Hírek, cikkek

2013-07-16

Eltérő gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszerek fogyasztásának következményei

A vegyszeres, nagyüzemi mezőgazdaság

A mai értelemben vett mezőgazdaság 10-12.000 évvel ezelőtt kezdődött. Az ember magához kötötte és szelidítette a környezetében élő állatokat és hasznosította azok tejét, húsát, tojását. Tudatosan válogatta és elültette a környezetében található ehető növények magjait, később keresztezte a növényeket. Így alakult ki a mezőgazdaság.

Hosszú időn keresztül a módszerek vajmi keveset változtak. Igaz, a föld művelésére használt eszközök mindig megfeleltek a kor technikai követelményeinek. Általában az áradás biztosította a növények számára az ásványi sókat és nyomelemeket, mint pl. Egyiptomban a Nílus völgyében. Az állatokat főleg szilaj tartásban tartották, az állati trágyát használták a földek termőképességének megtartására. Általános volt a vetésforgó használata. Az élő, egészséges talajban minden olyan elem megvolt, amire a növényeknek szükségük volt. A növények, állatok betegségeit a természetben előforduló vegyületek, gyógynövények felhasználásával gyógyították meg. Először az ember, később igavonó állatok erejét használták a nehezebb munkák elvégzéséhez. A gazdák mindig a legjobb minőségű magot tették el a következő vetésre. Igyekeztek a legjobb tulajdonságú állatokat szaporítani. A gazdálkodás teljes mértékben megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyek ma az öko- vagy biogazdálkodás feltételei.

1800-ban mindössze három olyan város volt a világon, melynek lakossága meghaladta az 1 milliót: London, Peking és a mai Tokió. A városok kis mérete lehetővé tette, hogy a környező földek és legelők ellássák a városlakókat friss, idény élelemmel. Még a városi kertekben is általános volt a gyümölcsös, veteményes és zöldségkert, esteleg a szőlő. A fűszer- és gyógynövények is a ház körül nőttek. A házi szárnyasokon kívül esetenként nyulat, malacot vagy kecskét is tartottak, a vidéki gazdaságokról nem is beszélve.

A táplálkozási ismeretek generációról generációra továbbadódtak az együttélő nagy családokban. A család ellátásához főleg a ház körül és a szomszédságban található élelmet használták fel, a környékben gyűjtögetett gombával, vadon nőtt gyümölccsel és hasonlókkal egészítették ki étrendjüket. A táplálkozást mindig az évszak adta termények határozták meg. Az étkezésnek tanyán, faluban vagy városban egyaránt rendje volt, tartották a böjtöt és az ünnepeket. A fogyasztott ételeket, azok fűszerezését a hagyomány írta elő, mint ahogy az elkészítés módjai is hagyományosak, egy-egy vidékre jellemzőek voltak.

Jelentős változás az ipari forradalom idején következett be, amikor a nehéz emberi munkát kezdték megkönnyíteni a mezőgazdasági gépek, elsősorban a szántásnál, vetésnél, cséplésnél, aratásnál. A gépek használata lehetővé tette az egyes növények termesztési területének növelését. A gépesítés általánossá válásával a gazdaságban a munkákat kevesebb ember is el tudta látni, így a vidéki emberek egy része a városba ment szolgálni, vagy az iparban keresett biztosabb megélhetést. A városok száma, mérete elkezdett növekedni.

A XIX. század elején a kémia fejlődése lehetővé tette a növények, az élelem összetevőinek meghatározását. A vegyi üzemek elkezdték a műtrágyák előállítását. Az I. és a II. Világháború is óriási lökést adott a vegyipari fejlesztéseknek, melynek célja az ellenség kémiai fegyverekkel való megsemmisítése volt. Légzésbénítókat, idegmérgeket állítottak elő és ezeket különféle élőlényeken tesztelték. Bármennyire is meglepő, ezek a kísérletek vezettek a mai, nagyipari vegyszeres mezőgazdaság kialakulásához. Miközben a különböző vegyületek hatékonyságát más-más életformákon vizsgálták, rájöttek, hogy bizonyos vegyületek speciálisan hatnak egyes rovarok, állatok csoportjaira. A háború után ezt a tudást használták fel a mezőgazdasági vegyszerek előállítására, melyek garantálták a termés biztonságát és olcsóbb élelem előállítását.

