Az IFOAM jelenlegi álláspontja az EU bio jogszabálytervezetről

Az IFOAM EU 2011 óta folyamatosan nyomon követi az EU bio jogszabály felülvizsgálatát és a jelenleg is zajló tárgyalásokat. A mozgalom még mindig egyetért a kezdetben kitűzött célokkal, miszerint az ökológiai gazdálkodás fejlődését akadályozó tényezők eltörlését, tisztességes piaci verseny biztosítását, a fogyasztók bizalmának erősítését és a szabályozás egyszerűsítését kell elérni az új jogszabály segítségével. Azonban az öt éve tartó tárgyalások még nem hoztak eredményt, mely elérné a kitűzött célokat. A mozgalom olyan rendeletet vár, mely támogatja az ökológiai piac növekedését, megfelel a termelők igényeinek és a fogyasztók elvárásainak.

2014-ben az EU-ban 7,4%-os növekedést ért el az ökológiai piac, ami az élelmiszer ágazatban egyedülálló eredmény. Ez is bizonyítja, hogy a fenntartható élelmiszerek iránti kereslet növekszik. A fogyasztói elvárások és közösségi igények a jó minőségű élelmiszerek irányába változnak, melyek egyúttal a környezetre is kedvező hatással vannak.

Az IFOAM EU gyakorlati tapasztalataival és technikai ismereteivel mindig hozzájárult a nemzeti és az uniós jogszabályok fejlesztéséhez, illetve az IFOAM technikai alapszabályai 1972 óta referenciaként szolgálnak a döntéshozók számára világszerte, beleértve az 1991 óta megjelent EU előírásokat is.

A mozgalom tagjai hisznek abban, hogy az európai élelmiszer-előállítás és gazdálkodás átformálható, hogy minél nagyobb felületen az ökológiai gazdálkodás elveinek megfelelő friss, szezonális, méltányos árú, minimálisan és gondosan feldolgozott ökológiai élelmiszer kerülhessen az európai fogyasztók asztalára. Mindezt azonban csak úgy lehet elérni, ha a jövőbeli ökológiai szabályozás a fejlődést segíti és nem akadályozza azt.

Az IFOAM EU támogatja a javaslatot, miszerint az egész eljárást újra kell gondolni. Érdemes lenne jobban bevonni a döntéshozatali folyamatba az érintetteket és az egész folyamatot elölről kezdeni.

Forrás: IFOAM EU Group Jean-Claude Juncker-nek írott levele
(Brüsszel, 2017. január 25.)

(Biokultúra 2017/1)