Vidéki területek hosszú távú jövőképe

Az EU Vidékfejlesztési Bizottsága (RDC – Rural Development Committee), a Vidéki Területek Hosszú Távú Jövőképének Ütemezése (Roadmap for the Long Term Vision for Rural Areas) témakörben online konzultációt indított.

Az RDC elnöke, Von der Leyen asszony politikai iránymutatásaiban és hivatalos leveleiben is hangsúlyozza a vidéki területek hosszú távú jövőkép tervezésének szükségességét, továbbá fontosnak tartja, hogy a kezdeményezés a vidéki területeken élő emberekkel, helyi és regionális hatóságokkal szoros együttműködésben kerüljön kialakításra. Nagy jelentősége van ennek a konzultációnak, mivel európai szintű vitát kívánnak lefolytatni a vidéki területek jövőjét, valamint társadalmunkban betölteni kívánt szerepüket illetően.

Az észrevételeket, hozzászólásokat az Európai Bizottság honlapján fogadják 2020. szeptember 9-ig az alábbi elérhetőségen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas.

A Bizottság a kezdeményezés további kidolgozásakor és pontosításakor figyelembe veszi a beérkezett véleményeket. A visszajelzésekről a Bizottság összegző jelentést készít, amelyben elmagyarázza, hogy miképpen veszi figyelembe az észrevételeket, illetve adott esetben miért nem fogad el bizonyos javaslatokat.

https://ec.europa.eu
(Biokultúra 2020/4-5)