Zöld növényvédelem

mobil

Mobil korunkban szükséges nemcsak a tanulás mibenlétének újragondolása, hanem annak fel- és elismerése is, hogy a szociális korlátokat legyőző virtuális közösségeket is alakító mobilitás és kommunikációs lehetőségek alapvető szerepet játszanak a tanulási folyamatok során is.

Korunk technikai eszközei és infrastrukturális lehetőségei biztosítják a mobil tanulásnak, mint újszerű oktatási szemléletnek a kereteit. Mobil tanulásnak vagy mLearning-nek tekintjük azt az oktatási formát, amelynek keretében mobil eszközt és vezeték nélküli internet csatlakozást használunk a hiányzó információtartalom elérésére. (Hoppe et al., 2003. in Ally, 2009.)

A mobil technológiák hordozható, személyre szabható és egyre növekvő mértékben konvergens elemei életünk mindennapos részévé váltak és a tanulási folyamat során kiemelt motivációs szerepet képviselnek.

Robbanásszerű terjedésük alapjaiban változtathatja meg az oktatás jellegét, úgy a felnőttoktatásban, mint a hagyományos iskolai munka során. 2010-ben a világon összesen közel 55 millió okostelefont értékesítettek, Magyarországon ugyanez a szám 501 ezer. Becslések szerint az idei évben itthon további 1 millió okostelefon eladása várható.

A mobil tanulás népszerűségéhez hozzájárulhat a tény, hogy a diákok szignifikánsan eredményesebben sajátítják el a tananyagot a mobil tanulás, mint a hagyományos tantermi oktatás során. (Attewell et al., 2010.) A mobil eszközök mindig kéznél vannak és számtalan funkció végrehajtására adnak lehetőséget: személyes profilok és lejátszási listák használatán túl a mobil és web alapú technológiák kombinálásával hozzáférést biztosítanak olyan ismeretanyagokhoz, melyek az alkalmazók széles köre számára felhasználhatók, egyszerre informatívak és fenntarthatók, ugyanakkor a felhasználók igénye szerint alakíthatók. (Herrington et al. 2009.)

mobil tanulás

„A mobil technológiák fejlődésének felhasználása a felnőttoktatásban, az interaktív tanulás elősegítésére az ökológiai gazdálkodás területén” (2009-1-SK1-LEO-05-00792) elnevezésű pályázat keretén belül a greenplantprotection.eu, a zöld növényvédelem honlapja technikailag újszerű oktatási szemléletet valósít meg. A program a különböző mobil informatikai és kommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségeket aknázza ki az ökológiai szemléletű növényvédelem témakörében. A pályázati munka eredményeképpen létrejött a projekt fő terméke, a http://www.greenplantprotection.eu honlap, mely az ökológiai és a konvencionális gazdálkodásban egyaránt felmerülő növényvédelmi kérdésekre ad választ, figyelembe véve az ökológiai termesztés szemléletét és a kereteit szabályozó előírásokat. Az ökológiai gazdálkodás, mint fenntartható gazdálkodási rendszer nagy hangsúlyt fektet a mezőgazdasági és természetes környezethez kíméletes növényvédelmi eljárások és megoldások alkalmazására. Ennek népszerűsítésére kapott lehetőséget a nemzetközi konzorcium az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programján belül, a Leonardo da Vinci Innovációtranszfer projekt keretében. A program koordinátora a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem, amely fontos szerepet tölt be a szlovák mezőgazdaság és a kapcsolódó tudományok kutatása terén. Az egyetem kutatási és fejlesztési projektjei nagy hangsúlyt fektetnek a környezetbarát élelmiszerelőállítás és a társadalom egyéb igényeinek természetbarát, környezetkímélő kielégítését célzó lehetőségeinek felmérésére. A konzorcium további tagjai az olaszországi BIOCERT, az agrár-környezetgazdálkodás fejlesztése mellett elkötelezett tudományos és technikai non-profit szervezet, valamint a Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület, mely ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kutatási és oktatási programokat dolgoz ki, képzéseket szervez, tananyagokat fejleszt, tanulmányokat készít az ökológiai gazdálkodásról, illetve megalapozza a hazai és külföldi szervezetek együttműködését.

