Változások a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerében

(Verziószám: AF/10:2012_v21, hatályos: 2024. április 1-től)

 • A bevezetésben pontosítva lett, hogy Alap-feltételrendszerünkben a 2024. március 1-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.
  • Alap-feltételrendszerünkben a 2024. március 1-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 2) pontja kiegészítésre került, hogy a vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok termelése során a kiindulási alapanyag – a szaporítóanyagokra vonatkozó hatályos szabályok betartása mellett – szabadon választható a teljes nem GMO kínálatból.
  • A vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok termelése során az 5. fejezetben rögzített követelményeket kell betartani, azzal az eltéréssel, hogy nem kötelezettség a kiindulási alapanyag (vetőgumó, anyamag, anyatelepi anyagok stb.) ökológiai eredetének biztosítása, ebben a szakaszban a kiindulási alapanyag – a szaporítóanyagokra vonatkozó hatályos szabályok betartása mellett – szabadon választható a teljes nem GMO kínálatból. Természetesen követelmény, hogy a felhasznált tétel ne legyen kezelve (csávázva) ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagokkal (az így kezelt szaporítóanyaggal érintett területet újra át kell állítani).
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 5) pontja kiegészítésre került azzal, hogy párhuzamos növénytermesztés esetén, ha a fajta nem azonos, az eltérő hasznosítás is elfogadható könnyen megkülönböztethetőnek.
  • Amennyiben a fajta nem azonos, akkor az eltérő hasznosítás is elfogadható könnyen megkülönböztethetőnek (pl. árukukorica és silózott kukorica, vagy szemes gabona, szemben a zölden, szálasként betakarított gabonával, a magként betakarított édeskömény szemben a gumós édesköménnyel stb.).
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 7) pontjában pontosításra került azon növények köre, amelyekre nem vonatkoznak az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatos követelmények.
  • A növényeket – a vízben természetes módon termesztett növények kivételével – az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatban álló élő talajban vagy az ökológiai termelésben engedélyezett anyagokkal és termékekkel kevert vagy termékennyé tett élő talajban kell termeszteni. Az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatos követelmények nem vonatkoznak a nevelő edénnyel együtt forgalmazott dísz- és egyéb növényekre, továbbá a szabadgyökeres és további kiültetésre szánt konténeres palántákra a kiültetésig, valamint a csíráztatott magvakra és a hajtatott cikóriára.
 • Az 5. fejezet címe módosult „Az ökológiai növénytermesztés és növénygyűjtés, továbbá a csíráztatás és a cikória hajtatás előírásai”:
  • 5. AZ ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS NÖVÉNYGYŰJTÉS, TOVÁBBÁ A CSÍRÁZTATÁS ÉS A CIKÓRIAI HAJTATÁS ELŐÍRÁSAI
 • Az 5.1. (Általános előírások és vetésforgó) 6) pontjában pontosítások történtek a vetésforgó szabályaitól való eltérésekkel kapcsolatosan.
  • A sikeres pillangós és nem pillangós másodvetések a vetésforgó számítás során teljes évnek számítanak. A szántóföldön – az évelő növényeket (pl. lucerna, vöröshere, spárga) leszámítva – minden évben legyen vetésváltás, alapesetben közvetlenül önmaga után azonos növény nem termeszthető. A kalászos gabona aránya a teljes ökológiai szántóterülethez viszonyítva lehetőleg ne haladja meg az 50%-ot évenként, vagy adott területen a vetésforgó egymást követő éveiben. A növényi sorrendbe az önmaga, illetve a vetésforgóra hasonló hatású rokon növény utáni visszakerülés hosszabb idő után következzen be, mint amelyet a vonatkozó, nem ökológiai szakirodalmak ajánlanak. A Biokontroll által ajánlott legkorábbi visszakerülési időket a gyakoribb növényekre az 1. táblázat tartalmazza. Ha valaki fontos szakmai, üzletpolitikai indokokkal el akar térni a Biokontroll által ajánlott visszakerülési időktől, akkor – a későbbi viták elkerülése érdekében – jobb, ha vetés, ültetés előtt egyeztet a Biokontrollal.
 • Az 5.4. (Szaporítóanyag) fejezet 5.4.1. (Általános előírás) pontjába kisebb pontosítás mellett bekerült, hogy a nem ökológiai szaporítóanyag felhasználása minden esetben engedélyhez kötött.
  • Az ökológiai növényi szaporítóanyag kiválasztásakor a gazdasági szereplőknek előnyben kell részesíteniük az ökológiai gazdálkodásra alkalmas ökológiai növényi szaporítóanyagot. Ebben az esetben a merisztématenyésztés kivételével valamennyi szaporítási eljárást tanúsított ökológiai gazdálkodás keretében kell folytatni.
  • A nem ökológiai szaporítóanyag felhasználása minden esetben engedélyhez kötött.
 • Az 5.4.5. (A palántákra, dugványokra, oltványokra, faiskolákra stb. vonatkozó speciális előírások) 5.4.5.2. alpont címe változott:
  • 5.4.5.2. Egy vegetációnál hosszabb fejlődésű növényekre vonatkozó előírások
 • Az 5.5. (Tisztítás, fertőtlenítés) fejezetben pontosításra került, hogy az ökológiai termesztésben 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Az ökológiai növénytermesztésben (2026. január 1. után) csak azok a tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók, amelyek szerepelnek az ökológiai termelésben engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek listáján (7. melléklet).
 • Új alpontként bekerült az 5.8.2. „Csíráztatás, cikória hajtatás előírásai”.
  • 5.8.2. Csíráztatás, cikória hajtatás előírásai
   Az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatban álló élő talajban történő termesztési kötelezettség alól kivételt jelentenek a következők: csíráztatás és cikória hajtatása. Ezekben az esetekben tiszta vízet lehet használni, követelmény, hogy a kiindulási alapanyag (mag, szem, hajtás stb.) ökológiai gazdálkodásból származzon, és a csíranövények, hajtások kizárólag a szikanyagból, illetve a felhalmozott anyagokból táplálkozzanak. Tartóközegként a magvak nedvesen tartása érdekében használhatók azok a 2. Mellékletben felsorolt semleges anyagok, amelyek tápanyagot nem szolgáltatnak (pl. növényi melléktermékek közül a kókuszrost, a Kőzetliszt, agyagok és agyagásvány közül pl. a kvarcliszt, homok és a perlit). Álláspontunk szerint a mikrozöldek termesztésére is ezek az előírások vonatkoznak.

