Hét évtized munkássága egy kiállításba tömörítve

„Hét évtized munkássága 1949-től napjainkig” címmel nyílt kiállítás dr. Köhler Mihály munkásságával és életútjával kapcsolatos dokumentumokból 2019. szeptember 25-én 14 órakor a debreceni MÉLIUSZ Központi Könyvtára II. emeleti kerengőjében.

A kiállítás időtartama alatt került megrendezésre az Őszi Országos Könyvtári Napok, melynek ez évi mottója: „Könyvtárak az emberért – felelősségünk a Földért”.

A kiállítás megnyitóján a megjelenteket dr. Kovács Béla Lóránt, a könyvtár igazgatója köszöntötte. Megköszönte dr. Köhler Mihálynak, hogy hozzájárult a helytörténet gyarapításához azzal, hogy emlékeit, műveit átadta a könyvtárnak.

[fancygallery id=”18″ album=”37″]

Ezt követően Szólláth Tibor, a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke nyitotta meg a kiállítást.

Dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft. ügyvezetője dr. Köhler Mihály munkásságának három területéről tett említést. Elsőként a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. képviseletében és a biogazdálkodás érdekében tett fáradhatatlan munkálkodásáról szólt, hiszen ő maga is biogazdálkodó a Tokaj-Hegyaljai biokertjében. Másodsorban kiemelte tevékenységét, amit közéleti emberként folytat. Nagyon sok rendezvényt szervezett, nagyon sok rendezvényen részt vett, jó tanácsokkal, jó ötletekkel segítette a hozzáforduló szakmabeli társait, kollégáit. Harmadsorban pedig szólt az végsőkig elkötelezett hagyományőrző szerepéről. Ha van valaki, aki olyan kitartóan és szeretettel tevékenykedik a Szarvasi Öreggazdászok múltjának megőrzésében, a Tessedik Sámuel-féle tanítások továbbadásában, továbbfejlesztésében, akkor az csak is ő lehet. Megkérte a megnyitón megjelent látogatókat, hogy úgy nézzék végig a kiállított emlékeket, szakmai dokumentumokat, hogy azok még ma is aktuálisak. Továbbá bizodalmát fejezte ki az iránt, hogy Köhler Mihály még sok-sok éven át fáradhatatlan akarásával, széleskörű tudásával segíteni fogja a biogazdálkodásért elkötelezett közösségek további munkáját.

Prof. dr. Gonda István, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kertészettudományi Intézet professzora, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen volt kollégája elismerően beszélt dr. Köhler Mihály elképesztő akaratáról, következességéről, mellyel küzdött munkája során az általa jónak és hasznosnak vélt célokért. Az innovatív embernek két típusa létezik, a probléma felfedező és a problémamegoldó, dr. Köhler Mihályban mindezen előnyös és értékes tulajdonságok egy személyben fellelhetőek. Munkássága összegzéseként felsorolta, hogy a mezőgazdaság mely területével foglakozott dr. Köhler Mihály: növénytermesztés, talajjavítás, melioráció, szőlőtermesztés, borászat, biogazdálkodás. Mélyrehatóan kutatta a riolittufák sokrétű, hasznos tulajdonságait, illetve sokat tett annak megismertetése, népszerűsítésre érdekében a mezőgazdaság számos szakterületén.

A felszólalók sorát zárva dr. Köhler Mihály köszöntötte a megjelenteket és megköszönte, hogy ezen a napon megtisztelték a jelenlétükkel. A munkássága során őt végig kísérő Tessedik Sámuel gondolatát, hitvallását osztotta meg a közönséggel: „…Minden egyenes szívű hazafi tegye azt maga részéről az ő munkálódó határozatjában, amit tehet, a többit az Istenre hagyván, várja a következést békével a gondviseléstül.”

K.M.
(Biokultúra 2020/1)