Az eredeti EM•1® hatása a kukorica fejlődésére

A Környezetminőség Kft. a természettel való gazdálkodás tudományaként tekint a mezőgazdasági növénytermesztésre. Ez a felfogás a biogazdálkodók számára természetes. A biogazdálkodás során nem használhatók a mezőgazdasági vegyszerek és emiatt egy termőhely ökológiai adottságai jelentős mértékben meghatározzák a növénytermesztés sikerességét. Jogos kérdés tehát, hogy egy adott termőhely talajtermékenységét műtrágyák használata nélkül lehet-e fokozni? Ennek megválaszolására végeztük el a következő kísérletet.

A kísérlethez az EM•1® mikrobiológiai készítményt használtuk. A hasznos mikroorganizmusok összetett közösségét (EM•1®) Dr. Teruo Higa fejlesztette ki Japánban. Az EM•1® bejegyzett védjegy. Dr. Higa évtizedeken át tartó kutatásainak eredménye. Evidens, hogy Dr. Higa EM koncepciója – amit kutatásai eredményeként fedezett fel – kizárólag az eredeti EM•1® termékhez tartozik. Dr. Higa magyarországi hivatalos partnere a Környezetminőség Kft. (környezetminőség.eu).

Műtrágyázás nélküli kukorica kísérlet a tőszámlálás időpontjában Karcagon

Műtrágyázás nélküli kukorica kísérlet a tőszámlálás időpontjában Karcagon

Az eredeti EM•1® hatását a kukorica fejlődésére kisparcellás kísérletben vizsgáltuk. A szabadföldi kísérletet a Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézetében végeztük Karcagon. A kísérleti parcellák elhelyezését és elrendezését Dr. Blaskó Lajossal közösen terveztük meg.

A kísérletet egy évek óta pihentetett, nem műtrágyázott területen állítottuk be, ahol valamikor a Füzesgyarmati Lucerna Rendszer kísérlet folyt. A kísérleti parcellák egyharmadán nem végeztünk gyomirtást, kétharmadán pedig mechanikai módszerrel gyomtalanítottunk. A használtra kész eredeti EM•1® mikrobiológiai oltóanyagot normál és extrém dózisban alkalmaztuk. A szabadföldi kísérlet kivitelezését Virág László végezte.

Az EM•1® hatása a kukorica fejlődésére gyomok jelenlétében

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatékonyságát a talaj - növény rendszerben bekövetkezett változások alapján értelmeztük. Műtrágyázás és gyomirtás nélkül a talaj rendelkezésre álló tápanyagtartalmát mind a haszonnövény, mind a gyomnövény hasznosítja, melyek versenyeznek a tápanyagokért. Amikor egy mikrobiológiai oltóanyagot használunk a műtrágyázás és gyomirtás nélküli talajban, akkor a mikrobiológiai oltóanyagban élő mikroorganizmusok is belépnek a tápanyagokért folytatott versenybe harmadik szereplőként.

A kukorica fejlődésének folyamatát három időpontban jellemeztük (1. ábra).

1. ábra

1. ábra

Tőszám. A tőszámot a vetés után néhány héttel (május 19-én) határoztuk meg. A normál dózis alkalmazásakor a tőszám se nem nőtt, se nem csökkent a kezelés nélküli kontrollhoz képest. Ezzel szemben, az extrém dózis alkalmazásakor a tőszám csökkent. Ez azt jelzi, hogy az extrém dózissal bevitt mikroorganizmusok tápanyagot vontak el a növényektől és emiatt -4%-kal csökkent a kukoricanövények száma. Ez felhívja a figyelmünket a talajélet tápanyagigényére. A talaj - növény kapcsolatrendszer optimalizálása érdekében a talaj életét és a növények életét harmonizálni kell.

Magasság. A kukorica magasságát két hónappal később (július 20-án) mértük meg. A kukorica magassága mind a normál dózis, mind az extrém dózis hatására +1%-kal nőtt meg. Gyakorlatilag nem volt érdemi különbség a kezeletlen és a kezelt növények magasságában.

Termés. A kukoricát október 20-án takarítottuk be. A betakarításkor jelentős különbségeket kaptunk az egyes kezelések között.