Az ECOLOGICA oktatási moduljai:
 • Növényvédelem
 • Az ellenőrzés és minősítés kérdései
 • EU ismeretek, nemzeti és kulturális ismeretek
 • Kommunikáció, marketing és minőségbiztosítás
 • Szaktanácsadás
 • Az ökológiai gazdálkodás szabályozása és programjai
 • Post harvest, az ökotermékek tárolása és feldolgozása
 • Az ökológiai gazdálkodás alapjai
 • Szántóföldi növénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban
 • Ökológiai zöldségtermesztés
 • Ökológiai gyümölcstermesztés
 • Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban
 • Talajtermékenység, talajművelés, zöldtrágyázás, komposztálás az ökológiai gazdálkodásban
 • Átállás ökológiai gazdálkodásra
 • Ökológiai állattenyésztés

A program alapját egy korábban megvalósult nemzetközi együttműködés adja: az ECOLOGICA elnevezésű pályázatban (HU 05/B/F/PP-170018)* 8 európai ország egy olyan központi adatbázist hozott létre Ecolibrary néven, amely az ökológiai gazdálkodás minden területét tárgyalta a növénytermesztéstől az állattenyésztésen, a talajtermékenység kérdésein át az ökológiai termesztésre, feldolgozásra vonatkozó szabályozásig. A digitális adatbázis elsősorban szaktanácsadók továbbképzését szolgálta és témái között 1-1 modult képviselt a kártevők és kórokozók elleni védekezés, illetve a gyomszabályozás kérdése az ökológiai gazdálkodásban. Ezt a két modult fejlesztettük tovább a jelenlegi pályázat keretében, melynek eredményeképpen létrejött a http://www.greenplantprotection.eu, a zöld növényvédelem honlapja.

Az Ecologica rendszeréhez képest újdonság, hogy az ismeretanyag a gyakorlati alkalmazás területén tevékeny gazdálkodókat célozta meg, akik a növényvédelem problémakörével napi szinten foglalkoznak, akiknek ismereteit a hatékony és környezetkímélő gazdálkodás érdekében rendszeresen frissíteniük szükséges.

A növényvédelem az ökológiai gazdálkodás egyik legfőbb sarokköve, átfogó, a növénytermesztés minden elemét érintő kérdés. Sikerét és egyben a termesztés eredményességét is az határozza meg, hogy a termelő hogyan képes komplex egészként, rendszerként tekinteni a termesztés különböző elemeinek összességére, a terület klimatikus adottságaira, a talajviszonyokra, illetve arra, hogy ezek a termeszteni kívánt kultúra környezeti igényeit milyen mértékben képesek kielégíteni. Sok más tényező mellett kulcsfontosságú a megfelelő vetésforgó alkalmazása, a helyes tápanyaggazdálkodás és az ápolási munkák időben történő elvégzése az egészséges, ellenálló növényállomány kialakításához, hiszen a már károsító kártevők, kórokozók, illetve gyomnövények elleni védekezésre közvetlenül rendelkezésre álló eszközök köre az ökológiai szemléletű termesztésben lényegesen szűkebb, mint a konvencionális gazdálkodásban. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az ökológiai gazdálkodásban a megelőzés fontosságával együtt a károsítók és a károsítás alapos ismeretének jelentőségét a kialakuló és a már kialakult növényvédelmi problémák kezelésében. Ehhez járul hozzá digitális ismeretanyagával a zöld növényvédelem honlapja.

A tananyag kialakítása során, az egyes kultúrákat károsító betegségek, rovarok illetve gyomfajok tárgyalásánál a szlovákiai termesztési gyakorlatot vettük alapul, mivel hasonló adatbázis eddig nem állt a szlovák gazdálkodók rendelkezésére. Szlovákiában a mezőgazdasággal kapcsolatos egész életen át tartó tanulás jelentőségét mutatja, hogy az ország területének mintegy 40%-a művelés alatt áll (Demo et al. 2004), illetve, hogy az ágazatban foglalkoztatottak túlnyomó részét a 45-49 éves korosztály teszi ki, legfeljebb érettségi szintű végzettséggel. Ugyanakkor a gazdálkodók elérésén túl a programnak kifejezett célja, hogy az innovatív tanulási technológiák és megközelítések, a mobil tanulás lehetősége által vonzóvá tegye a szakképzési rendszert a fiatalok számára is.

