Hogyan segíti az ökológiai gazdálkodás a klímaváltozás csillapítását?

Sokan választják a biotermékeket a vegyszerek és GMO-k elkerülése érdekében, de sokan nem tudják, hogy az ökológiai gazdálkodás segíthet a klímaváltozás enyhítésében, mindamellett, hogy a gazdálkodók változó körülményekhez való alkalmazkodását is könnyebbé teszi.

Üvegházhatású gázok kibocsájtása

A növénytermesztés és az állattartás globális CO2 (széndioxid) kibocsájtása a 2001-es 4,7 billió tonnáról több, mint 5,3 billió tonnára nőtt, ami meghaladja a 14%-os emelkedést.

Az ökológiai gazdálkodás azzal, hogy csökkenti az üvegház hatású gázok kibocsájtását, segíthet megbirkózni a klímaváltozással. A földekre kijutatott nitrogén alapú műtrágya és a dinitrogén-oxid üvegházhatású gáz keletkezése egyenesen arányos egymással. A dinitrogén-oxid az Európai Unión belüli mezőgazdasági kibocsájtásának mintegy 40%-át teszi ki. Ez azért kifejezetten fontos, mert 1 kg N2O 300-szor jobban melegíti a légkört, mint 1 kg CO2.

Mivel az ökológiai gazdálkodás rendszerében nem megengedett a műtrágyák használata – inkább egy zárt tápanyagkörforgás kialakítására törekszik, minimalizálva a veszteségeket, melyek kimosódással, párolgással keletkezhetnek –, ezért az ökológiai gazdaságokban kisebb mennyiségű hektáronkénti nitrogén szintet mérnek, mint konvencionális gazdaságokban, ezzel is hozzájárulva egy fenntartható, klímabarát rendszerhez, ami elegendő élelmiszert termel.

Az energiafelhasználás csökkentése

A konvencionális mezőgazdaság nagy mennyiségű műtrágyát és kémiai növényvédő szereket használ. Jelentős mennyiségű energiát kell ezeknek az anyagoknak az előállításához felhasználni. Az ökológiai gazdaságok energiafelhasználása ehhez képest minimális. 30-70%-kal kisebb az energiaszükséglete földegységenként, a szintetikus műtrágyák mellőzésének és a belső erőforrások használatának köszönhetően, hiszen így kevesebb szállítással és kevesebb üzemanyag felhasználással jár a termelés.

Gazdálkodók segítése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban

Az ökológiai gazdálkodás a talaj CO2 tároló képességével is hozzájárul a klímaváltozás elleni harchoz.

Számos, az ökológiai gazdálkodók által alkalmazott módszer (pl. minimális talajbolygatás, növényi maradványok talajba történő visszaforgatása, takarónövények használata és a nitrogénkötő hüvelyes növények nagyobb mértékű bevonása) megnöveli a szén visszatérését a talajba. Ezzel növelve a terméshozamot és a széntárolást is.

Röviden, több szenet tárol a talaj, így kisebb a légkörben előforduló szén mennyisége.

A szén tárolása a talajban

A klíma változásával a termelők számos kihívással kerülnek szembe: kiszámíthatatlan csapadék, talaj degradáció és számukra ismeretlen kártevők és kórokozók.

Az ökológiai gazdálkodással magas szerves anyag tartalmú talajok és a takarónövények segítenek megakadályozni a tápanyag- és vízveszteséget. Ez ellenállóbbá teszi a talajokat áradásokkal, aszályokkal és a talajpusztulás folyamataival szemben. Az ökológiai rendszereket alkalmazók keményen dolgoznak a mag- és növénydiverzitás fenntartásáért is. Ez növeli a növények ellenálló képességét kártevőkkel és betegségekkel szemben. A diverzitás fenntartásával a gazdálkodók új növénytermesztési rendszereket tudnak kidolgozni, ami segíti őket a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.

Összefoglalóan, az ökológiai gazdálkodás, a stabil mezőgazdasági ökoszisztéma kialakításával, így biztos terméshozamok elérésével lehetővé teszi a termelők számára a kockázatok minimalizálását, mindezt alacsonyabb termelési költség helyett.

Javaslat az irányelvek változtatására

Az IFOAM – Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége az ökológiai gazdálkodás beépítését javasolja a különböző országok irányelveibe, nem csak a klímaváltozás, de az éhezés és a szegénység okán is.

Az IFOAM kidolgozott egy Globális Stratégiai Eszközrendszert az ökológiai mezőgazdaság támogatásának érdekében, ami útmutatóként szolgálhat irányelvekhez, segítséget nyújthat az olvasónak mérlegelni, hogy mely irányelvek relevánsak az ő országa helyzetéhez mérten. Tartalmaz összefoglalt irányelveket és tippeket az ökológiai gazdálkodás pártfogóinak, akik szeretnék felhívni a politikai közélet figyelmét az ökológiai gazdálkodás támogatásának szükségére. A kidolgozott Eszközrendszer ingyenesen elérhető az IFOAM holnapjáról eredeti angol nyelven.

Az ökológiai gazdálkodás segíthet a szénkibocsájtás csökkentésében, a talajok termőképességének növelésében, továbbá segíthet a klímaváltozás miatt módosult körülményekhez mérten termelni. Ezért javasolják: a kormányzatoknak fel kell ismerniük az ökológiai gazdálkodást, mint hatékonyan alkalmazható módszert az üvegházhatású gázok csökkentésében, külön foglalkozva a 2015-ös Klíma Egyezményben foglalt CO2-dal. Segíteniük kell a gazdálkodók alkalmazkodását a klímaváltozáshoz körülményeihez azzal, hogy népszerűsítik az ökológiai gazdálkodást kutatásokkal és kiterjesztett szolgáltatásokkal. A fejlődő országok kormányzatainak kezdeményezniük kell az ökológiai gazdálkodás alapelveinek beépítését az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló nemzetközi egyezménybe.

Fordította: Szlatényi Dóra
(Biokultúra 2018/5)
Forrás: www.organicwithoutboundaries.bio