Tag Archive for: bioKontroll Folyóirat – Szerzők

Növényvédő szakmérnök, az MTA doktora (biológia). Nyolc évig dolgozott a növényvédelmi hálózatban (növényvédő szerek engedélyezését megalapozó biológiai hatásvizsgálatokban), 1982-től az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet kutatója, ahol rovarélettannal, szelektív hatóanyagok fejlesztésével, természetes eredetű vegyületek kutatásával, a peszticidek és a GM növények ökotoxikológiai értékelével foglalkozott. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán működő, kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszék vezetője, az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára. Széchenyi professzori ösztöndíjas (1998-2001). 2004-től a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság tagja, 2009-től elnöke.

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály
1525 Budapest, Pf. 102,
E-mail: bdarvas[kukac]freemail.hu

Vegyész (Kossuth Lajos Tudományegyetem) tudományos pályafutását a DOTE kutatójaként kezdte, ahol doktorált, majd megszerezte az MTA kandidátusi címét.1987-ben hozzáment Pusztai Árpádhoz, és Skóciába költözött. 1987-től 2000-ig, nyugdíjbavonulásáig az aberdeeni Rowett Kutatóintézetben dolgozott, a „Food-Gut-Microbial Interaction Unit” vezetőjeként. 2000-ben hazaköltözött Magyarországra, 2002-ben megszerezte az MTA doktora címet. Habilitálás után 2007-től a Debreceni Egyetem ATK Élelmiszertudományi, Élelmiszerbiztonsági és Mikrobiológiai Intézétében a táplálkozástudomány professzora.

Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodás-tudományok Centruma, Élelmiszer-tudományi,
Élelmiszer-biztonsági és Mikrobiológiai Intézet
4025 Debrecen, Böszörményi út 128.

Vegyészdilomája megszerzését (1953, ELTE) követően az MTA Enzimológiai Intézetében dolgozott Szörényi Imre professzor munkatársaként. 1956-ban elhagyta az országot és Nagy-Britanniában telepedett le. PhD fokozatának megszerzése (1960, Londoni Egyetem, Listaer Intézet) után a Listaer Intézetben dolgozott 1963-ig, majd a Nobel-díjas Dick Synge munkatársának hívta az aberdeeni Rowett Kutatóintézetbe, ahol nyugdijbavonulásáig és azt követően még 8 évig dolgozott. Az utolsó 3 évben feleségével a génmódosított növények és a belőlük készült élelmiszerek biztonságosságának megállapításához szükséges kísérleti módszerek kidolgozásán munkálkodott. A világon elsőként hívta fel a figyelmet a GM növények táplálkozásbiztonsági vizsálatának hiányosságára. Munkásságáért több brit, nemzetközi és hazai tudományos és társadalmi dijjal tüntették ki, a legjelentősebbek a Stuttgarti Béke-díj, melyet feleségével együtt nyert el, a Mahatma Gandhi díj a tisztességes tudományért, valamint a német tudósok szövetségének ún. Whistleblower-díja.

Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodás-tudományok Centruma, Élelmiszer-tudományi,
Élelmiszer-biztonsági és Mikrobiológiai Intézet
8262 Badacsonytördemic, Tatay S. u. 15.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett okleveles biológus, ezen belül molekuláris biológiára és mikrobiológiára specializálódott. 2008 óta doktorandusz hallgatója a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának. Kutatási területei a környezeti mikrobiológia és – a müncheni Max Planck Intézettel együttműködve – genetikai eszközrendszerek fejlesztése extrém körülmények között élő mikroorganizmusok molekuláris biológiai vizsgálataihoz.

Szent István Egyetem, Regionális Egyetemi Tudásközpont, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail: baka.erzsebet@kti.szie.hu

Növényvédelmi szakértő, az ELTE biológia–kémia szakán végzett 1977-ben, majd az ELTE humánökológia szakán 1993-ban. Kutatóként humán sejtgenetikával és állattenyésztési biotechnológiával foglalkozott, majd 1992-től a természetvédelmi igazgatásban (a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalában és a Környezetgazdálkodási Intézet Természetvédelmi Igazgatóságán) dolgozott. 2002 óta növényvédőszer-engedélyezéssel foglalkozik. Jelenlegi munkahelye a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
E-mail: pethoa@mgszh.gov.hu

Tartósítóipari mérnökként végzett 1979-ben a Kertészeti Egyetemen. Diplomája megszerzése után az Aranykalász MgTSz-ben Ráckevén műszaki ellenőr, majd 1981-től 1985-ig a ráckevei hűtőház üzemegység- majd üzemvezetője. 1985 és 2003 között a jelenlegi Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Karának Hűtő- és Állatitermék-technológiai Tanszékén tudományos munkatárs, majd egyetemi adjunktus. 2003 és 2005 között az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszer-biztonsági Főosztályának vezetője. 2005 óta a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal főosztályvezetője.

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Okleveles kertészmérnökként vég­zett 1979-ben a Kertészeti Egyetemen. 1984-ben a Gödöllői Agrár­tudományi Egyetemen mezőgazdasági genetikus szakmérnöki diplomát, 1985-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen egyetemi doktori címet szerzett. 2004-től dolgozik a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalnál, mint az Európai Unió gyors veszélyjelző rendszerének magyar koordinátora.

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
E-mail: bela.maczak@mebih.gov.hu

2007-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Környezetmérnök szakán. 2006. és 2009. között a MOL Nyrt. egészségvédelmi/biztonságtechnikai/környezetvédelmi szakértőjeként, 2009. és 2011. között az Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft. vezető tanácsadójaként dolgozott. Jelenleg a Szent István Egyetem Környezet-tudományi Doktori Iskolájának elsőéves hallgatója, az egyetem kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszékén (MTA Növényvédelmi Kutatóintézete). Kutatási témája a környezeti endokrin zavaró hatást kifejtő hatóanyagok kimutatására és vizsgálata.

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály
1525 Budapest, Pf. 102
E-mail: nemeth.gyongyi[kukac]gmail.com

Okleveles kertészmérnökként végzett 1983-ban Budapesten, majd a növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskolában Keszthelyen doktori (PhD) címet szerzett. 1995-től a badacsonyi székhelyű Pannon Egyetem Agrár­tudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetét és annak jogelődjét vezeti igazgatóként. Kutatási területei a szőlő-fajtaérték kutatása, a szőlő talajerő-gazdálkodása és a környezetbarát szőlőtermesztési módszerek fejlesztése.

Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony
8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.
E-mail: vitihill[kukac]mail.iif.hu