Európában a mezőgazdaság kemikalizációja az 1950-es években kezdődött. 1945 után folyamatosan nőtt a mezőgazdasági vegyszergyárak száma. Az államok a termés növelése érdekében támogatták a vegyszerhasználatot. Verseny kezdődött a minél nagyobb termést hozó hibrid vetőmagok nemesítésében is. Hazánkban 1960 körül kezdődött a téeszesítést követően az intenzív vegyszerhasználat, majd az állattenyésztés és növénytermesztés különválása, az egyes fajtákra való szakosodás, az intenzív állatartás kialakulása.

Az 50-es évektől világszerte fokozatosan nőtt a városok mérete és száma, hogy az ipar igényeit ki tudja elégíteni. A XX. század végére már 442 olyan város alakult ki a földön, melynek lakossága meghaladta az egymilliót, de ma már számos metropolisznak több, mint tízmillió lakosa is van. A nagyvárosok ellátásához nagymennyiségű élelem előállítása szükséges, amely a környező területeken már nem volt megoldható. Ennek eredményeként szükséges volt mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés szakosítására. A nagyüzemi módszerek kidolgozása és bevezetése együtt járt a növekvő vegyszerhasználattal. A nemesítés már tudatosan, szinte kizárólag a termés, illetve az állatok tejének, tojásának, húsának mennyiségi növelését szolgálta. A termelés intenzitása folyamtosan nőtt és nő ma is. A termelésre a szinte teljes gépesítés, az egyre fokozódó vegyszerhasználat és a specializáció, a növénytermesztés és az állattenyésztés teljes különválása, valamint intenzifikálása a jellemző. A folyamatot a világ növekvő lakosságának táplálékkal való ellátásával indokolják. Eközben az egészséges táplálék előállítása és a gazdaságossági szempontok ellentéte egyre erősödött és ma is tovább növekszik.

A városlakók az élelmet szinte kizárólag a boltban veszik, fogalmuk sincs arról, hogy az egyes élelmiszereket hogyan állítják elő. A fogyasztók teljesen elszakadtak a termelőktől, így azt sem tudják, hogy az élelmiszereket ki, hol és miből csinálja. A nagyüzemi termelés, az üvegházak és más modern termelési módszerek lehetővé teszik, hogy az egyes termékeket szezonon kívül is elő lehessen állítani. A globális termelés és kereskedelem biztosítja, hogy mindenkor, a világon mindenütt, mindenféle terméket be lehessen szerezni a szupermarketekben.

A háborút követően felbomlottak a nagy családok, már nem élnek együtt a generációk, fokozatosan vesznek el a hagyományok. Az asszonyok munkába járnak. Napközben az étkezés az óvodában, iskolában, munkahelyen és vendéglátóhelyeken történik. A táplálkozással, az ételkészítéssel kapcsolatos ismeretek, az ezzel kapcsolatos tudás szinte egy generáció alatt elveszett. A hagyományos táplálkozás feledésbe merült, a böjtölés kiment a divatból, a hagyományos ünnepek ételei feledésbe merültek, helyettük a televízió főzési programjai nevelik az embereket. A modern táplálkozás „tudományos alapokon” nyugszik, kutatók és élelmiszercégek tömegei kutatási eredményeikre hivatkozva próbálják az emberek táplálkozási szokásait megváltoztatni lehetőleg úgy, hogy a termékeiket el tudják adni. Sokszor minden rossz szándék nélkül, a hibás kutatások befolyásolják és viszik egészségtelen irányba a táplálkozást. Sok betegségtől óvott volna meg minket, ha a margarint nem próbálják a 60-as évektől, mint a vaj helyetti egészséges alternatívát ránk erőszakolni. Ugyanis, már az 50-es években egy angliai fiúintézet adataiból világossá vált, hogy a margarin bevezetését számos csonttörés követte. Amikor ismét visszatértek a vaj használatára, ezek megszűntek. Lehet, hogy a margarin bevezetése az egyik oka annak, hogy a csontritkulás nőknél, férfiaknál egyaránt népbetegséggé vált?

Eleinte a nagyüzemi vegyszeres mezőgazdaság hazánkban is magával hozta a termés mennyiségének növekedését. 1960 és 1975 között hektáronként a termelés növekedése árpában 45%, búzában 43%, cukorrépában 37%, kukoricában 29% volt.

A nagyüzemi mezőgazdaság és élelmiszerelőállítás lehetővé tette olcsó és nagy mennyiségű élelmiszer előállítását, de a módszer hátrányai rövid időn belül megmutatkoztak. Az angol J. Dramond nevű élelmiszer kémikus már az 50-es években felhívta a figyelmet arra, hogy az intenzív mezőgazdaságban termesztett növényeknek csökkent a tápértéke.

