,

Keleten a helyzet változik

A Lebendige Erde (Eleven Föld) című német folyóirat cikkeket hoz évi 6 alkalommal a mezőgazdaság, a táplálkozás és a természetközeli kultúra témáiban.

A 2005-ös évben (ez az 56. évfolyam!) a 3. szám részben az EU keleti bővítésének és a „fal leomlásának” hatásaival foglalkozik, a német ökopiac, elsősorban a Demeter védjegyet viselő áruk szempontjából vizsgálva azt. A folyóiratot a nemzetközi Forschungsring (Kutatókör) tagjai és más érdeklődők kapják, nekünk 1984 óta jár.

A 2003/2004. éves adatok alapján Kelet-Közép-Európa országaiban nem a csatlakozás évében kezdtek a biodinamikus módszerrel foglalkozni. Nálunk, mint tudjuk, a téma említése antropozófus körökben már a hetvenes években kezdődött, a Biokultúra Klub alapításával 1983 őszétől rendszeressé és nyilvánossá vált. A cikk így szól: „A fal ledöntése óta a biodinamikus eszmék Európa keleti részén is terjednek, különböző eredménnyel. Egyrészt nyugati szakemberek indítéka alapján, másrészt a helyi parasztgazdák kérdéseire válaszként, de az antropozófiai kezdeményezések hatására is. A kiskertektől az iskolakerteken át a legkülönbözőbb méretű nagyüzemekig minden változat megtalálható. Lengyelországban nagy lépést jelentett előre a Prodocinban ez év tavaszán megalapított Demeter Szövetség. Ott 27 gazdaság akart átállni a biodinamikus módszerre, s ezeket német szakemberek támogatják tanácsadással (már üzleti alapon). Az indítóokot dr. Barbara Kowalkowska adta, aki a Rudolf Steiner Alapítványt is elindította, és saját magánfőiskolájában is tanít. Itt 1,7 millió hektárt (!) akarnak most átállítani, hozzá hazai feldolgozást és nagykereskedelmet szervezni. Saját szaktanácsadók képzését is megkezdik, hogy a leendő 2600 ökogazdát segítsék majd.

Oroszországban a 90-es évek óta folyik úttörő munka e téren, de a gazdaságok végtelen távolságra vannak egymástól. Most készülnek egyesület alapítására, mely intézné az ellenőrzést, a terméktanúsítást, de az áru elosztását és a védjegy védelmét is. Más országokban, pl. Ukrajnában, Romániában már megvan a biodinamikus egyesület. A letteknél, a bolgároknál a kezdeményezések befulladtak. Egy másik cikk szerint Csehországban is nagy területek állnak át, általában ökogazdálkodásra, azon belül itt-ott biodinamikusra.

A gyepterületek nagy részét alkotják az ökobővítésnek, mert itt az EU támogatásokat nagyobb beruházás és szakértelem nélkül is meg lehet kapni. Ahol áru terem, ott gondot okoz a német gazdáknak a feldolgozatlan tömegáru – Demeter védjegyű is – mely eldöntheti hamarosan az ottani piacokat. Ezért nem csak a keletiek, de a „régiek” érdeke is, hogy az új területeken a belső piac és a feldolgozás kialakuljon. Ha ez megtörténne, nem néznének féltékeny szemmel a „keletiekre”, eszükbe jutnak, hogy a földek gyógyítása emberiség szintű ügy.

Ország
Hektár
Gazda
Feldolgozó
Kereskedő
Horvátország
1
1
0
0
Magyarország
769
2
2
0
Lengyelország
928
3
0
0
Románia
137
1
0
0
Szlovénia
138
24
0
0

(2003/4-es adatok)

Ha a hazai helyzetről akarnék írni, kiderül, hogy az adatokhoz nem mindig lehet hozzáférni. A két nagyüzemünk, 1000 ha feletti területtel, nem kapcsolódik a hazai mozgalomhoz, sőt, egyikük a Biokontroll ellenőrzésekor a Demeter feltételek be nem tartása miatt (állattartás!) ki is lett zárva. Rosszat jelent, ha egy nagyobb üzem nem akarja maga készíteni a preparátumokat, hanem ezt a lényegi munkát idegen, megfizetett emberre bízza. Gondot okoznak a hirtelen jelentkező, előkészítetlen nagyüzemek is, akiknél az eddigi organikus-biológiai ellenőrzés is több hibát talált. Vajon nem rontja le az esetleg megszerzett Demeter védjegy hitelét, ha az új emberek nem ismerik e védjegy mögött rejlő munka emberiség-szintű jelentőségét?

Hazai átállóink többször kérnek külföldi tanácsadást, bár hazánkban is van képzett, nemzetközi névsorba felvett tanácsadónk.

A Biodinamikus Közhasznú Egyesületnek ma 61 tagja van, ezek közül hazai piacra is visz árut négy kertészet. Szomorúan látok a budapesti Ökopiacon import Demeter árut is.

Egyesületünk további fejlesztéséhez néhány gondolatot fűznék: A nemzetközi Demeter Bund tagjává válni nem olyan egyszerű. Mégis, lassan erre is gondolnunk kell; az első lépés megtörtént: egyesületünk alapítása óta be van jelentve a nemzetközi Demeter Bundnál. A tagság sokba kerül, tehát a hazai biodinamikus árutermelők összefogására van szükség. De miben kellene összefogni? A preparátum-hatás megértésében. A tanfolyamokon, üzemlátogatásokon, preparátum-készítő összejöveteleken tagjainknak csak kis hányada vesz részt, sokszor nem is ismerjük egymás gazdaságát. (Pepó Zsuzsáéknál a kvarc-preparátumkészítő találkozáson is elég kevesen voltunk együtt!) Ha valaki tudja, mit tesz a Föld életéért, mikor saját kézzel keveri ki a preparátumokat (nagyüzemben ha kell, hát segítséggel), akkor nem kell félni, hogy a védjegyet csak üzleti haszon kedvéért kéri, akkor nem fog csalni…

Mezei Ottóné
(Biokultúra 2005/5)