Rés a falon?

Egy csökkent értelmi képességű vezető EU bürokrata mintegy négy évvel ezelőtt – szerintem életében előszőr – elolvasta a munkakörét meghatározó jogszabályokat a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK rendeleteket (továbbiakban EU bio rendeletek) és nem értette! (Neve hál’Istennek azóta feledésbe merült!)

Érdekes álláspont volt, mert ott a Bizottságban elvárták, hogy a hozzávetőlegesen kétszázezer biotermelő, több tízezer bio feldolgozó és egyéb gazdasági szereplő a már mintegy hét-nyolc éve hatályos jogszabályokat értse és jól alkalmazza! És láss csodát: biotermék előállítok zöme értette és jól is alkalmazta az előírásokat; nem így a bürokraták!

Az Európai Bizottság ezután úgy döntött, hogy nekilát a hatályos EU bio rendeletek leváltásának! Előtte, ezt megalapozó primitív kérdéseket feltéve „közvélemény” kutatást végeztettek, amelyben az EU állampolgárai kifejtették, hogy óhajuk a biotermékek megbízhatóságának növelése; amellyel szemben talán egyetlen EU biogazda sem emelne szót! A jogalkotók értették, ahogy akarták, illetve értették ahogyan „kérték”, hogy akarják!

És kézhez vehettük az első tervezeteket! Csak a vak nem látta, hogy a jogalkotók kezét nem a Föld jövőjét szolgáló biogazdálkodás, hanem ellenfele, a jövedelmét maximalizáló multinacionális „kemizálás” érdeke vezette.
Az eredeti javaslat például Magyarország bio területét és a biogazdálkodók számát egyik napról a másikra felezte volna, lényegesen csökkentette volna a biogazdálkodás eszköztárát – véleményem szerint – beszorítva a megmaradó biogazdákat a primitív vegyszermentes gazdálkodás keretei közé!

Hazánk itt is próbált szemben állni a rosszal! Magyarország, több EU tanácskozáson – véleményünkre is építve – elzárkózott az ellenséges változtatásokkal szemben és lassanként a biogazdálkodást gátló intézkedések kezdtek visszaszorulni.

Még így is rossz kompromisszumok, normális embereknek érthetetlen egyezségek születtek, és kapuban áll az új jogszabály elfogadása!

Murphy törvénykönyve jól jellemzi a helyzetet: „Aki szereti a virslit és tiszteli a törvényeket, ne nézze végig, hogyan készülnek”.

Most újra van remény, hogy a jelenlegi EU bio jogszabályok maradjanak, vagy tényleg javuljanak! Változnak a politikai erőviszonyok EU-szerte és ezzel talán a bio szabályozás is jobb irányba fordulhat!

Isten adja, hogy így legyen!

Dr. Roszík Péter – Czeller Gábor
Magyar Biokultúra Szövetség
(Biokultúra 2017/5)