Normál dózis alkalmazásakor az EM•1® kezelés hatására a termés mennyisége +15%-kal nőtt meg a kezeletlen kontrollhoz képest. Tehát a mikrobiológiai aktivitás kedvező mértékű megváltozása pozitív hatást gyakorolt a kukoricára. A kukorica nagyobb hozamot tudott produkálni egy gyomos talajban. Ez azt jelzi, hogy az EM•1® kezelés jobban serkentette a kukorica fejlődését, mint a gyomnövények fejlődését. Ha az EM•1® kezelés egyformán serkentette volna a kukorica és a gyomnövények fejlődését, akkor nem lett volna nagyobb a kukorica hozama.

Extrém dózis alkalmazásakor az EM•1® kezelés hatására a termés mennyisége -18%-kal csökkent a kezeletlen kontrollhoz képest. A mikrobiológiai aktivitás extrém mértékű megváltoztatása negatív hatást gyakorolt a kukoricára. A nagy mikrobiológiai aktivitás és a gyomnövények együtt már sok tápanyagot vontak el a haszonnövénytől, emiatt csökkent a kukoricatermés.

Műtrágyázás és gyomirtás nélkül a talaj természetes ökológiai potenciálját tudtuk hasznosítani. Az EM•1® kezeléssel a talaj mikrobiológiai aktivitását befolyásoltuk, ami a haszonnövény fejlődését vagy serkentette, vagy gátolta. Ez azt bizonyította, hogy a haszonnövény fejlődésére a talaj mikrobiológiai aktivitásának jelentős hatása volt. Ennek következtében az öko - logikus talaj - növény kapcsolatrendszer megalapozása során nemcsak a talaj tápanyagtartalmát, hanem a talaj mikrobiológiai aktivitását is figyelembe kell venni.

Az EM•1® és a gyomirtás együttes hatása a kukorica fejlődésére

A gyomirtás miatt a haszonnövénynek nem kell versenyeznie a gyomnövényekkel a tápanyagokért. Ha gyomirtást végzünk, akkor a talaj rendelkezésre álló tápanyagtartalmát csak a kukorica hasznosítja. Két ismétlésben és három időpontban jellemeztük a kukorica fejlődésének folyamatát (2. és 3. ábra).

2. ábra

2. ábra

Tőszám. A növények száma mindkét ismétlés esetében megnőtt: +1%-kal, illetve +2%-kal (2. ábra, 1. ismétlés) és +9%-kal illetve +7%-kal (3. ábra, 2. ismétlés), a kezelés nélküli kontrollhoz képest. Az EM•1® kezelés serkentette a vetőmagok kicsírázását.

Magasság. A kukorica magasságát július 20-án mértük meg. Az EM•1® kezelés hatására a normál dózis esetében a magasság +3%-kal (2. ábra, 1. ismétlés), illetve +4%-kal (3. ábra, 2. ismétlés) nőtt meg a kezeletlen kontrollhoz képest. A normál dózis kedvező hatással volt a kukorica fejlődésére. Az extrém dózis esetében viszont a kukorica magassága -4%-kal (2. ábra, 1. ismétlés), illetve -9%-kal (3. ábra, 2. ismétlés) csökkent. Az extrém dózis mindkét ismétlésben kedvezőtlen hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére és csökkent a kukorica magassága.

Termés. Az EM•1® kezelés hatására a kukoricatermés hasonlón változott meg, mint gyomirtás nélkül.

A normál dózis alkalmazásakor a kukoricatermés mindkét ismétlés esetében megnőtt. Az 1. ismétlésben +21%-kal (2. ábra), a 2. ismétlés esetében +17%-kal (3. ábra).

3. ábra

3. ábra

Az EM•1® kezelés normál dózisa a talaj mikrobiológiai aktivitására pozitív hatást gyakorolt, ami a talaj – növény rendszer hatékonyabb működését eredményezte. A talaj tápanyagtartalma fokozottabban hasznosult és ez jelentős hozamtöbbletet eredményezett.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának hatására a hozam az 1. ismétlés esetében +2%-kal nőtt (2. ábra), a 2. ismétlés esetében -7%-kal csökkent (3. ábra). Az extrém dózis nem eredményezett egyértelmű termésnövekedést. Az extrém dózis alkalmazása nem javasolható és nem is gazdaságos.

