Határozat a termőföld tulajdonjogáról

A Magyar Közlöny 2020. március 6-i számában megjelent, a Kúria polgári jogegységi határozata (1/2020. PJE határozat) az igényérvényesítés lehetőségeit vizsgálja abban az esetben, ha a föld tulajdonjogával kapcsolatos elővásárlási jog megsértése történik. A határozat kidolgozására azért volt szükség, mert a gyakorlatban a Polgári Törvénykönyv és a Földforgalmi törvény egymáshoz való viszonyát a bíróságok egymástól eltérően értelmezték.

Az új határozat egyértelműsíti, hogy a Földforgalmi törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt elővásárlási szabályok sérelme esetén az elővásárlásra jogosultnak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. (2) bekezdése alapján lehetősége van a joga megsértéséből fakadó igényét érvényesíteni. Ennek értelmében, amennyiben a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, úgy a hatálytalanságból eredő igényeket az elővásárlásra jogosult a joga megsértéséről való tudomásszerzés időpontjától érvényesítheti. Ekkor a jogosult az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz és igazolja a teljesítőképességét is.

Az igények érvényesítésére a szerződéskötéstől számított három éven belül van lehetőség. Fontos szempont, hogy a jogegységi határozatban foglaltak csak a hatósági jóváhagyástól mentes adásvételi szerződések esetében alkalmazhatóak.

Forrás: www.agrotrend.hu
(Biokultúra 2020/2-3)