Nemzetközi felmérések és kutatások alapján egyértelműen bizonyítható, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság bevezetése óta folyamatosan csökken az élelmünk tápértéke. Az inztenzíven termesztett zöldségben nincs elég mikronutriens. A brit kormány adatai alapján 1940 és 1991 között a burgonya réztartalma 47%, a vastartalma 45%-kal csökkent. A sárgarépánál a magnéziumtartalom csökkenése 75%, a brokkoliban a kálciumtartalom csökkenése ugyanennyi volt. Kanadai adatok szerint 1955 és 1999 között a burgonya elvesztette az összes A vitamint, valamint a C vitamin tartalmának 57%-át. A narancsból eltűnt az A vitamin tartalom 76%-a.

A helyzet hazánkban sem jobb, növényeink sokkal kevesebb vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak:

VITAMINTARTALOMMAKROELEM-TARTALOM
 csökkenés (%)maradt (%) csökkenés (%) maradt (%)
borsó53,346,7búza50%50%
tej955árpa62,3%37,7%
káposzta955kukorica81,4%18,6%
sárgarépa4060répafélék25%75%

 

A folyamat előrehaladása időben is nyomonkövethető a vastartalom változásán keresztül:

A NÖVÉNYEK VASTARTALMA (mg/kg)
 1942 1966 1990 1995 2005
búza9734171732
árpa16279501628
kukorica7843351815
zab31099704065
búzakorpa485221170120160
répafélék2661303178
burgonya11042645

(Dr. Márai Géza eredményei)

Igaz, hogy az intenzív mezőgazdasági művelési módszerekkel néhány évig nőtt a termés mennyisége, de világszerte hamar nyilvánvalóvá vált a folyamatos vegyszerhasználat talajt károsító hatása. A legtöbb területen a talajélet lecsökkent vagy megszűnt, az életfontosságú tápanyagok, az ásványi anyagok eltűntek a talajból. Ezeket ma már gyakran csak műtrágyázással lehet pótolni. Egyes mezőgazdaságban használt szerekről, mint pl. a glifozát nevű totális gyomirtószerről kiderült, hogy a talaj kationjait kelátképződéssel megköti és felvehetetlenné teszi a növények számára. A mikro- és nyomelem hiányos talajban, mikro- és nyomelem hiányos növények nönek, és az ezt fogyasztó emberek, állatok maguk is hiánybetegségekben fognak szenvedni.

Ha megnézzük az állati eredetű tápanyagok tápértékét, ezek esetében sem jobb a helyzet. Míg a tehenek az 1950-es években évi 2000 kg tejet adtak, ma már ennek 5-6-szorosát várjuk el. A magas tejhozam eléréséhez az állatok tápját gabonával, szójával egészítik ki. Köztudott, hogy a különböző takarmányon más az állatok húsának fehérjetartalma, más a zsírösszetétele. A baj az, hogy a gabona, a szója, a széna vagy a silózott kukorica maga sem teljes értékű, hanem mikro- és nyomelem hiányos. Nem csoda, hogy a tejnek más a tápértéke, csökkent a fehérje és vitamin tartalma, kevesebb benne az omega-3 zsírsav. Az analitikai adatok szerint a tejből 1956 és 2000 között eltűnt a kálcium 20, a magnézium 21 és a vas 60%-a. Amikor ezt a tejet sajttá dolgozzák fel, a maradék magnézium további 70%-a és az összes vas elvész.

Az intenzív állattartás termékei sem használnak a fogyasztók egészségének. Manapság a csirke a tojásból a boltig 5 hét alatt jut el. Nincs elég idő az izomzat növekedéséhez, az állatoknak nincs elég mozgásterük. Ma kétszer annyi zsír van a csirkehúsban, mint 1940-ben volt. A nagyüzemi csirkehús ára is az olcsó étel kategóriába esik. Ugyanakkor, az intenzív tartási módszerek miatt az állatok és tenyészállatok élettartama is megrövidül, nem élnek elég hosszú ideig ahhoz, hogy rajtuk a betegségek kialakuljanak. Példa erre, hogy Nagy-Britanniában a vágómarhát 3 éves kora alatt le kell ölni, nehogy a kergemerhakór tünetei megmutatkozzanak.

Mivel mind a növényi, mind az állati eredetű táplálékokban kimutathatóan és szinte folyamatosan csökken az egészségvédő vegyületek, a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége, nem meglepő, hogy az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) adatai alapján a naponta elfogyasztott étel vitamintartalma nagymértékben lecsökkent. A vitamintartalom százalékos csökkenését az alábbi táblázat mutatja.

