A bodrogkeresztúri riolittufa (vulkáni hamu) alkalmazása az ökológiai gazdálkodásban

Előzmények

Hazánkban a vulkáni tevékenység során a riolittufa hulló hamuként rakódott le a magas vonulatokon a Zemplén hegységben. Kezdetben felhasználták lakóházak, pincék építéséhez, továbbá vakoló anyagként és padlásterek szigetelésére. Később a csempe ipar égetett burkolólapok gyártásához fontos alapanyagként itthon és külföldön egyaránt használta. A bodrog­keresztúri riolittufa őrlemény mezőgazdasági és környezetvédelmi felhasználásának vizsgálata 1984-ben kezdődött. Az ÉSZAKKÖ bányászati vállalat Tarcal 1986-ban kötött szerződést a DATE Termelésfejlesztési Intézetével riolittufa kísérletekre. Az intézet, dr. Köhler Mihály témafelelős vezetésével tizenkét kutató intézet, a mezőgazdasági nagyüzemek és magán termelők bevonásával kezdte meg a kisparcellás és üzemi kísérleteket Csongrád, Békés, Szolnok, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.

Alkalmazási területek

A kísérleteket homok, vályog és agyag fizikai kategóriába tartozó talajokon, szántóföldön, hajtató házakban, szaporítóanyag telepeken, gyümölcs, szőlő és erdő ültetvények területein végezték.

A riolittufa őrlemény 0-5 mm szemcse méretben, az alábbi mennyiségben került kijuttatásra:

  • homoktalajokon 2-3 kg/m2 mennyiségben;
  • vályogtalajokon 0,5-1 kg/m2 mennyiségben;
  • agyagtalajokon 2 kg/m2 mennyiségben;
  • gyümölcstelepítésnél, ültető gödörbe 5-15 kg/m2 mennyiségben;
  • a szőlőtelepítésnél az oltvány csirkézésekor, a földhöz 50% mennyiségű őrleményt keverhetünk.

Palántanevelésnél egyenletes növényfejlődést és nagy gyökértömeget biztosít (minimális a selejt palánta). A hajtatott és a szántóföldi növények egyedfejlődése a növény betegségekkel szembeni ellenálló képessége javul. Nő a termék mennyisége, koraisága és minősége.

Az állattartás során a bűz és a fertőzésmentes környezet kialakítása biztosított, mert a riolittufa köti a biogén gázokat.

A jövő szerves trágyája a komposzt! Helyes lenne, ha az istállótrágyák és minden olyan szerves hulladék, amely alkalmas feldolgozásra, forgatás nélküli komposztálással kerülne újra hasznosításra.

Az általunk kidolgozott komposztálási eljárás növeli a nitrogén értéket és csökkenti a technológiai költséget. Az utóbbiak eredményeként részben növelhető lenne a szerves trágyák tápanyag tartalma.

Az állatállomány csökkenése miatt az utóbbiakra nagy szükség lenne.

A szennyvíz* közmű nélküli településeken és az állattenyésztő telepeken a riolittufa őrlemények és szűrők alkalmazásával megoldható lenne a szennyvizek és hígtrágyák kezelése és újrahasznosítása.

Az építkezések területén falazáshoz, vakoláshoz, meleg padozat készítéshez a jó szigetelő és hőtartó riolittufa jobb hőellátást és csökkenő energia felhasználást biztosít.

A felsorolt területeken a riolittufa alkalmazására nagy tapasztalattal rendelkezünk, így az érdeklődők számára igény esetén technológiát biztosítunk és az anyag beszerzésében közreműködünk.

A riolittufa őrleménytartam hatása a felsorolt dózissal kezelt területeken 6-8 év.

  • Palántaneveléshez és hajtatáshoz, 3-5 kg/m2.
  • Biocsöves virág, zöldség és egyéb növények termesztéséhez, a Köhler M. – Lőrincz J. által kidolgozott technológia szerint.
  • Az állattartásnál az alom beszórására alkalmazzuk az istállókban és a karámokban.
  • Az istállótrágya kezeléséhez a komposztáláshoz adalékként felhasználható.

Komposztálásnál forgatás nélküli technológiát alkalmazunk, ezzel növelhető az N érték és csökkenthető a ráfordítási költség.

A szennyvíz, a hígtrágya kezeléséhez a szilárd fázishoz 0-5 mm szemcseméretű őrleményt használunk, a hígfázis tisztításához riolittufa ásványi szűrőt alkalmazunk.

Az építkezés területén, istállók, műhelyek, pincék, mellék- és lakóépületekhez riolittufa falazóblokkot alkalmazunk. Az utóbbiak mérete 22 × 19 × 39 cm 1 db falazóblokk 10 kisméretű téglaegység, 1 m2-ben 61 db blokk van, a tömegsűrűsége 1 368 kg/m2 és a nyomószilárdsága 4.6 Mpa. A riolittufa őrlemény homok helyett jól felhasználható a felsorolt épületek külső és belső vakolására, a tető- és padlásterek belső szigetelésére, padlózatának borítására az őrlemény jó hőszigetelő képessége miatt.

Várható előnyök

Az őrlemény javítja a talajok fizikai kémiai és biológiai tulajdonságait, biztosítja a makro-, mikro- és nyomelem szükségletét.

A talajok művelése tavasszal korábban kezdhető, javul a kötött talajok szerkezete, könnyebbé válik a művelésük, így energia- és technológiai költségmegtakarítással számolunk.

A főszerkesztő megjegyzése: a kommunális és ipari szennyvíz, szenyvíziszap, továbbá az ezekből származó biogázgyártási melléktermékek nem használhatók az ökológiai gazdálkodásban, még komposztálva és ásványi anyagokkal kezelten sem.

Dr. Köhler Mihály
kutatómérnök, c. egyetemi docens
(Biokultúra 2018/1-2)