Megértő, partnerbarát működést!

A barátság nagy dolog! Jelzőt sem szabad hozzá kapcsolni, mit a szerelemhez, mert azonnal fosztóképzővé válik, mint a „szocialista” jelző volt a „realizmus”, a „morál”, a „humanista”, az „embertípus”, vagy „a demokrácia” szóösszetételekben.

Ha valaki az egyébként elvárható módon működik – sajnos ma ez a kivétel a közéletben –, akkor gyorsan jelzőt akaszt tevékenysége megnevezéséhez, amely nem ritkán a „barát” szó. Így lesz egy nem szennyező termék, vagy tevékenység, például „környezetbarát”, vagy nem pazarolja az energiát „klímabarát”, mert olcsóbb „pénztárcabarát”, mert nem okoz kiütést „bőrbarát”, nem kínozza az állatokat „állatbarát”, vagy ki tudja miért „fogyasztóbarát”.

Egyre gyakrabban halljuk, olvassuk különböző szolgáltatókról a személyszállítástól a pénzintézetektől a biztosítókon keresztül, hogy ők maguk és szolgáltatásuk „partnerbarát” és gyakran kereskedő cégek, szervezetek ugyancsak ezzel reklámozzák magukat.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a jövő hónapban lesz negyedszázados és óriási megtiszteltetés, elismerés számomra, hogy a magyar bio társadalom bizalmából azóta vezethetem. Joggal tekinthetjük e megbízatást a bio társadalom közbizalmának, hiszen a közel 40 éves Biokultúrán – mint egyetlen tulajdonoson – keresztül valóban ő gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ha elemezzük ennek a közbizalomnak az eredetét, akkor az első helyek egyikén biztosan az áll, hogy a Biokontroll működését mindig meghatározta a becsületes, szabálykövető gazdálkodót megillető, megértő megközelítés.

A kölcsönös megértés a bizalom alapja, amely nélkül nem lehet hatékony a biogazdálkodás ellenőrzése-tanúsítása, ezért közérdeknek tekintjük ennek fenntartását. Ha ezen a területen a legcsekélyebb visszalépés bekövetkezne, azt megsínylené a magyar biogazdálkodás minden szereplője! Erre a közérdekre hivatkozva várja a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vezetése mindazokat a javaslatokat, amelyek tovább erősíthetik a kölcsönös megértést.

A Wikipédia szerint a barátság összetett, támogató emberi viszony. Ebben az értelemben legyen, maradjon a Biokontroll partnerbarát az elkövetkező negyedszázadban is! A jó Isten adja meg, hogy így legyen!

Dr. Roszík Péter
(Biokultúra 2021/1)