,

Hivatalos közlemények (2024. március)

1. Az előző lapzárta óta kihirdetett új ökológiai gazdálkodási rendeletek

  • 1.1. A Bizottság (EU) 2023/2785 végrehajtási rendelete (2023. december 14.) az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatala terén illetékes egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő módosításáról.
  • 1.2. A BIZOTTSÁG (EU) 2024/230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2023. október 25.) az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információk, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedések tekintetében való módosításáról.
  • 1.3. AZ AGRÁRMINISZTER 178/2023. (XII. 27.) AM RENDELETE a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2024. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, továbbá a minimál díjak esetében az önköltséghez igazíthatók. 2024-ben kizárólag az inflációt érvényesítjük árainkban. Ennek megfelelően az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink ebben az évben.

Feldolgozó-, forgalmazó-, export-, import-, gombatermesztő-, vadon termő növények, gombabegyűjtő-, tárolási- és alvállalkozói tevékenységek esetén:

  • ellenőrzés időtartamára: 23 800 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
  • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 23 800 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
  • kiszállási díj: 44 000 Ft + 27% áfa;
  • az éves díj legalább: 103 000 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 44 000 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás idő tartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet, akvakultúra esetén:

MEGNEVEZÉS DÍJ
Szántóföldi növények 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 9 100 Ft/ha + ÁFA
Nem termő ültetvény 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szálastakarmány-növények 3 500 Ft/ha + ÁFA
Fővetésű zöldtrágya növények 3 500 Ft/ha+ ÁFA
Gyep 350 Ft/ha + ÁFA
Ugaroltatott terület 1 600 Ft/ha + ÁFA
Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.)
1 600 Ft/ha + ÁFA
Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 53 Ft/m2 + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 2 500 Ft/állategység + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 3 800 Ft/állategység + ÁFA
Méhészet 410 Ft/család + ÁFA
Halastó 1 500 Ft/ha + ÁFA
Minimáldíj 147 000 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 4 700 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

3. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(A hivatalos közleményt leközöltük a Biokultúra 2024/1 számában is)