Ökológiai gazdálkodás az EU-ban, számokban

Nemrégiben látott napvilágot az ökológiai gazdálkodók mozgalmának nemzetközi szervezete (IFOAM) EU-ra vonatkozó éves jelentése 2015-ről, melyben arról tudósítanak, hogy Európa ökológiai gazdálkodásban a világelsők közé tartozik. A Közös Agrárpolitika (KAP) keretében a gazdálkodók anyagi támogatást is kapnak, emellett az európai bio ágazat erős intézményrendszerrel rendelkezik. Nem egy uniós tagállamban fogadtak el akcióterveket az ökológiai gazdálkodás további térnyerésének előmozdítása érdekében.

A világ ökoterületeinek 27%-ával, azaz 10,3 millió hektárral Európa a világon a második legnagyobb régiónak számít. Az Európai Unióban a mezőgazdasági területek 5,7%-a bio. Az ökológiai gazdálkodásba vont területek aránya nőtt a tagállamokban, de az országok jelentősen eltérnek egymástól az arányokat tekintve. Az USA után az EU a világ második legnagyobb egységes piaca, 2013 és 2014 között a biotermékek kereskedelme 7,4%-kal nőtt. A 2004 és 2014 évek közötti időszakot tekintve ez a növekedés 115,7%.

www.ifoam.bio
(Biokultúra 2016/4-5)