   A halványított (hajtatott) cikória estében a gyökereknek ökológiai gazdálkodásból kell származniuk és vagy tiszta vízben, vagy olyan termesztőközegben termeszthetők, amelyek összetétele megfelel a 2. mellékéletben rögzítetteknek.
 • A 7.1.6. (Takarmányozás) 7.1.6.1. (Saját, vagy más ökológiai gazdaságból származó takarmány) alpontjába bekerült, hogy 2024. január 1-től a takarmány legalább 70%-ának a saját mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, illetve ha ez nem lehetséges, azt más – ugyanabban a régióban lévő – ökológiai gazdaságokkal folytatott együttműködésben kell előállítani.
  • A növényevő állatok esetében – a vándorló legeltetés időszakát leszámítva – 2024.január 1-től a takarmány legalább 70%-ának a saját mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt más – ugyanabban a régióban lévő – ökológiai gazdaságokkal folytatott együttműködésben kell előállítani.
 • A 7.1.6.4. (Szokványos takarmány) 3) pontjában a mondat értelmezhetősége végett kihúzásra került egy szó.
  • Az illetékes hatóság (11. melléklet) szerint engedélyezheti a termelők számára, meghatározott területen a nem ökológiai takarmányok korlátozott időszakban történő használata, ha a termelt takarmány megsemmisült vagy korlátozásokat vezetnek be, elsősorban kivételes időjárási körülmények, járvány kitörése, mérgező anyaggal történt szennyezés vagy tűzvész miatt. A gazdasági szereplőknek külön-külön kell dokumentálniuk az eltérés alkalmazására való jogosultságukat.
 • A 7.2.4. (A méhegészségügy szabályai) 1) pontjában pontosításra került, hogy a keretek és kaptárak tisztításához, fertőtlenítéséhez használható nátrium-hidroxid.
  • A keretek, kaptárok tisztításához és fertőtlenítéséhez nátrium-hidroxid használható.
 • A 9.3. (Az EU bio rendeletekben nem szabályozott vendéglátó, illetve a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztető tevékenységekből származó termékek (továbbiakban: vendéglátás) ökológiai előírásai) fejezet 9.3.6. (Tisztítás, fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai élelmiszer előállításban engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításra és fertőtlenítésre a nem bio vendéglátásban Magyarországon élelmiszer-vállalkozási létesítményekben felhasználásra engedélyezett anyagok és készítmények használhatók jelenleg, később (2026. január 1. után) olyanok, amelyeket ökológiai élelmiszer előállításban engedélyeztek (7. melléklet).
 • A 9.4. (Az EU bio rendeletekben szabályozott kedvtelésből tartott állatok eledele előállításának ökológiai előírásai) fejezet átdolgozásra került az EU bio rendeletekben foglaltak szerint.
  • 9.4. Az EU bio rendeletekben szabályozott kedvtelésből tartott állatok eledele előállításának ökológiai előírásai
   9.4.1. A kedvtelésből tartott állatok eledelének készítésére vonatkozó előírások
   A kedvtelésből tartott állatok eledele takarmány, ennek megfelelően az EU bio rendeletek és jelen feltételrendszer takarmányozásra vonatkozó előírásai közé kerültek. Takarmányozásra használható termékek és anyagok táblázatok (5. Melléklet) tartalmazzák a kedvtelésből tartott állatok eledele elkészítésekor felhasználható adalékanyagokat, takarmány-kiegészítőket és egyéb anyagokat is.
   9.4. 2. Jelölés
   A kedvtelésből tartott állatok eledelének jelölését az általános szabályoknak, előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ebben a pontban kizárólag az ökológiai gazdálkodásra utaló jelölésekkel kapcsolatos előírásokat részletezzük.
   Az Alap-feltételrendszer 3.1. – 3.5. pontjában lefektetett szabályokat követjük értelemszerű megközelítéssel. Az állateledelek címkéjén az ökológiai (bio stb.) megjelölés a következő módon szerepelhet:

