Levél az Európai Bizottsághoz

Az Európai Bíróság 2018. július 25-én hozott döntése alapján az új génszerkesztési technikákkal (CRISPR/Caas) létrehozott szervezeteket génmódosított organizmusoknak (GMO) kell tekinteni.

A döntés első évfordulóján az Európai Parlament zöldeket tömörítő képviselőcsoportja levélben fordult a Bizottsághoz az új GMO-k kapcsán. A levélben a következő gondolatokat fogalmazták meg. Annak ellenére, hogy egy esztendő eltelt a döntés óta, a Bizottság nem tett jelentős lépéseket e fontos jogszabály végrehajtása érdekében. A Bíróság szerint az új géntechnológiák kockázatosak, ezért teljes mértékben az EU által meghatározott elővigyázatossági intézkedések vonatkoznak rájuk. A Bíróság hozzátette, hogy csak azok a technikák jelenthetnek kivételt a kockázatértékelés, a nyomonkövethetőség és a jelölés kötelezettsége alól, melyek a biztonságos alkalmazás hosszú történelmével rendelkeznek már.

Az új génmódosítási technikák nem rendelkeznek még hosszú történelemmel és a jelenlegi tudományos tanulmányok azt mutatják, hogy valójában nem érték el velük a kívánt célokat, és feltételezhetően kockázatot jelentenek az emberi egészségre és környezetünkre is.

Miután az Európai Bíróság tisztázta ezen technikák jogi státuszát, a Bizottság feladata, hogy uniós és tagállami szinten is hozzáférhetőévé tegye a jogszabályok alkalmazásához szükséges technikai eszközöket. Import áruk behozatalakor biztosítani kell az áruk vizsgálatát, ha azok olyan országból származnak, ahol termesztenek génmódosított növényeket (pl. ODM-repce, TALEN szója). Ezen intézkedések nélkül nem tudható, hogy ezen áruk belépnek-e az unió piacára, potenciális kockázatnak kitéve az állati és humán egészséget.

A Bizottság nem vezetett be csalásra vonatkozó eljárásokat sem azon országok ellen, melyek az említett új technikákkal engedély nélküli növénytermesztési kísérleteket végeznek termőföldjeiken. Ezen új GMO-k nyomonkövethetősége komplex kérdéskört alkot, de a tanulmányok szerint a nyomonkövetés és az érintett termékek jelölése valójában technikailag megvalósítható, ahhoz elkötelezettségre és politikai akaratra van szükség. Egyes érintettek nem értenek egyet az Európai Bíróság döntésével és követelik a GMO törvény módosítását, az új technológiák deregulációját. Ez azonban csupán egyes szűk üzleti érdekeknek kedvezne, miközben szélesebb társadalmi rétegeket érintene hátrányosan. A levél aláírói sürgetik a Bizottságot, hogy egy év elteltével tegyen előrelépést e fontos feladatkörben és nagyon várják, hogyan szándékoznak azt a lehető leghamarabb megvalósítani.

Forrás: http://extranet.greens-efa-service.eu
(Biokultúra 2019/4-5)