Mi a nyilvánvaló hiba egy támogatási kérelem beadásakor?

Ha egy kérelmező véletlenül bármilyen adatot elírt a támogatási kérelemben, akkor nem számíthat sok jóindulatra a hivatal részéről. „Az EU támogatások rendszerében a méltányosságnak helye nincs” – ezt a választ kaptuk kérdésünkre szóban. Írásban pedig az alábbi válasz érkezett.

Biokontroll kérdése:

Az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhíváshoz beadott Támogatási kérelem módosítható-e a kérelem beadási határidő letelte után, ha utólag az ügyfél tudomására jutott, hogy a „Kötelezettségvállalással érintett terület lehatárolása” táblázat „Ültetvény csoport” oszlopában szőlő helyett „Egyéb gyümölcs” került megjelölésre?

Milyen adminisztrációs intézkedésre van szükség és lehetőség ilyen esetben az ügyfél részéről annak érdekében, hogy ne kövessen el további szabálytalanságot és a támogatást a területen ténylegesen ott található szőlőre megigényelhesse és megkaphassa?

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) taglalja a Támogatói Okirat (TO) módosítás lehetőségét, de nem egyértelmű, hogy a fenti esetre vonatkoztatható-e ez az eljárási szabály.

A MÁK által kiadott Felhasználói Kézikönyv” erre vonatkozóan ennyit közöl: „A mentett adatállomány a későbbiekben – a beadási határidőt megelőzően – bármikor betölthető és módosítható, egészen addig, amíg nem történik meg a beadás.”

MÁK MVH válasza:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. § (4) bekezdése alapján: „A felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. A támogatás alapját adott intézkedésre vonatkozóan a felhívás határozza meg.”

A VP4-11.1-11.2-18 kódszámú Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című Pályázati Felhívás (továbbiakban: Felhívás) 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet (1) és (2) bekezdése értelmében:

(1) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi szerint: 2018. december 1. – 2018. december 21.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.

Emellett a Támogatási kérelem Általános nyilatkozatok 1.a) pontja így rendelkezik: „Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.”

Amíg tehát nem történik meg a nyilvánvaló hibák kezelésére vonatkozó Pályázati Felhívás módosítása, illetve nem jelenik meg egy az ilyen (hibás) adatközlés kezelésére vonatkozó eljárás részletes szabályozására jogalapot teremtő rendelet vagy a fent hivatkozott rendelet módosítása, addig a mi értelmezésünk szerint nyilvánvaló hibával beadott kérelmek – a valóságnak nem megfelelő vagy hibás adatközlés felderítését követően – utólag elutasításra kerülnek, és az így folyósított támogatást a jogosulatlanul kifizetett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.