C E A B1 B2 Niacin Folát B6 B12
376855323127345417

Ha megnézzük, hogyan változott a fontos, egészségvédő anyagok mennyisége az élelmünkben, ez a táblázat is szomorú képet mutat:

A TÁPLÁLÉK VÁLTOZÁSA
Flavonoidok75%Foszfolipidek50%
C vitamin50-60%Szelenium50%
Omega-350%Prebiotikus rost50%
Methil csoport95%Szterolok66%
Karotinoidok40%

2013-1 ervek abra1Nem csoda, ha a szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlen vitaminokból és ásványi anyagokból nem megfelelő az ellátása. Ezt legújabb ajánlásában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vitamin és ásványianyag tabletták szedésével próbálná pótolni, ahogy azt a legutóbbi ételpiramis ajánlása is mutatja:

Bízonyított, hogy a mikrotápanyagok (a vitaminok, az ásványi anyagok, nyomelemek, az egészségvédő másodlagos növényi metabolitok) hiánya a „B” típusú éhezéshez, az anyagcsere felborulásához és elhízáshoz vezet. (Az „A” típusú éhezés jellemzője, hogy nem jut sem elég fehérje, sem energia a szervezetbe, valamint a mikronutriensekből is hiány van.) A „B” típusú éhezést a sok olaj/zsír, finomított cukor és fehér liszt, azaz a kevés mikrotápanyagot tartalmazó, nagy kalóriatartalmú ételek fogyasztása is okozza. Az energiadús, de alacsony rost tartalmú ételek ugyanis nem nyújtanak telítettség érzetet. Ez túlevéshez, túlsúlyhoz, majd kövérséghez vezet.

A WHO szerint ma már a kövérség világszerte komolyabb probléma, mint az éhezés, ugyanis a kövér emberek többségének szervezete éhezik. A kövérség és mikrotápanyag hiány hozzájárul az ugynevezett civilizációs betegségek kialakulásához. Magyarországon a 7-14 éves korú gyerekek közül minden negyedik túlsúlyos, vagy elhízott (a fiúknál 18,1 és 7,4, a lányoknál 19,6 és 6,3% ez az arány).

A WHO a FAO-val egyetért abban, hogy a rossz táplálkozás okozza a degeneratív betegségek többségét. Ezért sok felelősség terheli a mezőgazdaságot, ugyanis a nagyüzemi, vegyszeres mezőgazdaság nem csak a környezetszennyezésért, de a mezőgazdasági termékek, így a tápláléklánc vegyszerszennyzettségéért is részben felelőssé tehető. Élelmiszereinkben ugyanis megtalálhatóak az összes mezőgazdasági termesztésben használt szer maradékai (a talajfertőtlenítőké, a műtrágyáké, a gyomirtóké, rovarölőké, gombaölőké stb.). Ehhez járulnak az élelmiszer feldolgozás során használt ipari technológia adalékanyagai („E-számok”), technológiai sedédanyagok, valamint a tárolásnál és csomagolásnál használt anyagok nyomai. Az állati eredetű termékekben ehhez adódhatnak még a hormonok- és állatgyógyászati szerek maradékai. A világon jelenleg 700, hazánkban kb. 300 mezőgazdaságban használt hatóanyag van regisztrálva. Amerikában az FDA 3 000 vegyszert engedélyez az élelmiszerekben. Sajnos a környezetünkből sem hiányoznak a szintetikus vegyszerek.

Ugyan ezeket a vegyületeket az engedélyezés során egyenként ellenőrizték és meghatározták, hogy miből mennyi juthat a szervezetbe anélkül, hogy azt károsítaná. A baj az, hogy ezek a jórészt szintetikus anyagok nem egyenként jutnak be a szervezetünkbe, hanem egy vegyszerkoktél részeiként. Ugyancsak J. Dramond volt, aki már 1951-ben a Kémia és Élelmiszerek című előadásában kijelentette: „Sokkal egyszerűbb eldönteni, hogy egy új vegyület mérgező-e, mint azt megmondani, hogy mi történik akkor, ha ezeket a vegyületeket hosszú éveken át folyamatosan fogyasztjuk, még ha csak kis mennyiségben is.”

