Ökológiai termeléssel kapcsolatos szankciók

Bizonytalanságok az uniós szabályozás körül?

A Közös Agrárpolitikából származó kifizetéseket a tagállamok kifizető ügynökségei végzik – uniós szabályok által meghatározott keretfeltételek szerint. Ha egy tagállami kifizető ügynökség nem tesz eleget az uniós előírásoknak, például nem alkalmazza a mezőgazdasági termelőkkel szemben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szankciókat, úgy az adott tagállam jelentős pénzügyi szankciókkal nézhet szembe az Unió részéről.

E keretek között bizonytalanságot okozhat, hogy a konvencionális, valamint az ökológiai termelőkre – bizonyos területeken, mint például gyomosodás – ugyanazokat a feltételeket kell-e a alkalmazni esetleges szankciók kiszabása esetén. Szintén fontos annak ismerete, hogy másként kell-e elbírálni a gondatlanul, illetve szándékosan szabályt sértő mezőgazdasági termelőket?

E kérdések tisztázása érdekében Csáky Pál (E-001967/16), valamint Erdős Norbert (E-001518/2016), az Európai Parlament képviselői fordultak az Európai Bizottsághoz írásbeli választ igénylő kérdésekkel.

Az Európai Bizottság az E-001967/16 kérdésre adott válaszában elismerte, hogy másként kell elbírálni a gondatlanságból elkövetett szabálytalanságokat, mint a szándékosan elkövetett szabálytalanságokat. E válasz segítséget nyújthat az ökológiai termelést végző termelőknek. Ugyanakkor a Bizottság az E-001518/16 kérdésre adott válaszában nem adott megfelelő felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy az uniós bírósági gyakorlat által elismert, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. cikkében lefektetett egyenlő elbánás elve alapján eltérő szabályokat és szankciókat kell-e alkalmazni a gyomosodás területén az ökológiai termelést folytató termelőkre. Az egyenlő elbánás elve egyébként a Közös Agrárpolitika területén is megköveteli, hogy az azonos helyzeteket azonosan, a különböző helyzeteket különböző módon értékeljék.

Látható, hogy a Bizottsági válaszok segítséget jelenthetnek. Az ökológiai termelőkre vonatkozó uniós keretrendszer jobb megismerését és annak adaptációját tovább kell folytatni szakmai, illetve tudományos szinten is. Többek között a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület felvetette, hogy e munkában tudományos, szakmai partnerként segítséget nyújt.

Dr. Korom Ágoston PhD
NKE-AKK
(Biokultúra 2017/1)