Bio termesztés Huminisz technológiával

A Huminisz Kft. elkötelezett az ökotermesztés iránt. Fontosnak tartjuk, hogy jó minőségű, ugyanakkor hatékony, a bio termesztésben is felhasználható termékeket gyártsunk és forgalmazzunk (jelenleg 11 termékünk ökológia termesztésben felhasználható). A Solvitis Bór Extra, BórMo, Polifém, Cu, Fe, Zn, Mg, Ca, Mn, Mikro­komplex az EU-Bio rendelet előírásainak megfelelnek. A KONDISOL termékünket a Bio-Suisse termelők is használják, a lignoszulfonát komplexképzővel készülő Solvitis Mikrokomplex termékünk FIBL-tanúsítvánnyal is rendelkezik.

A Huminisz technológia lényege biotermesztésben is abban áll, hogy az önmagukban is hatékonyan működő Kondisol növénykondicionálót és a Solvitis lombtrágyákat – a szinergiahatás érvényesülése érdekében – együtt, az egyes növénykultúrák igényeihez igazodva, megfelelő fenofázisban, illetve a növényt érő stresszhatásokhoz igazodva juttatjuk ki.
Konvencionális és ökológiai üzemi- és kisparcellás tesztek, kísérletek eredményei alapján az elmúlt 10 esztendőben átlagosan 10% terméstöbbletet értek el termelő partnereink úgy, hogy az vizsgált területek 60-70%-ban kezelt kontroll területekkel hasonlították össze a Huminisz technológiát. Ez számukra jövedelmezőség tekintetében 3-4-szeres megtérülést jelentett.

Kísérleti eredmények

Szója

2020-ban Bicsérden állítottunk be bio étkezési szója kísérletet. A kezelésére 2020. július 1-jén került sor Huminisz-technológiával, ezen kívül a virágzás kezdetén (június közepe) 3 l/ha versenytárs talaj- és növénykondicionálót is kijuttattunk.

Az állomány vizsgálatát 2020. szeptember 18-án végeztük el. Minden kezelésben 40 tövön vizsgáltuk a hüvelyemeletek és az oldalelágazások számát, valamint a hüvelyszámot, 50-50 hüvely alapján állapítottuk meg a hüvelyenkénti szemszámot, valamint 5×1000 mag tömegét mértük és jegyeztük fel.

A kapott adatokat varianciaanalízissel (ANOVA) elemeztük. Az adatok normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel, valamint a reziduumok eloszlásának ferdesége és csúcsossága alapján igazoltuk, az elágazások száma adatsorból egy outlier adat eltávolításra került (kezeletlen kontroll). A szóráshomogenitást Levene teszttel ellenőriztük és elfogadtuk. A statisztikai elemzés során IBM SPSS Statistics 23 programot használtunk.

A kísérleti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a kezeletlen kontroll értékeit a talaj- és növénykondicionálókkal kezelt parcella értékei meghaladták, több helyen szignifikáns különbségeket is kaptunk (1. táblázat).

1. táblázat | Kezelések hatása a szója vizsgált paramétereire

1. táblázat | Kezelések hatása a szója vizsgált paramétereire

A diagramokon az eltérő betűk statisztikailag különböző csoportokat jelölnek. Oldalelágazások számának tekintetében a Huminisz-technológiával kezelt növények értékei szignifikánsan meghaladták a másik két kezelést (1. ábra). A hüvely-emeletek száma, a növényenkénti hüvelyszám és a hüvelyenkénti szemszám adatsoraiban nem volt statisztikailag kimutatható eltérés az egyes kezelések között.

1. ábra | Kezelések hatása a növényenkénti elágazások átlagos számára

1. ábra | Kezelések hatása a növényenkénti elágazások átlagos számára

Fagykár okozta stresszhatás csökkentése Huminisz technológiával

Az időben kijuttatott humin- és fulvosavas kezelés jelentősen támogatja a növényeket a fagy elleni védekezésben:

  • fokozza az antifreez proteinek képződését;
  • a gél-sol állapot határát kitolja, növelve ezzel a fagytűrés mértékét;
  • fokozza a poliaminok képződését, amik a regenerálódásban játszanak szerepet;
  • a hidegstressz során képződő sejtmérgek – malondial­dehidek – képződését gátolja, csökken a sejtroncsolódás.

2017-ben Mándokon bio alma ültetvényben beállított kísérletünket fagykár érte. A Huminisz technológiának köszönhetően az állomány könnyebben regenerálódott a stressz után (1-4. kép).

1-4. kép | Fagykár enyhítése bio Rebella alma ültetvényben Huminisz technológiával

1-4. kép | Fagykár enyhítése bio Rebella alma ültetvényben Huminisz technológiával

A humin- és fulvosavas kezelések jelentősen javítják a téli raktárak feltöltődését és pozitívan befolyásolják a növény fagyvédelmi startégiáját, tavaszi energiaellátását.

Az időben kijuttatott Kondisol és Solvitis készítményekre alapozott technológia aktív támogatást nyújt a különböző fagyvédelmi berendezések hatékonyságában is.

Relatív tápanyaghiány okozta stressz csökkentése bio borsóban

2018-ban Dunapatajon, bio zöldborsó területen az öntözés következtében a levegőtlen talajból vasfelvételi problémák adódtak. A vetés 2018. április 20-án volt az alkalmazott Huminisz technológia:

  • virágzáskor: 5 l/ha Kondisol + 2 l/ha Solvitis Fe;
  • betakarítás előtt 10-12 nappal: 5 l/ha Kondisol + 2 l/ha Solvitis Fe.

A technológiánk hatását a 5-6. kép mutatja.

5-6. kép | Bio zöldborsó vashiányának pótlása Huminisz technológiával

5-6. kép | Bio zöldborsó vashiányának pótlása Huminisz technológiával

Az utóbbi években a BIO területeken végzett kísérleteinkből kiderül, hogy nemcsak a növény kondíciójára, stressztűrésére, valamint a termés mennyiségére és minőségére van pozitív hatással a Huminisz technológia, hanem Partnereink pénztárcájára is. Növényfajtól függően jelentős többletnyereségre számíthatunk (2. táblázat).

2. | táblázat Az utóbbi évekből származó bio kísérleteink eredményei

2. | táblázat Az utóbbi évekből származó bio kísérleteink eredményei

Ökológiai termesztésben a konvencionális gyakorlathoz hasonlóan – még a jelenlegi kedvezőtlen terménypiaci felvásárlási árak mellett is – legalább kétszeres, de jellemzően 3-4-szeres a Huminisz Bio technológia megtérülése.

Pais István
Huminisz Kft.
www.huminisz.hu
(Biokultúra 2023/2)