Európai konzultáció az ökológiai gazdálkodás jövőjéről

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 4-én nyilvános konzultációt indított az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos jövőbeni cselekvési tervéről. Az ökológiai ágazatnak fontos szerepe lesz az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) törekvéseinek megvalósításában, valamint a Termőföldtől az Asztalig (Farm to Fork) és a Biodiverzitás Stratégiák céljainak elérésében.

A Bizottság számára kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy az ökológiai gazdálkodási ágazat megfelelő eszközökkel, valamint jól működő és konszenzusos jogi kerettel rendelkezzen, amely kulcsfontosságú az ökológiai gazdálkodásra szánt mezőgazdasági földterületek részarányának 2030-ig 25%-ra történő növelésének elérése szempontjából. Míg az új ökológiai szabályozás szilárd alapot nyújt az előbb említettek megvalósításához, a még elfogadásra váró másodlagos jogszabályoknak kellőképpen rugalmasnak kell lenniük.

A koronavírus-válság következtében a másodlagos jogszabályok kidolgozása azonban lelassult. Az előkészítés alatt álló másodlagos jogszabályok összetettsége és azok fontossága miatt, valamint a jelenlegi és a jövőbeni jogszabályok közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében a tagállamok, az Európai Parlament, a harmadik országok és más érdekelt felek kérésére a Bizottság javasolta, hogy egy évvel, 2021. január 1-ről 2022. január 1-ig halasszák el az új ökológiai jogszabályok hatálybalépését. A halasztás elegendő időt biztosít a szükséges kiterjedt konzultációkra és a jogalkotási ellenőrzésre is.

A cselekvési tervvel kapcsolatban szeptember 4-én megkezdett nyilvános konzultáció célja, hogy visszacsatolást gyűjtsön a tervezetről az állampolgároktól, a nemzeti hatóságoktól és az érdekelt felektől. A kérdőív 12 hétig, november 27-ig elérhető online az Európai Bizottság honlapján, az alábbi elérhetőségen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1548?s=09.

(Biokultúra 2020/4-5)