,

Hivatalos közlemény (2023. december)

Lapzárta óta kihirdetett új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

A Bizottság (EU) 2023/1686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. június 30.) az (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó egyes eljárási követelmények, valamint a felügyeletükre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság (EU) 2023/2229 végrehajtási rendelete (2023. október 25.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2419 rendelete (2023. október 18.) a kedvtelésből tartott állatoknak szánt ökológiai eledel jelöléséről.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)