   1. A termék kereskedelmi megnevezésben és az összetevők felsorolásában, ha:
   a) megfelel az EU bio rendeletekben rögzített feltételeknek (előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak);

   b) a mezőgazdasági eredetű összetevőinek mindegyike ökológiai vagy legalább 95 tömegszázaléka ökológiai eredetű;
   c) az előrecsomagolt eledel esetében csomagoláson fel kell tüntetni az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logóját.
   2. csak az összetevők felsorolásában (a kereskedelmi megnevezésben nem), ha:
   a) a termék mezőgazdasági eredetű összetevőinek kevesebb mint 95 tömegszázaléka ökológiai, és az összetevők megfelelnek az EU bio rendeletekben rögzített termelési szabályoknak;
   b) az eledel feldolgozása során kizárólag az EU bio rendelet alapján engedélyezett takarmányadalékanyagokat és technológiai segédanyagokat használnak fel; és
   c) az eledel megfelel az EU bio rendeletekben rögzített előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak.
   d) A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell az ökológiai összetevőknek a mezőgazdasági eredetű összetevők teljes mennyiségéhez viszonyított teljes százalékát.
   e) A százalékos arány jelzése az összetevők felsorolásában szereplő jelzésekkel megegyező színben, méretben és betűtípussal kell megjelennie.
   3. A természetben vadon élő állatok esetén a vadászatból vagy halászatból származó összetevőket tartalmazó eledel kereskedelmi megnevezésben és az összetevők felsorolásában, ha:
   a) a fő összetevő vadászati vagy halászati termék;
   b) minden egyéb mezőgazdasági eredetű összetevő ökológiai;
   c) a kereskedelmi megnevezésben egyértelműen a fő összetevőtől eltérő ökológiai összetevőhöz kapcsolódik;
   d) a feldolgozása során kizárólag az EU bio rendelet alapján engedélyezett takarmány-adalékanyagokat és technológiai segédanyagokat használnak fel; és
   e) az eledel megfelel az EU bio rendeletekben rögzített előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak.
   f) A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell az ökológiai összetevőknek a mezőgazdasági eredetű összetevők teljes mennyiségéhez viszonyított teljes százalékát.

