10 útravaló az Európai Ökológiai Kongresszusról

A közelmúltban a franciaországi Bordeaux-ban 26 országból mintegy 260 résztvevővel megrendezésre került Európai Ökológiai Kongresszus számos eseménye során megerősítést nyert, hogy az ökológiai gazdálkodás a jövő agráriumának jelentős, formáló erejű tényezője marad. A pandémia miatt két egymást követő évben digitális formában elérhető rendezvényen ez évben újra személyesen vehettek részt a meghívott vendégek és a látogatók. A kongresszuson elhangzottak összefoglalásképpen az alább 10 pontban foglalhatók össze.

  1. Egy megrendítő erejű sajtótájékoztató során az ukrán ökológiai mozgalom képviselői az ukrajnai háborúnak az ökológiai termelésre és az ellátási láncra gyakorolt hatásairól beszélt. Az európai ökológiai mozgalom kifejezte szolidaritását az ukrán ökológiai mozgalommal, a résztvevők szívből jövő módon, állva ünnepelték az ukrán delegációt.
  2. Az ökológiai termelés rendszerszemléletű, és része az olyan összetett problémák megoldásának, mint az éghajlati és biodiverzitási válság. Tevékenysége során nem csak élelmet biztosít, de kedvező hatást gyakorol a talajra és a vízre, hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és gyarapításához, valamint további környezeti és egészségügyi előnyökkel jár. Számos felszólaló hangsúlyozta ezt a pontot.
  3. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a helyi önkormányzatok résztvevői és magas szintű előadói egyetértenek abban, hogy a 2030-ra kitűzött, az ökológiai földterületek 25%-os arányára vonatkozó iránymutatás része legyen a nemzeti KAP stratégiai terveknek.
  4. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy sok EU tagállamnak növelnie kell nemzeti KAP stratégiai terveiben az ökológiai földterületekre vonatkozó célkitűzéseit és az ezek megvalósításához kötött költségvetést. Olyan Közös Agrárpolitikára van szükségünk, amely közpénzt biztosít a közjavak érdekében.
  5. A fogyasztói átláthatóság kulcsfontosságú a környezeti tájékoztatás szempontjából. A fenntarthatósági címkézés erre lehetőség lehet, de az Európai Bizottság által javasolt “Termék környezeti lábnyoma” az intenzív mezőgazdaságot részesíti előnyben, mivel nem veszi kellőképpen figyelembe az olyan externáliákat, mint a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás, a peszticidek hatása és az állatjólét. Ebben a szakaszban a Planet Score a legteljesebb címke, amely támogatja a fenntarthatóbb élelmiszer-rendszerekre való átállást – ez a rendszer ugyanis az adott termék pontszámát méri a peszticidek, a biológiai sokféleség, az éghajlat és az állatjólét tekintetében.
  6. Az EU új ökológiai szabályozása 2022. január 1-jétől lépett érvénybe. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy készülnek az ökológiai sóra és a rovarokra vonatkozó szabályok is.
  7. A COVID-19 világjárvány miatt 2020 a biotermékek eddig soha nem látott mennyiségben történő értékesítését eredményezte. Míg a biotermékek növekedése 2021-ben kevésbé volt lenyűgöző, mint 2020-ban, a teljes biopiac folyamatos növekedést mutat. Az erre vonatkozó legfrissebb adatok az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FIBL) honlapján (www.fibl.org) olvashatók.
  8. Három párhuzamos ülés során a résztvevők megvitatták, hogy milyen mértékben rugalmas az ökológiai ellátási lánc, és hogyan kell annak is maradnia a közelmúltbéli és jelenlegi válságok fényében. Megállapították, hogy az ökológiai ágazatnak aktívabbnak kell lennie az agroökológiai gyakorlatok igényeit tükröző megoldások közös létrehozásában a mezőgazdaság digitalizálása korszakában és hogy a biotermékek számos megoldást kínálnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben – de ha a szén-dioxid gazdálkodásról van szó, először a koncepcionális és gyakorlati aggályokat kell megoldani, hogy hozzájáruljanak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, az alkalmazkodáshoz és a biológiai sokféleség védelméhez.
  9. A rendezvényen mintegy 260 vendég vett részt Európából és a világ számos pontjáról, például Japánból, az Egyesült Államokból és Srí Lankáról is többen meglátogatták az eseményt. Gyakran elhangzó kifejezések voltak a KAP stratégiai tervezés, a regeneráció és a fiatalok az ökológiai gazdálkodásban.
  10. Aki elszalasztotta a részvétel lehetőségét, vagy aki szeretné újra átélni a kongresszust, az az IFOAM honlapján megtekintheti.

Az Európai Ökológiai Kongresszus következő alkalmának időpontja és helyszíne a www.europeanorganiccongress.bio oldalon követhető nyomon.

Forrás: IFOAM Organics Europe
(Biokultúra 2022/4-5)