A klímabarát gazdálkodást ösztönző SOLMACC-projekt zárása

Öt gyümölcsöző évet követően, a 2013 októberében indult, a klímabarát ökológiai gazdálkodás előnyeit bemutatni szándékozó európai uniós SOLMACC-projekt végéhez érkezett.

A programban résztvevő gazdálkodók és partnerek értékes tudásra tettek szert és ismereteiket tovább adják más gazdálkodóknak, szaktanácsadóknak, diákoknak, politikai döntéshozóknak, más európai polgároknak és még sorolhatnánk. Ez a részvételen alapuló ismeretgyűjtési folyamat és az aktív tudásterjesztés alkotta a projekt lényegét, másokat is inspirálva és hozzájárulva ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásaira leginkább érzékeny élelmiszeripari és mezőgazdasági szereplők nagyobb politikai támogatást kapjanak. A projekt bemutatta az innovatív gazdálkodási gyakorlatok gazdasági életképességét és a benne rejlő lehetőségeket, melyek hozzájárulnak az EU klímaváltozási célkitűzéseinek megvalósításához.

A SOLMACC megvalósítása során bizonyítékot nyert, hogy több lehetséges mód is létezik az üvegházhatás mérséklésére a gazdaságok szintjén, ezzel egyidőben a gazdálkodók alkalmazkodó képességének javítására és a gazdasági stabilitás elérésére. Az is egyértelművé vált, hogy ha csökkenteni szeretnénk a klímaváltozás mértékét a nemrégiben ratifikált Párizsi Egyezmény értelmében, akkor további erőfeszítések szükségesek valamennyi érintett részéről. A gazdálkodókat nem szabad magukra hagyni e téren. Politikai eszközökkel anyagilag is segíteni kell őket, például a KAP-on keresztül, de a fogyasztók nyitottságára és befogadókészségére is szükség van. A klímabarát gyakorlatok Európa-szerte történő és Európán túli alkalmazása érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy további projektek jöhessenek létre a kommunikáció segítésére, a meglévő tudás terjesztésére, az új, naprakész tudásbázis felépítésére és információcserére.

Forrás: http://solmacc.eu/
(Biokultúra 2018/5)