   g) A százalékos arány jelzése az összetevők felsorolásában szereplő jelzésekkel megegyező színben, méretben és betűtípussal kell megjelennie.
   A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell, hogy mely összetevők ökológiaiak. Az ökológiai termelésre való hivatkozások csak az ökológiai összetevőkkel kapcsolatban jelenhetnek meg.

   Logóhasználat, védjegyek
   A Magyar Biokultúra Szövetség és/vagy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. védjegye csak abban az esetben alkalmazható, ha a mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 95 tömegszázaléka ökológiai gazdálkodásból származik (e fejezet 1. pontjának megfelelnek).
 • A 10. (Élelmiszerként, vagy takarmányként felhasznált élesztő) fejezet 4) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai feldolgozás számára engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításhoz és fertőtlenítéshez csak a feldolgozók számára engedélyezett tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók jelenleg, később (2026. január 1 után) az ökológiai feldolgozás számára engedélyezettek (7. melléklet).
 • A 12. (Az ökológiai termékek mozgatásának, szállításának, raktározásának és ezek bizonylatolásának előírásai) fejezet 12.4. (A termékek tárolása) 5) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai gazdálkodásban engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításhoz és fertőtlenítéshez csak olyan tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók a tárolásra szolgáló létesítményekben, amelyeket erre engedélyeztek, később (2026. január 1. után), csak az ökológiai gazdálkodásban engedélyezettek (7. melléklet).
 • Az 1. melléklet (Növényvédelemre használható anyagok) 1. (Egyszerű anyagok) és 2. (Kis kockázatú anyagok) listái bővültek, illetve egyes anyagok neve és egyedi feltételei, korlátozásai változtak.
  • 1. Egyszerű anyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Kitozán-hidroklorid* Aspergillus-ból vagy ökológiai akvakultúrából vagy fenntartható halászatból.
   Kitozán* Aspergillus-ból vagy ökológiai akvakultúrából vagy fenntartható halászat
  • 2. Kis kockázatú anyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Vas-pirofoszfát
   Nátrium-hidrogén-karbonát
   Egyéb kis kockázatú, növényi vagy állati eredetű anyagok* A gyomirtó szerként történő felhasználáson kívül minden felhasználás engedélyezett
  • A 2. mellékletbe (Tápanyagpótló és talajjavító anyagok) listája bővült: komposztált vagy fermentált biohulladék, illetve szelénsók.

