Európai projekt a beporzók élőhelyeiért

A beporzó rovarok számának drasztikus csökkenése, élőhelyeiknek hanyatlása folyamatos figyelmet igényel mindannyiunk részéről. A beporzók által nyújtott úgynevezett beporzási ökoszisztéma-szolgáltatás meggyengülését a virágzó élőhelyek és fészkelőhelyek helyreállításával lehet ellensúlyozni.

A humán élelmezés-biztonság okán a mezőgazdasági terméshozamok, továbbá a biológiai sokféleség biztosításának szempontjaira is fókuszálva erre a kihívásra keres választ a 2023 októberében indult Horizont Európa RestPoll projekt, mely a Svájcban működő Freiburgi Egyetem vezetésével valósul meg. A RestPoll konzorciumot jelenleg tizenhat ország alkotja. A szakértői csoportban természet- és társadalomtudósok, huszonnégy kutatóintézet, egy civil szervezet, három vállalat, kettő minisztérium és egy nemzeti park vesz részt. Elkötelezett munkájuk során különböző társadalmi, ökológiai és politikai szinten újonnan kidolgozott módszerekkel igyekeznek bevonni az élelmiszerellátási lánc tagjait. Céljuk, hatékony intézkedéseket alkotni a beporzók ökoszisztéma-szolgáltatásainak helyreállítása érdekében, ágazatközi együttműködés keretében, minden érintett fél bevonásával. A projekt központi eleme a beporzók élőhelyének helyreállítását célzó esettanulmányi területek és „élő laboratóriumok” (Living Labs) hálózatának kialakítása, amely Európa-szerte a közös kutatás, oktatás és tudáscsere központja lesz. A résztvevő országok közül tizennégy európai ország tizennyolc esettanulmányi területének kezelői már részben meg is kezdték az élőhelyek rehabilitációját, együttműködésben a hálózat kutatóival.

Magyarország vonatkozásában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területein zajló kutatásokat Piross Sándor és Demeter Imre, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) tudományos munkatársai irányítják. A négy évig tartó projekt további célja egyrészt, hogy Európa globális vezető szerepet töltsön be a beporzók védelmében, másrészt a társadalom számára biztosítani a vadon élő beporzók élőhelyeinek tartós helyreállításához és összekapcsolásához szükséges hatékony eszközöket. A projekt honlapján (www.restpoll.eu) lehetőség nyílik a kitűzött célok, felvázolt tervek és elért eredmények figyelemmel kísérésére.

Forrás: https://agrotrend.hu
(Biokultúra 2024/1)