Az élelmiszerekből a napi táplálkozás során a szervezetbe jutó szintetikus vegyszerek együttes hatását senki sem ismeri, és megjósolni sem tudja. A szintetikus szerek azonban nem csak a táplálékkal, hanem a környezetből és a kozmetikumokból is bejutnak a szervezetbe. E vegyületeket a vízzel megisszuk, a levegővel belélegezzük és szépségápoló szerek formájában magunkra kenjük. Hatásuknak kitesszük magunkat már a terhesség alatt és egész életünk során. Vannak arra is adatok, hogy a nagymama vegyszernek való kitettsége hat az unokákra. A közegészségügyi adatok arra is rámutatnak, hogy a nagyüzemi módszerekkel előállított modern táplálék károsan hat az egészségünkre: egyre gyakoribbak és sajnos egyre fiatalabb korban jelentkeznek az emberi- és állati génállomány meghibásodásai, a rákkeltő hatások, gyakoriak a fejlődési rendellenességek, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri, légzőszervi panaszok, az immun- és allergenicitási problémák, a hormonzavarok, az eddig soha nem látott, vagy igen ritka idegrendszeri meghibásodások.

A gazdáknak ma nem elsősorban az egészséges táplálék előállítása az érdeke, hanem az, hogy minél nagyobb profittal és minél gazdaságosabban, olcsó tömegtermékeket állítsanak elő. A profitirányultság vezeti az élelmiszeripart is. Az egészséges táplálék előállítása és a gazdaságossági szempontok ellentéte továbbra is egyre erősödik.

– Mit kérsz kisfiam?
– Vizet. Legfeljebb a vízhez egy kis marhahúst, sertéshúst, gyártási szalonnát, Na-nitrites keveréket – magyarul E450-es adalékot –, nem húseredetű fehérjét és emulgeátort. De a karragén, guargumi és xantángyanta ki ne maradjon belőle!
– Akkor te a (…) műbeles virslijét kapod fiam. Hozzá természetesen tartrazinnal, kinlinnel, amaranttal, indigókarminnal színezett, természetes aromával, nátrium-benzoáttal, sóval, mustármaggal, cukorral és ecettel dúsított vizet. Isztok-e hozzá, gyerekek, vízben feloldott izocukrot, Na-ciklamátot, aszpartámot, aceszulfátot, szacharint, aszkorbinsavat, nátrium-benzoátot és fenilalanint?
– (…) szörpöt? Igeeeen!
– Ebédre viszont kaptok egy kis búzalisztet, kukorica keményítőt, hidrogénezett növényi zsírt, ízfokozót, lehetőleg E631-est és E627-est, nátriumglutamátot, módosított keményítőt, állati eredetű zsírt, élesztőport, szárított tyúkhúst és E150-es színezéket. (…) szárnyaskrémleves lesz brokkolival!
– Hurrá! És utána?
– Utána pedig búzalisztet paradicsomsűrítménnyel, sajttal, ananásszal, vízzel, növényi olajjal, nátrium-nitrittel tartósított főtt sonkával, búzakeményítővel, cukorral, sóval, élesztővel és jóféle acetilezett-dikeményítővel, adipáttal.
– Hawaii!
– Bizony, bizony, gyerekek, Hawaii pizza lesz, (…) módra.
– Az a kedvencünk!
– A tévéhez pedig mit kaptok, na mit?
– Csak nem burgonyát, növényi olajat, sót, hagymaport, autolizált élesztőport, tejszínport, dextrózt, sajtport, nátriumglutamátot, dinátrium-5-ribonukleotidokat és tapadásgátlót, vagyis szilícium-dioxidot?
– De bizony, gyerekek, úgy van! (…) újhagymás chipset.
– És mi lesz a vacsora?
– Vacsorára pedig a két nagy gyerek eszik aszpartámmal, fenilalaninnal, K-aceszulfámmal, zselatinnal, hidroxi-propillal javított joghurtot, amelyben kalcium-foszfáttal, vízzel és cukorral fölhizlalt, egyszer már kipréselt gyümölcshús vázdarabkák vannak.
– Én is kérek (…) őszibarackos light joghurtot! Én is! Én is!
– Ne kiabálj, Lajoska. Te, Lajoska mást kapsz ma este. Na nézd, már itt is van egy kis kóstoló: húspép, víz, zsemlemorzsa, zsiradék, liszt, panírlé, szójagranulátum, szójakoncentrátum, keményítő, fűszerek és karamellammóniás színezék, egyszóval (…) baromfifasírt. Ezt szegény apád is hogy imádta… Hopp, kinyitja száját a kis Lajcsika! Na, hopp! Kinyitja száját! Nem azt, a másikat! (A világhálóról letöltve.)

Úgy tünik, egészségünkkel fizetünk az olcsó, tömeggyártású ipari élelmiszerekért!

Bardócz Zsuzsa – Pusztai Árpád
(Biokultúra 2013/1)

Érvek a bio mellett , ,