   Név (összetett termékek, illetve kizárólag az alábbiakban felsorolt anyagokat tartalmazó termékek) Leírás, egyedi feltételek és korlátozások
   Komposztált vagy fermentált biohulladék Forrásánál elkülönítve gyűjtött biohulladékból nyert, majd komposztált vagy biogáztermelés céljából anaerob erjesztéssel kezelt termék csak növényi és állati eredetű biohulladékból kizárólag akkor, ha a tagállam által elismert, zárt és ellenőrzött gyűjtőrendszerben állították elő maximális koncentrációk mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0,7; réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200; higany: 0,4; króm (összesen): 70; króm (VI): nem kimutatható.
   Szelénsók Kizárólag az állattartásra és/vagy legeltetésre, illetve a takarmánynövények termesztésére használt talajok hiánya esetén
 • Az 5. melléklet (Takarmányozásra használható termékek és anyagok) 1. (Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok) listája bővült: kálcium-klorid.
  • 1. Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Kálcium-klorid Különleges táplálkozási célokra: az ellési bénulás és a tünetmentes hipokalcémia kockázatának csökkentésére szánt takarmányként történő felhasználásra tejelő teheneknél kizárólag szelektíven alkalmazható (az erre rászoruló egyedek esetében korlátozott ideig) lehetőleg természetes sós léből tisztítással előállított kalcium- klorid formájában.
 • Az 5. melléklet (Takarmányozásra használható termékek és anyagok) 2. (Egyéb takarmány-alapanyagok) listája bővült: algaolaj, ill. propilénglikol; [1,2-propándiol]; [propán-1,2-diol].
  • 2. Egyéb takarmány-alapanyagok
   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Algaolaj Mikroalgából fermentáció útján extrahált olaj a fermentációs termesztőközeg nem származhat GMO-ból és lehetőség szerint ökológiai nyersanyagokból kell származnia.
   Propilénglikol; [1,2- propándiol]; [propán-1,2-diol] Kizárólag különleges táplálkozási célokra: a ketózis kockázatának csökkentésére szánt takarmányként történő felhasználásra tejelő tehenek, anyajuhok és kecskék esetében kizárólag szelektíven alkalmazható (az erre rászoruló egyedek esetében korlátozott ideig.
 • A 6. melléklet (Takarmány-adalékként és takarmányozási célra használt egyéb anyagok) 1. (Technológiai adalékanyagok) listájának d) (Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok) allistájában az első oszlop elnevezése változott: azonosító szám vagy funkcionális csoport, ill. az E 560 neve pontosításra került: Szteatitok és klorit természetes keverékei.

  • d) (Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok

   Azonosító szám, vagy funkcionális csoport Név Egyedi feltételek és korlátozások
   E 560 Szteatitok és klorit természetes keverékei
 • A 6. melléklet (Takarmány-adalékként és takarmányozási célra használt egyéb anyagok) 3. (Tápértékkel rendelkező adalékanyagok) listájának b) (Nyomelemek vegyületei) allistája bővült: 3b107 – Fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja, 3b110 – Vas-dextrán 10%, 3b407 – Fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja, 3b505 – Fehérjehidrolizátumok mangánkelátja, 3b810 – Szelénnel dúsított, inaktivált élesztő Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060.

  • b) Nyomelemek vegyületei

   Azonosító szám vagy funkcionális csoport Név Egyedi feltételek és korlátozások
   3b107 Fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b110 Vas-dextrán 10% Kizárólag különleges táplálkozási célokra: a születés utáni vashiány kompenzálására szánt takarmányként történő felhasználásra kizárólag szopós malacok esetében a dextrán fermentációjához használt termesztőközeg nem származhat GMO-ból kizárólag szelektíven alkalmazható (csak az erre rászoruló szopós malacok esetében korlátozott ideig.
   3b407 Fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b505 Fehérjehidrolizátumok mangán-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b612 Fehérjehidrolizátumok cink-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b810 Szelénnel dúsított, inaktivált élesztő Saccharomyces cerevisiae CNCM I- 3060
 • A 7. melléklet (Tisztításra és fertőtlenítésre használható anyagok) 1. listájának elnevezése módosult: Az állattartásra használt épületek, létesítmények, berendezések, továbbá tavak, ketrecek, tartályok, átfolyóvizes rendszerek folyosói tisztítására és fertőtlenítésére átmenetileg (2025. december 31-ig) felhasználható szerek (biocid termékként nem használhatók a *-gal jelzett anyagok és azok a termékek, amelyek ezeket tartalmazzák).
  • Az állattartásra használt épületek, létesítmények, berendezések, továbbá tavak, ketrecek, tartályok, átfolyóvizes rendszerek folyosói tisztítására és fertőtlenítésére átmenetileg (2025. december 31-ig) felhasználható szerek (biocid termékként nem használhatók a *-gal jelzett anyagok és azok a termékek, amelyek ezeket tartalmazzák)
 • A 7. melléklet (Tisztításra és fertőtlenítésre használható anyagok) korábbi 1. listája helyett bekerült a következő két allista: 1.1. Állattartásra szolgáló épületek és berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek; valamint az 1.2. Az akvakultúrás állattartásban alkalmazható tisztító és fertőtlenítő termékek.
  • 1.1.  Állattartásra szolgáló épületek és berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:
   – kálium- és nátriumszappan

