,

20 éves a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

20 éves a Biokontroll

Közel 3000 partner és 140 000 ha ellenőrzött terület, 42 munkatárs – csak néhány számot, hogy említsünk, melyek tükrözik a 2016-ban 20 éves Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Magyarország vezető ökológiai ellenőrző szervezetének jelenlegi működését. A cég a huszadik születésnapját partnerei, meghívott vendégek és munkatársai körében Hortobágyon ünnepelte 2016. április 15-én.

A meghívottak közt szerepelt a Földművelésügyi Minisztériumból dr. Fazekas Sándor miniszter, a rendezvény fővédnöke, dr. Nagy István miniszterhelyettes, Tóth Katalin helyettes államtitkár és dr. Lucskai Attila, a Miniszterelnökségtől Kis Miklós Zsolt és dr. Mezei Dávid, a NÉBIH-től dr. Oravecz Márton elnök, a Nemzetgazdasági Kamarától ifj. Hubai Imre alelnök. Vendéglátónk a Hortobágyi Nonprofit Kft. volt.

Dr. Roszík Péter ügyvezető felidézte a kezdeteket, amikor 1996. április 16-án a Biokultúra Egyesület megalapította a Biokontroll Hungária Kht.-t, melynek átadta tevékenységét. Megtudtuk, hogy a Biokontroll nevet dr. Győrffy Sándornak köszönhetjük. Dr. Roszík Péter háláját fejezte ki, amiért ilyen remek emberekkel telt el ez a 20 év és mindenkire áldást kért.

A köszöntő beszédek következtek, elsőként a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében dr. Lucskai Attila üdvözölte a jelenlévőket, felidézte a biogazdálkodáshoz fűződő kapcsolatának kezdeteit, a közös munkát és reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő időszakban nemcsak az évek, hanem a partnerek és az ökológiai területek nagysága is nő.

Ifjabb Hubai Imre, a Nemzetgazdasági Kamara alelnöke örömét fejezte ki, hogy együtt ünnepelhet azokkal az emberekkel, akik segítik az ökológiai gazdálkodók munkáját. Említette, hogy amikor biogazdálkodásba kezdtek, értékrendet is választottak, amelyhez azóta is tartják magukat, mert helyes ez az irány, a környezet, az ember és a jövő szempontjából egyaránt. Nagyon sok a tennivaló hazánkban az ökológiai gazdálkodás fejlesztése érdekében, a feldolgozás terén nagy a lemaradásunk, meg kellene tudni szólítani a feldolgozóipart is. A Kamara egyesíti magában a termelőket, a feldolgozókat és a kereskedőket, sok lehetőséget kínálva az egyeztetésre, és a Biokontrollal való együttműködés is sokat segít az ellentétek elsimításában. Köszönetét fejezte ki dr. Roszík Péternek és a Biokontroll valamennyi munkatársának az eddigi együttműködésért, az ellenőröknek a jobbító szándékért, a gazdáknak a kitartásért, hogy soha nem adják föl.

20 éves a Biokontroll
Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke köszöntő beszédében felidézte biogazdálkodásának történetét, valamint a Biokontroll működésének kezdeti időszakát. Köszönetét fejezte ki valamennyi munkatársnak, akik felépítették és működtetik az ellenőrzési és tanúsítási rendszert, minek köszönhetően a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. nemzetközileg is elismert, jó hírű ellenőrző szervezet, melynek tanúsítványai hitelesek az egész világon.

A Magyar Biokultúra Szövetség tulajdonosi képviselője, dr. Szántosi Antalné köszöntőjében kiemelte, hogy bár küzdelmes volt az elmúlt 20 év, de a cég fejlődése és sikere töretlen. Mindig feltűnnek új tevékenységi körök, melyekhez saját feltételrendszert alakít ki a cég, és a Biokontroll a nemzetközi védjegyek, tanúsítások megszerzésében is támogatja partnereit.

Dr. Roszík Péter összefoglalta a Biokontroll megalapításának történetét, és működésének alapjait. Beszédében megemlékezett azokról is, akik sajnos már nincsenek közöttünk, de akiknek hálával tartozunk: dr. Sárközy Péter, a Biokultúra Egyesület Minősítő Bizottságának volt elnöke, dr. Győrffy Sándor, a Biokultúra Egyesület Ellenőrző Bizottságának volt elnöke, dr. Gyurasits Elemér FVM főtanácsos, Veisz János, Dr. Szalay László, Dr. Győrfi Júlia, dr. Farkas Miklós és sajnos sokan mások. Köszönetét fejezte ki kedves partnereinknek, akik mellettünk álltak és állnak, a Biokultúra vezetőségének és tagságának, a Biokultúra tulajdonosi képviselőjének, felügyeleti szervünk pozitív hozzáállású személyiségeinek, többek között dr. Németh Lajosnak, dr. Gyurasits Elemérnek, dr. Lucskai Attilának, dr. Baintner Ferencnek, dr. Vajda Lászlónak, dr. Eke Istvánnak, Fésűs Istvánnak, dr. Tamás Károlynak, a tudományos műhelyeknek, egyetemeknek és a partner szervezeteknek, az MTVSz-nek és a Magosz-nak. Megköszönte a munkatársak munkáját, akiknek a létszáma 1,5 főről 42-re nőtt 1996-tól 2016-ig, és akiknek többsége már több mint 10 éve a Biokontrollnál dolgozik. Végül reményét fejezte ki, hogy a magyar biogazdálkodás csak zöld jelzést kap a jövőben. (Dr. Roszík Péter itt megtekinthető, illetve letölthető »)

20 éves a Biokontroll

Dr. Németh Lajos is megosztott néhány gondolatot a közönséggel. Reményét fejezte ki, hogy a Biokontroll továbbra is az eddigi úton halad, és hogy mindig megemlékezünk majd a múltbéli történésekről, ahogy most is tettük.

20 éves a Biokontroll
Dr. Márai Géza felidézte a kezdeteket, és kiemelte, hogy a magyar ökológiai ellenőrzési és tanúsítási rendszert már 1995-ben elismerte az EU. A nemzetközi kapcsolatok építésében Frühwald Ferenc kiemelkedő szerepet játszott. Nem feledkezett meg Dr. Mezei Ottóné Klári néniről sem, aki a hazai biodinamikus gazdálkodás megteremtője.

Dr. Köhler Mihály is szót kért az ünnepségen, szeretettel köszöntötte a Biokontroll minden munkatársát és felelevenítette a bio mozgalom múltjának neves eseményeit.

A köszöntő beszédeket követően Rózsa Péterék zenekara kíséretével elhangzott a Szózat és a Székely himnusz.

20 éves a Biokontroll

Az ünnepi ebéd alapanyagait kedves partnereink biztosították, melyekből ízletes magyaros ételeket készítettek hortobágyi vendéglátóink, a születésnapi bio Sacher torta pedig a Piszkei Öko Kft. terméke volt. Ezúton is köszönjük mindenkinek a szíves hozzájárulást.

Délután változatos programok várták az érdeklődőket, meglátogattuk a Madárkórházat majd pusztai kocsikázás következett, megtekintettük a híres nóniusz ménest, a bivalyokat, a magyar szürke gulyát és a rackákat, és megcsodálhattuk a csikósok bemutatóját is.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt és kívánunk még sokszor húsz éves sikeres együttműködést és biogazdálkodást minden kedves partnerünknek.

Nagy Judit