A környezetkímélő növényvédelmet szolgáló honlap ismeretanyaga négy nyelven: angolul, szlovákul, magyarul és olaszul lesz elérhető a legjelentősebb szántóföldi kultúrákra, zöldségnövényekre, a gyümölcsösök és szőlőtermesztés növényvédelmi kérdéseire koncentrálva. A honlap szerkezete könnyen áttekinthető, ez teszi lehetővé a gyors és hatékony navigációt. A kártevők és kórokozók, illetve gyomok témakörén belül az ismeretek egységes felépítésben találhatók, az adott károkozó jellemzésétől a károkozás jellegén át, az ökológiai gazdálkodás szemléletével összeegyeztethető védekezési lehetőségek számbavételéig**. Ahhoz, hogy ezek a lehető leginformatívabb ismereteket biztosítsák a felhasználók számára, szükséges röviden és lényegre törően tárgyalni a károkozók biológiáját, a kártétel jellegét, valamint az adott kártevőre, kórokozóra jellemző gazdanövényeket, illetve a gyomnövények előfordulási lehetőségeit. Az élethosszig tartó tanulás célját, amely az Európai Unió által támogatott programokban prioritást élvez, a minden fejezethez csatlakozó hivatkozási jegyzék szolgálja: a gyakorlati, azonnali segítségen túl lehetőséget biztosítva a mélyebb és alaposabb ismeretek megszerzésére. Az ismeretanyag két formában érhető el a felhasználók számára: egyfelől e-learning (http://www.greenplantprotection.eu), másfelől m-learning (http://m.greenplantprotection.eu), azaz mobil tanulásra alkalmas felület formájában.

Az e-learninges környezetet asztali számítógépek lehetőségeihez optimalizáltuk, míg a mobil oktatási környezetet a különböző mobil informatikai és kommunikációs eszközök adta lehetőségekhez. A program így tulajdonképpen kettős célt szolgál: egyrészt egy mára már hagyományosnak számító e-learninges távoktatási felületet biztosít, másrészt újdonságként mobil oktatási környezetet hoz létre, hiszen a piacot és a vásárlókat is egyre inkább meghódító „okostelefonok”, PDA-k és táblagépek révén a mobil, önálló tanulás nemcsak megvalósítható, hanem egyre sürgetőbb igény is. A mobil változat felépítése megegyezik a standard, e-learninges változatéval, ugyanakkor úgy került kialakításra, hogy a lassabb internetkapcsolattal rendelkező felhasználók, vagy a mezőgazdasági területen tartózkodó gazdák is többletköltség nélkül tudják az alkalmazást használni: rövidebb elérési útvonalak, kevesebb animáció, kisebb képméretek stb. révén. A mobilitás az alkalmazásban lényegesen nagyobb szabadságot ad a felhasználónak, hiszen nincs helyhez kötve: utazás, munka közben, vagy a terepen juthat hozzá olyan információkhoz, melyek segíthetik őt a megszerzett tudás akár azonnali gyakorlati hasznosításában. Az oldal funkcióit az Apple cég iPhone készülékének képernyőjéhez optimalizáltuk, de a digitális tartalom más gyártók okostelefonjairól is változatlan minőségben érhető el.

A GPP mobil tanulás előnye, hogy alkalmazása nem helyhez kötött, a megfelelő lefedettséggel rendelkező területeken korlátlanul használható, a mindennapi tevékenységek sorába könnyedén és kényelmesen beilleszthető. A gazdálkodók, akik gyakran idegenkednek a számítógéphasználattól, illetve a szervezett oktatási keretekből adódó kötöttségektől, a honlap segítségével saját, természetes vidéki környezetükben, munkájukhoz és igényeikhez alkalmazkodva vehetik igénybe a tanulás ezen formáját.

A jövőben a zöld növényvédelem honlapja hozzájárulhat a környezetkímélő és természetbarát növényvédelem és az ezzel kapcsolatos ismeretanyag szélesebb körű elterjedéséhez.

Radics László – Vörös Ildikó – Monika Tóthova
– Salvatore Basile – Peter Tóth
(Biokultúra 2011/6)

 

A lektor megjegyzései:

*Ebben a programban tananyagírással, szervezéssel tevékenyen részt vett a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. is.

**Az ökológiai gazdálkodásban egyébként használható növényvédőszerek is csak forgalomba hozatali engedélyüknek megfelelően alkalmazhatók Magyarországon.