Megjelenet a pályázati felhívás a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetésekről

Támogatásra jogosult minden olyan mezőgazdasági termelő, aki Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik (ideértve az ideiglenes gyepeket és a fás-bokros gyepterületeket is) és a kérelmében megjelölt mezőgazdasági területekre nézve a támogatási időszak végéig jogszerű földhasználó.

A támogatás a Natura 2000 földhasználati előírások megvalósításából felmerülő többletköltségek és elmaradó bevételkiesés ellentételezésére vehető igénybe.

A vissza nem térítendő támogatás összege évi 115 eurónak megfelelő forint összeg hektáronként.

A támogatási és egyben kifizetési kérelmet évente, a tárgyévi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban, az egységes kérelem részeként, az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani. A kérelmek benyújtására a 2024-2027 közötti időszakban van lehetőség.

A támogatással érintett minimális terület 1 hektár gyep hasznosítású terület, a legkisebb támogatható tábla mérete 0,25 hektár. A támogatás feltétele a gazdálkodási napló vezetése, a kapcsolódó képzési kötelezettség és a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése is.

További információkért ide kattintson: https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-11/151225/megjelent-natura-2000-mezogazdasagi-teruleteknek-nyujtott-kompenzacios