Ökológiai gazdálkodó mérnökképzés

Ö kológiai gazdálkodó mérnökképzés indítását határozta el a Széchenyi István Egyetem. A kurzus posztgraduális, levelező formában, 2018 februárjában indul Mosonmagyaróváron.

Az Oktatási Hivatal határozata alapján lehetőség nyílott az Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak indítására a jövő évben jubiláló, 200 éves múlttal rendelkező oktatási intézményben, Mosonmagyaróváron.

Az ökológiai gazdálkodás a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban is reális alternatíva lehet a környezet megóvása és az egészséges táplálkozás szempontjából. Európában – így Ausztriában és Svájcban – már találunk arra példákat, hogy a mezőgazdasági terület jelentős hányadán (akár 20%-án) folyik ökológiai gazdálkodás. A fogyasztók idegenkedése a túlzott növényvédő szer használattól, és az egyre sokasodó botrányok az élelmiszerekben található, egészségre ártalmas anyagok miatt, megérlelték az állami szakirányításban, az oktatási intézményekben és a fogyasztókban azt a gondolatot, hogy érdemes foglalkozni az ökológiai gazdálkodás nagyobb mértékű elterjesztésével.

Hazánk európai viszonylatban, a középmezőny alsó határán van az ökoterületek nagyságát illetően és a változás nagyban függ az agrár-támogatási rendszertől, mely a korábbiakban nem kedvezett az ökoterületek növekedésének. A kormány határozott szándéka szerint belátható időn belül az ökoterületek nagyságát 350 ezer hektárra kell növelni, amely szándék reális, mert rendelkezésre áll a tiszta, szennyeződésektől mentes termőterület és a szaktudás. Tudomásunk szerint a magyar ökotermékeknek jó a nemzetközi megítélése és korlátlan mennyiséget lehet exportálni. Ezen túlmenően látszanak már a csírái a hazai, ökotermékeket feldolgozó élelmiszeriparnak is.

A fenti tendenciákat felismerve a Széchényi István Egyetem Szenátusa úgy határozott beindítja az ökológiai gazdálkodó posztgraduális továbbképzési szakot.

A jelentkezés alapvető feltétele, hogy a jelölt rendelkezzen felsőfokú oktatásban szerzett mezőgazdasági ismeretekkel, mert az alapok tudása nélkül nem lehet megérteni az ökológiai gazdálkodás bonyolult összefüggés-rendszerét. Várjuk az agrár, vagy természettudományi (nem mérnöki szakon, pl. biológiatanár stb.) képzésben részt vett BSc, MSc, vagy a korábbi rendszerben végzett főiskolai oklevéllel rendelkező hallgatókat. Ideális jelentkező a növényorvos, vagy növényvédő szakmérnök, de ez a végzettség nem előírt feltétele a jelentkezésnek. A fenti végzettségűeknek 4 féléves levelező oktatásban, félévenként 90 órát kell előadásokat hallgatniuk és gyakorlatokat végezni. A mérnökjelöltek záróvizsgával, valamint szakdolgozat megvédésével fejezik be tanulmányaikat. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: „ökológiai gazdálkodó”.

A képzés alapvető célja: olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás önálló végzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. Továbbá az ökológiai gazdálkodás elemeinek és összefüggéseinek vizsgálatára, elemzésére és a módszerek fejlesztésére.

A konzultációk és gyakorlatok időbeosztását a hallgatók többségének igénye szerint alakítjuk. Az előadók és gyakorlatvezetők neves, több évtizedes hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkező szakemberek. A tantárgyak közül csupán néhányat említünk: Az ökogazdálkodás alapjai, szabályozási és támogatási rendszere, ökológiai szemléletű szántóföldi és kertészeti termesztés-technológiák, precíziós gyomszabályozás az ökoterületeken, valamint állattenyésztés. De szó lesz az ellenőrzési és minősítési rendszerről, a marketingről, különböző ökotermesztési modellekről (permakultúra, biodinamikus gazdálkodás stb.). Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati ismeretekre, ellátogatunk hazai és osztrák élenjáró biogazdaságokba.

  • A szak felelőse: Dr. Szalka Éva egyetemi docens, dékán
  • Szakmai vezető: Prof. Dr. habil Radics László
  • Kontakt személyek: sulyne.mate.anita@sze.hu vagy prager.zsuzsanna@sze.hu
  • Jelentkezési határidő: 2018. február 1.
  • Jelentkezés díja: 9 000 Ft, amelyet a 10033001-01426706-00000000 számú számlára kérünk átutalni, a közlemény rovatba pedig a 32-3926-00 számot kérjük beírni
  • A jelentkezéshez oklevél másolatot és önéletrajzot kérünk; a képzést minimum 20 fő esetén indítjuk
  • A képzés díja: 190 000 Ft/félév
  • Jelentkezni a Széchényi Egyetem honlapján (www.sze.hu) elektronikus formában lehet.

Széchenyi István Egyetem
(Biokultúra 2017/5)