   – víz és gőz
   – mésztej
   – mész
   – égetett mész
   – nátrium-hipoklorit (például folyékony fehérítőszerként)
   – nátrium-hidroxid*
   – kálium-hidroxid*
   – hidrogén-peroxid
   – lenmagolaj, levendulaolaj és borsmentaolaj
   – egyéb természetes növényi kivonatok*
   – citromsav, perecetsav, hangyasav, tejsav, oxálsav* és ecetsav
   – alkohol
   – salétromsav* (tejüzemi berendezés)
   – foszforsav* (tejüzemi berendezés)
   – formaldehid
   – a tőgy és fejőberendezés tisztításához és fertőtlenítéséhez használt termékek
   – nátrium-karbonát*.
   1.2.  Az akvakultúrás állattartásban alkalmazható tisztító és fertőtlenítő termékek
   1.2.1. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollétében való tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:

   – ózon
   – nátrium-hipoklorit
   – kalcium-hipoklorit
   – kalcium-hidroxid
   – kalcium-oxid
   – nátrium-hidroxid
   – alkohol
   – rézszulfát*
   – kálium-permanganát*
   – természetes kaméliamagból készült kaméliaolaj-készítmény* (tea seed cake); (használata a garnélarák termelésre korlátozódik)
   – kálium-peroxo-monoszulfát és nátrium-klorid hipoklórossavat eredményező keveréke.
   1.2.2. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollétében vagy jelenlétében való tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:
   – mészkő (kalcium-karbonát) a pH szabályozására

   – dolomit a pH kiigazítására (használata a garnélarák-termelésre korlátozódik)
   – nátrium-klorid
   – hidrogén-peroxid
   – nátrium-perkarbonát
   – szerves savak (ecetsav, tejsav, citromsav)
   – huminsav*
   – peroxi-ecetsav*
   – perecetsav és peroktánsav
   – jodoforok (csak ikra jelenlétében)
 • A 8. melléklet Feldolgozott ökológiai élelmiszerek és élelmiszerként vagy takarmányként felhasznált élesztő előállításában használható termékek és anyagok „A” szakaszának (élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat) táblázata bővült (Kálium- nátrium-tartarát), illetve egyes anyagok felhasználhatósága és egyedi feltételei, korlátozásai változtak.
  • „A” szakasz – élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat.
   A csillaggal megjelölt élelmiszer-adalékanyagokat mezőgazdasági eredetű összetevőként kell figyelembe venni.

   Kód Név Azon ökológiai élelmiszerek, amelyekhez hozzáadható Egyedi feltételek és korlátozások
   E 300 Aszkorbinsav Növényi eredetű termékek húskészítmények (08.3. kategória (*)) és előkészített húsok (08.2 kategória (*)), amelyekhez adalékanyagoktól vagy sótól eltérő összetevőket adtak
   E 322* Lecitinek Növényi eredetű termékek termékek, állati eredetű termékek Ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 335 Nátriumtartarátok Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 336 Káliumtartarátok Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 337 Kálium- nátriumtartarát Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
 • A Tartalomjegyzékben átvezetésre kerültek az egyes fejezet- és alcím módosítások.