Tag Archives: bioKontroll Folyóirat – Szerzők

Darvas Béla

Növényvédő szakmérnök, az MTA doktora (biológia). Nyolc évig dolgozott a növényvédelmi hálózatban (növényvédő szerek engedélyezését megalapozó biológiai hatásvizsgálatokban), 1982-től az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet kutatója, ahol rovarélettannal, szelektív hatóanyagok fejlesztésével, természetes eredetű vegyületek kutatásával, a peszticidek és a GM növények ökotoxikológiai értékelével foglalkozott. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán működő, kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszék vezetője, […]

bioKontroll Folyóirat

Bardócz Zsuzsa

Vegyész (Kossuth Lajos Tudományegyetem) tudományos pályafutását a DOTE kutatójaként kezdte, ahol doktorált, majd megszerezte az MTA kandidátusi címét.1987-ben hozzáment Pusztai Árpádhoz, és Skóciába költözött. 1987-től 2000-ig, nyugdíjbavonulásáig az aberdeeni Rowett Kutatóintézetben dolgozott, a “Food-Gut-Microbial Interaction Unit” vezetőjeként. 2000-ben hazaköltözött Magyarországra, 2002-ben megszerezte az MTA doktora címet. Habilitálás után 2007-től a Debreceni Egyetem ATK Élelmiszertudományi, Élelmiszerbiztonsági és […]

bioKontroll Folyóirat

Pusztai Árpád

Vegyészdilomája megszerzését (1953, ELTE) követően az MTA Enzimológiai Intézetében dolgozott Szörényi Imre professzor munkatársaként. 1956-ban elhagyta az országot és Nagy-Britanniában telepedett le. PhD fokozatának megszerzése (1960, Londoni Egyetem, Lister Intézet) után a Lister Intézetben dolgozott 1963-ig, majd a Nobel-díjas Dick Synge munkatársának hívta az aberdeeni Rowett Kutatóintézetbe, ahol nyugdijbavonulásáig és azt követően még 8 évig […]

bioKontroll Folyóirat

Gyulai Iván

(1952, biológiai-kémia szakos tanár, ökológus) 1978 óta foglalkozik a környezetet érintő kérdésekkel, 1992 óta az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója. Elméleti téren a fenntartható fejlődés kérdéseinek tisztázásával foglalkozik. Ismertek alternatív megközelítései a jelenlegi környezetpolitikával szemben, amelyek publicisztikáiból – pl. Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről; Zsigerbeszéd; A biomassza dilemma – megismerhetők. A Szent […]

bioKontroll Folyóirat

Bereczki Krisztina

2010-ben végzett az ELTE-n okleveles környezetkutatóként. Jelenleg a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának elsőéves hallgatója. Kutatási témája a madarak hernyókártevők elleni védekezésben betöltött szerepének vizsgálata az erdőtermészetesség függvényében. Érdeklődési körébe tartozik továbbá a környezetbarát erdő- és mezőgazdálkodási módok megteremtésének lehetősége. Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. E-mail: bereczki.krisztina87[kukac]gmail.com

bioKontroll Folyóirat

Báldi András

Ökológus kutató, az MTA doktora (biológia), az MTA–MTM Állatökológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója. A biológiai sokféleséget, az élővilág gazdagságát vizsgálja különböző mezőgazdasági területeken a kezelés függvényében. Újabban az ökoszisztéma-szolgáltatások kutatása érdekli, elsősorban az ökológiához kapcsolódó területek, mint a természetvédelmi biológiai védekezés, továbbá az együttműködés más tudományterületekkel. A Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja, a Society […]

bioKontroll Folyóirat

Raska Gábor

Okleveles környezetmérnök (MSc), vidékfeljesztési mérnök (BSc), 2008 óta a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a POP vegyületekkel, ezen belül DDT-vel szennyezett talajok mikrobiális kármentesítési lehetőségei. E mellett a gödöllői székhelyű Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. alkalmazottjaként számos kelet-európai és közép-ázsiai országban POP projektek környezetvédelmi tanácsadója, szakértője, helyi munkacsoportok, civil […]

bioKontroll Folyóirat

Privler Zoltán

Agrármérnök, élelmiszer-minőségbiztosítási szakmérnök. 1994-2008-ig a Szent István Egyetem (egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem) munkatársa. 1996-2000-ig a Biotechnológiával a Környezetvédelemért Alapítvány tudományos főmunkatársa. 2003-tól az Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója. Kutatás-fejlesztési szakterületei: “Szénhidrogénekkel és/vagy származékaikkal szennyezett talajok bioremediációja” (Biotechnológia 2000); “Toxikus, bioakkumulációra hajlamos (PBT-tartalmú) komplex szennyezések ökológiai hatását és kockázatát mérő in vitro biológiai […]

bioKontroll Folyóirat

Kriszt Balázs

Agrármérnök, környezetvédelmi szak­­mérnök, a biológiatudomány doktora. 1991 óta a Szent István Egyetem (egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem) munkatársa, ahol gyakorlati környezetvédelemmel (földtani közeg és felszín alatti vizek védelme), környezeti mikrobiológiával (szennyezőanya­gok biodegra­dá­ciója) és mikrobiális ökotoxikológiával foglalkozik. 2000 óta, mint egyetemi docens, a Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék vezetője, 2008 óta a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar általános és […]

bioKontroll Folyóirat

Györffyné Jahnke Gizella

1996-ban végezett a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen okleveles kertészmérnökként. Emellett párhuzamosan a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetében mérnöktanári tanulmányokat folytatott, és 1996-ban okleveles kertészmérnök-tanári diplomát szerzett. 2007-ben kapott doktori (PhD) fokozatot. 1996 októberétől a balatonfüredi Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetnél dolgozott, mint szakoktató. 2001 májusától a badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében dolgozik, mint tudományos segédmunkatárs, […]

bioKontroll Folyóirat