Tag Archive for: Hivatalos közlemények

Tisztelt Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét egy jelentős változásra minden olyan partnerünknek, aki Tajvanba értékesít ökológiai termékeket.

Kérjük, hogy amennyiben Önöket is érinti az új helyzet, legyenek szívesek felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot, hogy mielőbb megoldást találhassunk a kereskedelem zavartalanságának fenntartása érdekében.

2018-ban Tajvanban új ökológiai gazdálkodásra vonatkozó jogszabály lépett életbe. Előtte a tajvani hatóságok 16 EU tagállamot (köztük Magyarországot is) elismertek olyan országként, ahonnan minden további feltétel nélkül importálhatók ökológiai termékek Tajvanba. Ez az elismerés 2020. május 30-án, az új jogszabályban meghatározott 2 éves átmeneti időszak végével le fog járni.

Egyelőre még nem teljesen tisztázott, hogy júniustól hogyan zajlik majd a biotermékek kereskedelme Tajvan és az EU tagországai között. Néhány információ azonban már elérhető az Európai Unió Bizottsága és a tajvani hatóságok közt lezajlott eddigi egyeztetések nyomán.

Sajnos az már biztosan látszik, hogy nemzetközi akkreditáló testület által akkreditált EU-s székhelyű ellenőrző szervezetek tanúsítványait nem fogadják el.

Tajvanon kívüli ellenőrző szervezetek kérhetik az ottani hatóságok elismerését, de ez olyan mértékű adminisztratív terhekkel és költséggel jár, hogy csak nagyon kevés EU-s ellenőrző szervezet számára lehet járható út. Az EU-s és tajvani ellenőrző szervezetek közti együttműködés egy az ottani hatóságok által is elfogadott megoldás lehet.

Ebben az esetben az EU-s ellenőrző szervezet végzi az ellenőrzést, a tajvani pedig kiállítja a tanúsítványt. Jelenleg két elismert tajvani ellenőrző szervezet van: a Tse-Xin Organic Certification Corporation és az EcoGarden.

Kérjük, hogy minden olyan partnerünk, aki érdekelt a Tajvannal történő ökológiai termékek kereskedelmében, mielőbb jelezze ezt felénk, hogy még időben elkezdhessünk olyan megoldást találni, mely hivatalosan is elfogadható és partnereink számára is vállalható terhekkel jár.

Dr. Roszík Péter

A Biokontroll Alap-feltételrendszerének AF/10:2012_v12, verziószámú változata 2019.05.01-től lép hatályba! Az előző változathoz képest az EU bio rendelet által előírt változások kerültek be és néhány apróbb, stilisztikai javítás. Részletek » 

1. Kétszer módosult a Bizottság 1235/2008/EK rendelete

1.1. Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2019/39 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 10.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

1.2. Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2019/446 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 19.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről. (A rendeletek az EU-ba irányuló ökológiai termékek importját érintik.)

A jogszabályok megtalálhatók a Biokontroll honlapján a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés és tanúsítás > Öko jogszabályok alatt!

2. Kedvezmény érvényesítés

T. Partnereinkkel kötött szerződésünk értelmében a Magyar Biokultúra Szövetség tagegyesületében tagként nyilvántartott és a meghatározott tagdíjat fizető gazdák, gazdálkodó szervezetek évi 10% ellenőrzési díj kedvezményben részesülnek, amennyiben ezt a tényt az adott egyesületek igazolják! Ennek határideje 2019. április 30., amelynek elmulasztása esetén a kedvezmény az adott évre már nem érvényesíthető!

T. Partnerek a 2019. évi kedvezményhez a második részletszámlában, a minimáldíjasok a 2020. évi számlában fognak hozzájutni, külön kérés nélkül!

3. Kérelem az átállás idő lerövidítésére (korosbításra)

Kérjük T. Partnereinket, hogy a jövőben a korosbítás kérelmezésére az általunk készített formanyomtatványt használják, amelyet – elektronikusan vagy postán – a kérésnek megfelelőn megküldünk!

