,

Tájékoztató alvállalkozásról

Alvállalkozásnak számít minden olyan tevékenység, mely befolyásolhatja a termék ökológiai jelölhetőségét és nem a fővállalkozóként szerződött Partner, hanem egy, vagy több megbízott alvállalkozó végez. Az ilyen tevékenységre jellemző, hogy a termék nem kerül ki a fővállalkozó tulajdonából, csak a termékelőállítás felelősségét adja át az alvállalkozónak. Minden, a termékkel kapcsolatosan végzett tevékenység lehetséges, akár megváltoztatja annak tulajdonságait (összetett termékek gyártása, tartósítás), akár nem (pl. vágás, darabolás, csomagolás, őrlés, tárolás stb.).

Ebben az esetben az alvállalkozónak be kell jelentkeznie az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe, az alábbi két lehetőség közül választva:

 1. választási lehetőség
  • az ellenőrzési és nyilvántartási, valamint tanúsítási díjakat a fővállalkozó(k) fizeti(k) meg;
  • az alvállalkozó részére kiállított tanúsítványon az alvállalkozásban gyártott/raktározott termékeket tüntetjük fel (pl. gyorsfagyasztott kukorica, almavelő, eperlekvár );
  • visszaküldendő nyomtatványok: bejelentkezési lap (F-18) egy példányban, szerződés (F-368) két példányban kitöltve és aláírva.
 1. választási lehetőség
  • az ellenőrzési és nyilvántartási, valamint tanúsítási díjakat az alvállalkozó fizeti meg;
  • az alvállalkozó részére kiállított tanúsítványon az alvállalkozásban gyártott/raktározott termékcsoportokat tüntetjük fel (pl. gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsvelők, lekvárok stb.);
  • visszaküldendő nyomtatványok: bejelentkezési lap (F-18) egy példányban, szerződés (F-2) két példányban kitöltve és aláírva.

Mindkét esetben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzött fővállalkozójának vállalnia kell, hogy:

 • a tevékenységre szerződést köt az alvállalkozójával;
 • az igénybe vett alvállalkozójáról naprakész listát vezet: Alvállalkozók listája (F-84);
 • megállapodás alapján az Előállítás bejelentése (F-88) nyomtatvány beküldésre kerül a Biokontroll Hungária Nonprofit felé.

Amennyiben a felelősséget nem adja át a fővállalkozó az alvállalkozónak, akkor az alvállalkozói tevékenységet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. bérmunkának tekinti, és a szerződött Partnernél végzett ellenőrzés keretében történik a tevékenység-elemek ellenőrzése is.

Bérmunkában egyszerű, mások által elvégzett munkafolyamatot (műveletek, amelyek a termék jellegét alapvetően nem változtatják meg, pl. szeletelés, hámozás stb.) úgy valósítanak meg, hogy a teljes folyamat alatt személyesen, fizikailag jelen van a partnerünk, vagy meghatalmazott képviselője és jogosult irányítani a folyamatokat.

Ebben az esetben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzött partnerének vállalnia kell, hogy:

 • teljes felelősséget  vállal  az  bérmunkára  igénybe  vett  alvállalkozó  tevékenységéért  és  nem megfelelőség esetén vállalja a szankció következményeit;
 • a bérmunkát végzőket és a munkavégzés körülményeit saját üzemleírásába bevonja;
 • a bérmunkára igénybe vett alvállalkozójáról naprakész listát vezet: Igénybe vett szolgáltatások eszközök (F-280) nyomtatványon;
 • az Előállítás bejelentése (F-88) nyomtatványon megjelöli a bérmunkára igénybe vett alvállalkozóját (név, cím, bérmunkáért felelős személy);
 • a bérmunkára igénybe vett alvállalkozóját ellátja a Biokontroll Hungária Nonprofit Alap-feltételrendszerével, tájékoztató anyagaival, formanyomtatványaival;
 • bérmunkára igénybe vett alvállalkozó esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit jogosult a megbízónál végzett ellenőrzés keretében, a bérmunkára igénybe vett alvállalkozónál végzett tevékenység helyszínéül szolgáló létesítményekbe belépni és azok nyilvántartásába betekinteni. A fenti követelmények alapján elkészített, mindkét fél által aláírt bérmunka szerződést az éves átfogó ellenőrzés során vizsgáljuk.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a bérmunkát végző alvállalkozók részére biztosítja a kapcsolattartás lehetőségét.

Példák a bérmunkában előállítható termékekre:

 • tisztított gabona (ételkészítésre, élelmiszerhez, takarmányhoz): tönkölybúza, rizs, rozs, zab;
 • hántolt tönkölybúza, rizs, alakor búza, tönkebúza;
 • koptatott gabona: tönkölybúza, rizs, alakor, tönkebúza;
 • őrölt gabona (liszt, dara, korpa);
 • gabonapehely;
 • tisztított (mosott, hámozott) zöldség, gyümölcs;
 • darabolt (mosott, hámozatlan, vagy hámozott, darabolt) zöldség, gyümölcs;
 • kipréselt, nyers zöldséglé, gyümölcslé, szőlőlé;
 • palackozott bor, nyers zöldséglé, gyümölcslé;
 • dióbél, mandulabél, mogyoróbél;
 • végső fogyasztónak csomagolt fentiekben lévő termék.

Az elsődleges termelés szintjén alaptermékeken mások által végzett műveleteket, mint a gabonafélék szárítását, zöldségfélék mosását, csomózását, a tökmag szárítását stb. megbízás keretében végzett munkának tekintjük.

Ebben az esetben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzött partnerének vállalnia kell, hogy:

 • teljes felelősséget  vállal a megbízás  keretében  végzett munkáért  és  nem megfelelőség esetén vállalja a szankció következményeit;
 • a megbízás  keretében  munkát  végzőket  és  a  munkavégzés  körülményeit  saját  üzemleírásába bevonja;
 • a megbízás  keretében  munkát  végzőkről  naprakész  listát  vezet:  Igénybe  vett  szolgáltatások eszközök (F-280) nyomtatványon;
 • a megbízás  keretében  munkát  végzőt  ellátja  a  Biokontroll  Hungária  Nonprofit    Alap-feltételrendszerében leírt vonatkozó szabályaival;
 • megbízás keretében igénybe vett munka esetén, a Biokontroll Hungária Nonprofit jogosult a megbízónál végzett ellenőrzés keretében, a megbízással végzett munka helyszínéül szolgáló létesítményekbe belépni és azok nyilvántartásába betekinteni.

Példák alaptermékekre:

 • gabonafélék (tisztítva, szárítva is, a hántolt gabonák kivételével);
 • hántolatlan rizs;
 • hüvelyes növények magjai (tisztítva, szárítva is);
 • olajos magvak  (szárítva  is  (pl.  olajtökmag),  de  a  hántolt  napraforgó,  dióbél,  mandulabél, mogyoróbél nem alaptermék);
 • gabonaszalma, kukoricacsuhé;
 • széna (fűszéna és takarmánynövények szénája bálázva is);
 • nyers zöldség  (válogatott,  mosott  is  lehet,  de  a  hámozott,  darabolt,  szárított  zöldség  nem alaptermék);
 • friss gyümölcs, szőlő;
 • friss gomba;
 • zöld, szárítatlan termesztett gyógy- és fűszernövények;
 • szárítatlan vadon gyűjtött gyógynövények, növényi részek;
 • növényi csírák, mikrozöldek;
 • vetésre alkalmas, nem fémzárolt

Ezeket a tevékenységeket legkésőbb az éves átfogó ellenőrzésen kell bejelentenie a szerződött partnerünknek.