Rendelet halasztás

November folyamán két fontos jogszabály jelent meg az Európai Unióban az ökológiai gazdálkodást szabályozó rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek határidejének, illetve alkalmazásának halasztásáról.

Az első a jelenleg is érvényben lévő rendelethez kapcsolódik. Korábban a 2020/977 számú végrehajtási rendelet jelent meg, mivel a COVID-19 járványhelyzet okán hozott korlátozó intézkedések miatt az ökológiai jogszabályokban kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése Európában és Európán kívül is akadályokba ütközött. Ez a rendelet lehetővé tette, hogy az alacsony kockázatú partnerek esetén az éves ellenőrzéseket főként a dokumentáció vizsgálatán alapuló távellenőrzések keretében is el lehessen végezni. Az így hiányzó szemlét viszont minden más esetben a korlátozó intézkedések végét követően a lehető leghamarabb pótolni kell. Rendelkezik a jogszabály továbbá a kötelezően veendő minták valamint a véletlenszerű és előre be nem jelentett visszatérő ellenőrzések számáról és mikéntjéről is. Mivel a korlátozó intézkedések befolyásolják az ökológiai termékek importját is, az árukísérő ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése is történhet kivételesen másképpen.

A novemberben megjelent és életbe lépett (EU) 2020/1667 végrehajtási rendelet ezt a fenti 2020/977 számút módosítja annyiban, hogy a COVID-19 járvány miatt hozott átmeneti rendelkezések időszakát hosszabbítja meg, ezúttal 2021. 02.01.-ig

A Biokultúra újság előző számában már hírt adtunk arról, hogy a Bizottság úgy döntött, többek között a járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2018-ban megjelent új európai bio rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 Rendelete) alkalmazásának időpontját az eredetileg tervezett 2021. január 1-jéhez képest egy évvel elhalasztja. Erről szól a szintén novemberi (EU) 2020/1693 rendelet. Az új EU bio jogszabály bevezetésére és kötelező alkalmazására így 2022. január 1-jén kerül sor. (A kapcsolódó kiegészítő – végrehajtási és felhatalmazáson alapuló – rendeletek megalkotása még folyamatban van, várhatóan 2021 közepére készül el valamennyi.)