Emlékezés

Mély fájdalommal értesültünk, hogy elhunyt Bodnár György biogazda társunk. Búcsúztatása 2019. június 2-án a noszlopi templomban a Szent­korona másolatával és három koronaőr kíséretével történt meg. Ugyanezen a napon az általa hosszú időn át képviselt Kelet-Magyarországon, Balmazújvároson is kis visszaemlékezéssel és néma főhajtással elköszöntek tőle, a térség első Biokultúra elnökétől.

1950. december 9-én született Ecsegfalván paraszti családban. Ősei a Karcagi Református Templom toronyóráját építették be, ezáltal tiszteletbeli karcaginak tekintjük. Édesapja Óváron végzett agrármérnök, akit három és fél éves korában elveszített. A Dévaványai Általános Iskola után a református Gimnáziumban érettségizett. Testnevelő tanár, környezetvédő technikusként tanított, megalapította a birkózó szakosztályt melyben 36 évig edző volt. 1980-ban a moszkvai olimpia legfiatalabb edzőjeként vett részt, az általa nevelt birkózók, kiváló magyar sportemberek ma is nagy tisztelettel vannak iránta.

Elkötelezett biogazda, szaktanácsadó, aki méltán képviselte a kelet-magyarországi biogazdák szakmai, emberi, társadalmi érdekeit. 1996-ban elsőnek kapta meg az „Év biogazdája” címet. Mint Tiszacsege alpolgármestere sokat tett a település fejlődéséért, gazdálkodásáért. Nemzetközi borbíráló, a Somló hegy szőlőtermelője, szürkemarha tenyésztő és biotermelő volt élete végéig. 2005. augusztus 20-án megkapta a Kovács Béla díjat, amit élete végéig nagy megbecsüléssel viselt. A kolozsvári Babes Bolyai egyetemtől díszdoktori címet kapott. A debreceni akadémiai bizottság tiszteletbeli tagja címét viselte. 2010-től 2014-ig Somlószőlős polgármestere.

A negyedik infarktus lett úrrá szervezetén és 2019. április 11-én végleg elbúcsúzott földi életétől és az égi útján követi gazda és kortársainak életét. A Biopraktikák című kiskönyvét 2018-ban írta meg, a kézirat kiadásra vár.

A Kelet Magyarországi Biokultúra Egyesületet magas szintre emelte a gazda bölcs vezetésével, a magyar biotársadalom egyik legszervezettebb egyesületét hozta létre és tartotta fent. Emberi magatartása paraszti gondolkodása, természet közeli filozófiája örök példa valamennyi biogazda számára. Emlékét tisztelettel és becsülettel megőrizzük, a biogazda társak a barátok nevében tisztelettel emlékezünk Bodnár György barátunk gazdag életútjára.

Gyászolja felesége, négy gyermeke és öt unokája. Vigasztalódást kívánunk minden családtagja számára!

Hubai Imre Csaba biogazdálkodó
(Biokultúra 2019/3)