4. Védjegyhasználati díj

Ezúton értesítjük T. Partnereinket, hogy a Biokontroll üzletpolitikai okokból tervezi, hogy mérsékelt összegű védjegyhasználati díjat fog bevezetni 2020. január 1-jét követő időszaktól. Természetesen időben meg fogjuk keresni a védjegyünket használó Partnereinket a szerződés díjjal történő kiegészítése érdekében!

Dr. Roszík Péter

Tájékoztatás a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. pénzügyi követelések érvényesítéséről az ökológiai gazdálkodásba a 2019. január 1-től bejelentkezett Partnerek vonatkozásában.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. korábbi vállalását megerősíti, amely szerint mindazok felé, akik az ökológiai gazdálkodás vállalását az ökológiai gazdálkodásra benyújtott pályázat elnyerésétől teszik függővé és az átállást 2019. január 1-től kezdik, a 2019. évi ellenőrzési díjat addig nem számlázza ki, amíg nem lesz nyilvánvaló, hogy a Partner részesülni fog az ökológiai gazdálkodási támogatásából. Mindazok, akik ebből a körből nem nyernek, azok minden jogkövetkezmény nélkül, felmondhatják a velünk kötött szerződésüket.

 

1. Módosult az EU-ba irányuló importot szabályozó 1235/2008/EK rendelete

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2018/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 3.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (A jogszabály elérhető a www.biokontroll.hu honlapon az Ellenőrzés és Tanúsítás > Öko jogszabályok elérési úton.)

2. Változott a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018-ban végzett felügyeleti vizsgálata során előírta a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének kismértékű változtatását a vegetatív szaporítóanyagok felhasználása esetére. Ezzel egyidejűleg saját elhatározásunkból pontosítottuk nemzetközi gyakorlathoz igazítva a kaptárok anyagára vonatkozó követelményeinket, és aktualizáltuk a NÉBIH által vezetett ökovetőmag adatbázis elérési útját. A változások a következők:

2.1. A vegetatív szaporítóanyagra vonatkozó rész (vastagított betűvel kiemelve a kiegészítés):

5.4.2. 5) helyére a következő rész kerül:

5) „A vetőmag és vetőburgonya szaporítóanyagokon kívüli más szaporítóanyagok (dugványok, csemeték, gumók, évelő növények palántái stb.) is ökológiai gazdálkodásból kell hogy származzanak, azonban tekintettel arra, hogy az adatbázis ilyeneket nem tartalmazhat, a termelő az engedély kérelmezése során tegyen nyilatkozatot arra, hogy a beszerzett (vagy beszerezni szándékolt) növény, fajta stb. ökológiai kínálatból nem állt rendelkezésére. Ezt az engedélyt is a vetés, ültetés, telepítés előtt kell beszerezni.

2.2. A méhészetet érintő pontosítás:

a 7.2.2. 4) pont a következő mondattal egészül ki:

„A kaptárok akkor tekinthetők főként természetes anyagokból állónak, ha a kaptárok teljes anyagtömegének (súlyának) több, mint fele a természetes anyag.”

Az új előírások hatálybalépésének időpontja 2018. szeptember 1.

2.3. Az öko vetőmagadatbázis elérési útja: http://portal.nebih.gov.hu/oko-vetomag.

Egyebekben az Alap-feltételrendszer nem változott!

A változásokkal az Alap-feltételrendszer a következő verziószámot kapta: AF/10:2012_v11.

3. Változás a hiánypótlás gyakorlatában

(Megismételt tájékoztatás.)

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy korábbi gyakorlatunkkal ellentétben minden tanúsítást befolyásoló hiányosság pótlására határidőt adunk meg. Megszűnik annak lehetősége, hogy a hiánypótlást bármeddig elfogadjuk és ha azt nem, vagy nem megfelelően küldik be, akkor nem adunk ki tanúsítványt. Az új eljárásunk értelmében a jövőben a hiánypótlási határidő lejártát követően ki fogjuk állítani a tanúsítványt, természetesen a nem pótolt hiányosságok figyelembe vételével. Ezután a tanúsítvány mellékletének cseréje plusz költséggel fog járni. Ennek díja 2018-ban 7.200 Ft/melléklet + áfa.