Az EM•1® hatása a kukorica hozamára

A műtrágyázás nélküli növénytermesztés esetében a növény fejlődését a talaj tápanyagtartalma határozza meg ugyanúgy, mint a biogazdálkodás esetében. A jelen kísérletben a kukorica csak a réti csernozjom talaj tápanyagtartalmát tudta hasznosítani.

Az EM•1® kezelések hatását a kukoricahozamra a 4. ábrán hasonlítottuk össze. A baloldali 3 oszlop a gyomirtás nélküli hozamokat mutatja. Az EM•1® kezelések és gyomirtás együttes hatását két ismétlésben is tanulmányoztuk. Az 1. ismétlés hozamait a középső 3 oszlop mutatja. A jobb oldali 3 oszlop mutatja a 2. ismétlés hozamait.

4. ábra

4. ábra

Gyomirtás nélkül. EM•1® kezelés nélkül a kukoricatermés 6,8 t/ha volt.

Az EM•1® kezelés normál dózisának alkalmazásakor a kukoricatermés 7,9 t/ha volt. Az EM•1® kezelés +0,9 t/ha hozamtöbbletet (+15%) eredményezett. Ilyen dózis mellett a mikroorganizmusok aktivitása serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukoricatermés.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának alkalmazásakor a kukoricatermés 5,6 t/ha volt. Az extrém EM•1® kezelés -1,2 t/ha termésveszteséggel (-18%) járt a kezelés nélküli kontrollhoz képest. A túl nagy mikrobiológiai dózis gátló hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért csökkent a kukoricatermés.

1. ismétlés. A kezelés nélküli kontroll esetében 8,7 t/ha kukoricahozamot kaptunk. A gyomirtás következtében a kukoricatermés 6,8 t/ha-ról 8,7 t/ha-ra nőtt. A gyomirtás miatt a talaj tápanyagtartalma jobban hasznosult és a gyomirtás +1,9 t/ha többletet (+28 %) eredményezett, a gyomirtás nélküli kezeléshez képest.

Az EM•1® kezelés normál dózisának hatására a hozam tovább nőtt 8,7 t/ha-ról 10,4 t/ha-ra. Az EM•1® kezelés további +1,7 t/ha többletet (további +21%) eredményezett. A normál dózis serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukorica hozama.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának hatására a kukoricahozam nőtt, 8,7 t/ha-ról 8,9 t/ha-ra. Az EM•1® kezelés további +0,2 t/ha többletet (további +2%) eredményezett. Az extrém dózis mérsékelt hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért alig nőtt a kukoricatermés.

2. ismétlés. A kezelés nélküli kontroll esetében 8,2 t/ha kukoricahozamot kaptunk. A gyomirtás hatására a kukoricatermés 6,8 t/ha-ról 8,2 t/ha-ra nőtt. A talaj tápanyagtartalma jobban hasznosult, mert a haszonnövény vette fel. A gyomirtás +1,4 t/ha többletet (+21%) eredményezett, a gyomirtás nélküli kezeléshez képest.

Az EM•1® kezelés normál dózisának hatására a kukoricatermés tovább nőtt 8,2 t/ha-ról 9,6 t/ha-ra. Az EM•1® kezelés további +1,4 t/ha terméstöbbletet (további +17%) eredményezett. A normál dózis serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukoricatermés.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának hatására a kukoricatermés csökkent, 8,2 t/ha-ról 7,7 t/ha-ra. Az EM•1® kezelés -0,5 t/ha termésveszteséget (-7%) okozott. Az extrém dózis negatív hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért csökkent a kukoricatermés.

Összefoglalás

Az eredeti EM•1® normál dózisa hatékonynak bizonyult, mert fokozni tudta az adott termőhely talajtermékenységét.

Az eredeti EM•1® mikrobaközössége megnövelte a réti csernozjom talaj mikrobiológiai aktivitását. A talaj vitalitás fokozása támogatta a talaj – növény rendszer harmonikus működését. Ennek következtében a talaj termékenysége nőtt, ami nagyobb kukoricatermést eredményezett.

Dr. Murányi Attila
MTA Doktora, talajtan,
környezetvédelem, ökológiai gazdálkodás
(Biokultúra 2020/1)