Búcsúzunk dr. Márai Gézától, a magyar bio mozgalom meghatározó személyiségétől

A gyászjelentés a száraz tényeket tartalmazza, amely szerint: „Dr. Márai Géza Ágoston, aranydiplomás agrármérnök, címzetes egyetemi docens, a GATE (most: Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a szerk.) oktatója több évtizeden át, a Biokultúra Egyesület (most: Magyar Biokultúra Szövetség) volt elnöke, a Százak Tanácsának tagja 2023. január 12-én, életének 79. évében elhunyt.” A száraz tények is beszédesek, hiszen egy értékes életpálya legfőbb teljesítményeit tartalmazzák, de az embert, mint barátot, munkatársat, kiválóan író szerzőt, eredményes kutatót, nem tudja bemutatni. Erre teszek kísérletet, hogy Géza barátunk estében néhány tényre rávilágítsak.

Nagy szívében sok minden elfért, de nyugodtan állítható, hogy mindig első volt a család. Jó barátságban voltunk, esetenként megosztottuk egymással privát életünk egyes tudnivalóit; családi történéseket, betegségeket, gyógyulásokat, költözéseket és így tovább. Idősebb korában elérzékenyülés nélkül nem is tudott családjáról beszélni.

Segítő emberként, amikor nem voltak halaszthatatlan ügyei segítségre készen állt. Nem egyszer „ugrott be” – kisegítve őket, e sorok íróját is többször – előadásokat tartani, egyeztető fórumokon részt venni, ha kellett társadalmi szervezetekkel, ha kellett minisztériumokkal. A Magyar Biokultúra Szövetség vezetőségi tagjaként szinte minden témához segítően állt hozzá, számos esetben javaslatait figyelembe véve hozott jó döntéseket ez a testület. A legfőbb napirendi pontja mégis rendszerint az „Egyebek” voltak, ahol sziporkázó ötletekkel tette gazdagabbá a Biokultúra munkáját. Ezt a vezetőségi munkát oly fontosnak tekintette, hogy betegsége alatt, többször két kezelés között is időt teremtett arra, hogy velünk lehessen.

A Magyar Biokultúra Szövetség elnöki posztját Seléndy Szabolcs lemondása után vette át. Az általa megfogalmazott „Erősödünk és Növekedünk” program eredményeként elnöki időszaka alatt áttörés következett be az ökológiai gazdálkodás állam általi elismertségében, majd beindultak az első ökológiai gazdálkodást segítő támogatások. A „növekedési program” forrásigényeit azonban sajnos nem sikerült biztosítani, így azt le kellett állítanunk, mert folytatása a Biokultúra ellehetetlenüléséhez vezetett volna.

Géza intelligens módon vette tudomásul a változást és a későbbiekben is, egészen haláláig teljes szívvel segítette működésünket. Számos szakcikk, szakkönyvi fejezet kötődik nevéhez, főként a takarmányozás és az állattartás témakörében remek cikkekkel ajándékozta meg évtizedeken át a Biokultúra újság olvasóit.

Oktató-kutatóként a legnagyobb jelentőségű tette az volt, hogy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatóként (Menyhért Zoltánnal, Ángyán Józseffel és néhány más tanárral együtt) bevállalta a biogazdálkodást, miközben azt az egyetemi közeg általánosságban elutasította, gyakran ellenségesen kezelte; hiszen akkoriban „minél többet, bármi áron” volt a jelszó.

Számtalan munkája közül kiemelkednek azok a – gyakran idézett – cikkek, előadások, amelyekben az iparszerű termeléssel előállított termékek elsilányosodását igazolta, hiszen elemzései szerint egy emberöltő alatt az élelmiszerekben meglévő ásványi anyagok, vitaminok felükre, harmadukra estek vissza, sőt esetenként el is tűntek élelmeinkből.

Géza remek ember volt! Tanítványai, a bio közélet megőrzi emlékét, hiányát már most is érezzük!

A jó Isten fogadja kegyelmébe dr. Márai Géza Ágostont!

Dr. Roszík Péter
a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke
(Biokultúra 2023/1)