Amennyiben a hiányosságok vagy azok nem megfelelő pótlása miatt a tanúsítási döntés alapján a terméket forgalomba hozó partnerünk részére nem állítható ki tanúsítvány, az ellenőrzési és értékelési folyamatot a működésünket szabályozó szabvány alapján újra el kell végeznünk, amely szintén plusz költséggel jár. Ennek díja a mindenkori minimáldíj, jelenleg 85.500 Ft + áfa.

4. Figyelemfelhívás a tanúsítványok mellékletének helyes használatára

(Megismételt tájékoztatás.)

Nem mérséklődő gyakorisággal fordul elő T. Partnereink működési gyakorlatában, hogy az előző évre, évekre szóló tanúsítvány-mellékletekkel igazolják későbbi termékeik ökológiai státuszát! Ez a gyakorlat szabálytalan, még akkor is, ha a termék azonos, így például a 2016-ban termelt búza, vagy pergetett méz stb. tanúsítványa nem használható fel a 2017-es búza, illetve méz forgalmazásához!

Ha mégis megtörténik ilyen, akkor hatóság által kötelezően előírt módon szankciót kell kiadnunk (a termék ökológiai jelölésének jogát meg kell vonnunk!) T. Partnereinktől, amely nagyon súlyos intézkedés!

Az esetek jelentős részében bizonytalan fellebbezési eljárás elvezethet az intézkedés kihatásának mérséklődéséhez, amely során azonban még a területileg illetékes kormányhivatal indoklás melletti tájékoztatását is előírták számunkra!

Ezt a bizonytalan eljárást el kellene kerülnünk, annál is inkább, mert új gyakorlatunkban ez többletkiadással jár!

Ezért kérjük, hogy amennyiben (akár a későbbre ütemezett ellenőrzés miatt) az új tanúsítvány és mellékletének kiadását megelőzi egy adott termék forgalmazása, kérjék tanúsítójuktól a tanúsítvány mellékletének cseréjét, aktualizálását! Ez az eljárás díjmentes a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. mai gyakorlatában!

Dr. Roszík Péter

Hivatalos közlemények 2018. június (megjelent a Biokultúra újság 2018/3 számában). Olvass tovább

Az IFOAM EU az alábbi összefoglaló előzetest tette közzé az új, 2021. január 1-jétől alkalmazandó EU bio rendelet tartalmáról, a változásokról és az új elemekről a teljesség igénye nélkül. Az új rendeletben számos következetlenség, illetve tisztázandó kérdés maradt, ezek szabályozása, részletezése a végrehajtási rendeletekben várható, amit az elkövetkezendő két évben alkot majd meg az Európai Bizottság.

Olvass tovább

Hivatalos közlemények 2018. április (megjelent a Biokultúra újság 2018/1-2 számában). Olvass tovább

Módosul a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

Az új változat verziószám: AF/10:2012_v10. Hatályos: 2018. 03. 01-től.

1. A Bevezetés utolsó két mondatában a dátumok a következőképpen módosulnak:

„Alap-feltételrendszerünkben a 2017. december 31-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.

Budapest, 2018. január 2.”

 2. A 7.1.2. 7) ii. pont a következőképpen módosult:

„a szokványos, legfeljebb 18 hetes tojójércék az ökológiai állattartásba 2018. december 31-ig bevonhatók, ha ökológiai jércék nem kaphatók, de csak akkor, ha az ökológiai takarmányozás és állatgyógyászat előírásai szerint nevelték fel őket.”

3. A 7.6.1.4. c) pont második mondata a következőképpen módosult:

„Szokványos takarmány 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben és 2018-ban a nem növényevő fajok (ser­tés, baromfi) esetében használható aránya – 12 hónapra számítva – leg­feljebb 5% lehet.”

 4. Az állattartás összefoglalásának első bekezdésében szereplő dátum a következőképpen módosult:

2018.december 31-ig

5. Az állattartás összefoglalásának negyedik bekezdésében szereplő évszám a következőképpen módosult:

2018-ig

6. A 7.3 B 4.1 első bekezdés (halastavi haltartás) a következőképpen módosul:

„A halgazdaságban a takarmányozást a nyújtás szakaszában a halastavakban természetesen előforduló táplálékforrásból kell megvalósítani.”

Dr. Roszík Péter

A hivatalos közlemény ide kattintva letölthető pdf-ben is.