje nem változott ilyen mértékben.

A homoktöviság lényegében melléktermék, így érdemes lenne használata az állattartásban, hiszen jótékony hatóanyagai pozitív hatással vannak az állatok szervezetére.

Az etetési kísérletek hosszabb távú folytatása mellett további vizsgálatokat tartok szükségesnek annak meghatározására, hogy a hatékonyság és a gazdaságosság figyelembevételével mekkora dózisban a legoptimálisabb a granulátumot a takarmányhoz keverni.

A homoktövis gyümölcsének beltartalma ismert, de érdemes lenne az ág összetevőinek vizsgálatára is kitérni. Vannak próbálkozások az ággranulátum mint melléktermék zárt tüzelésű rendszerekben való elégetésére, de jótékony hatása miatt érdemesebb lenne immunerősítésre felhasználni, illetve preventív hatásait kihasználni. Bár további kutatásokra van szükség, a jövőben mindenképp nagy szerephez juthat az alternatív gyógymódok körében.

Összefoglalás

A vizsgálat alapján az állattartásban létjogosultsága van a bio homoktöviság-granulátum mint takarmánykiegészítő alkalmazásának. Az ökológiai gazdálkodásban a prevenció érdekében javasolt az alkalmazása.

Köszönetnyilvánítás. A vizsgálat elkészítésében nagy segítségemre volt Zámbó Sándor konzulensem, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének (TTI), Ökológiai gazdálkodási és Agrár-környezettervezési Tanszékének oktatója. A gyűjtött tojásminták vizsgálata a Szent István Egyetem Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszékén valósult meg. Szeretném megköszönni a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. anyagi támogatását, mely elengedhetetlen volt a kísérlet kivitelezéséhez, valamint a Bio-Drog Berta Kft.-nek, hogy a bio homoktöviság-granulátumot térítésmentesen bocsátotta rendelkezésemre.

Palásti Ágnes
állattenyésztő mérnök
Szent István Egyetem Mezőgazdasági Kar
(Biokultúra 2018/4)