,

Az IFOAM arra hívta fel a döntéshozókat, hogy GMO-kat eredményező módszerként szabályozzák az új génmódosítási technikákat

BONN és BRÜSSZEL 2017. november 12.-én az IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements, Ökológiai Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) közgyűlése New Delhiben, Indiában egységes álláspontot fogadott el arról, hogy sem az ökológiai gazdálkodásban, sem pedig a bio élelmiszerekben nincs helyük azoknak a GMO-knak, melyeket az új génmódosítási technikák felhasználásával állítottak elő. Az ökológiai ágazat hangsúlyozza az elköteleződését amellett, hogy a fogyasztók számára hatékonyan biztosítsa a GMO-k kizárását a gazdálkodási rendszerekből és egyben sürgeti a döntéshozókat arra, hogy szabályozzák az ilyen, újabb technikák segítségével előállított GMO-k alkalmazását.

Markus Arbenz, az IFOAM – Organics International igazgatója szerint „Teljesen egyértelmű a bio ágazat álláspontja, mely a tudományon és a biogazdálkodás alapelvein (gondosság, méltányosság, az egészség alapelve, a környezet megóvásának alapelve) nyugszik: az új géntechnológiai eljárások GMO-t eredményeznek és emiatt nem alkalmazhatók az ökológiai gazdálkodásban. Azt, hogy ezeket az új technikákat nem szabályozzák jogilag, a világ számos pontján úgy értelmezik, hogy az így módosított állatokat és növényeket ki lehet bocsájtani a környezetbe környezeti kockázatelemzés nélkül és úgy, hogy erről nem tájékoztatják az állattartókat, a növénytermesztőket vagy a fogyasztókat. A bio mozgalom arra hívja fel a döntéshozókat, hogy biztosítsák az átláthatóságot, a nyomonkövetést, és védjék meg a termelőket, valamint a fogyasztókat attól, hogy használniuk kelljen olyan génmódosítási technikákat, amelyeket nem vizsgáltak meg alaposan”.

Az IFOAM EU üdvözli az általános álláspont elfogadását, amely megerősíti a saját, korábban, 2015 decemberében elfogadott állásfoglalását. Ebben az áll, hogy minden új génmódosítási technikát olyannak kell tekinteni, amely GMO-t eredményez, ennek megfelelően ezek a módszerek a jelenleg hatályos GMO szabályozás alá tartoznak. Az Európai Unióban január 18.-án az Európai Bíróság előzetes következtetéseket ad ki arról, hogy egyes új génmódosítási technikák a most hatályos európai szabályozás hatálya alá esnek-e (C-528/16 ügy). A végleges bírósági határozat 2018 közepére várható.

Eduardo Cuoco, az IFOAM EU igazgatója elmondta: „Bízunk abban, hogy az Európai Bíróság megerősíti azt, hogy nincs olyan jogi vagy technikai indok, amely alapján ezeket az új génmódosítási technikákat ki lehetne zárni a jelenleg hatályos uniós GMO szabályozás alól. Amennyiben ezek az új génmódosítási technikák szabályozatlanul maradnának, a bio szektornak – igazságtalanul – plusz intézkedéseket kellene hoznia annak érdekében, hogy kizárja a GMO-kat a termelési rendszereiből, ami súlyos gazdasági következményekkel járna az egész európai mezőgazdaság számára, amely most túlnyomórészt GMO mentes.

Eric Gall, az IFOAM EU GMO-kért felelős munkatársa hozzátette: „Itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság az elővigyázatosság elvével összhangban járjon el és védje a környezetet, valamint a fogyasztókat azzal, hogy megerősíti: azok a növények és állatok, amelyeket az új génmódosítási technikákkal állítottak elő, legalább olyan szabályozás alá esnek, mint a most létező GMO-k, és szigorú kockázatértékelési, nyomonkövetési és jelölési intézkedések alá esnek, mert ezek az EU környezetvédelmi és élelmiszerekre vonatkozó politikáinak alappillérei.”

Az utóbbi években számos technikát dolgoztak ki a növényi és állati örökítőanyag közvetlen módosítására, ilyen a CRISPR/Cas9 vagy a cink-ujj nukleáz módszer. A transzgénikus szervezeteket eredményező technikákkal szemben ezek sokszor nem járnak más élőlényekből származó gének beépítésével, és van, hogy „génmérnökségnek”, „új nemesítési technikáknak” nevezik azokat. Tudományos kutatások bizonyították, hogy ezen módszerek állítólagos nagyobb precizitása csak egy mítosz, mivel több, nem szándékolt változást is előidézhetnek a módosított élőlények örökítőanyagában. A civil társadalom és a biomozgalom számára ezen technikák alkalmazása éppúgy génmódosítás, amely hasonló kockázatokat és aggodalmakat kelt, amelyek a most létező GMO-k esetében is fennállnak, így ennek megfelelő szabályozást igényelnek.

Forrás: www.ifoam.bio/en/news