Figyelő szemek: az ÖkoSzem

Az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő, 1981-ben alapított Beyond Pesticides (magyarul: a Peszticideken Túl) elnevezésű, washingtoni székhelyű nonprofit szervezet az egészséges levegő, víz, talajok és élelmiszerek védelméért, a mérgező rovarirtók használatának megszüntetéséért, az egészséges gyakorlatok előtérbe helyezéséért fellépő közérdekű szervezet bejelentette, hogy egy új, nyomozással foglalkozó ágat, az úgynevezett OrganicEye (magyarul: ÖkoSzem) nevű felügyeleti ügynökséget alapít.

Az új szervezet az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés régi filozófiáját és jogi meghatározásában foglaltakat fogja megvédelmezni az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (U.S. Department of Agriculture, USDA) az ökológiai gazdálkodók érdekeinek, az etikus vállalkozások és a fogyasztók védelme terén vallott rendszerszintű kudarcával szemben.

Miután az ökológiai gazdálkodás és élelmiszer-kereskedelem mára egy több mint 50 milliárd dolláros iparrá nőtte ki magát, a mezőgazdasági vállalati agrárszektor az USDA-nál és több, a minisztérium által felügyelt független tanúsító szervezetnél is arra használja befolyását, hogy az elsődleges ökológiai termelést a családi gazdaságok szintjéről a nagy állattenyésztő telepek, a nagy hidroponikus/talaj nélküli üvegházak és import irányába mozdítsa, mely a tapasztalatok alapján több mint megbízhatatlannak bizonyult.

A tanúsított ökológiai gazdálkodás azonban továbbra is valós alternatívát kell, hogy jelentsen azon vásárlók számára, akik szeretnék védeni a környezetet és egészségesebb élelmiszereket szeretnének felszolgálni családjaiknak. Az alapítók hisznek abban, hogy az embereknek joguk van arra, hogy hangjukat hallassák az őket közvetlenül érintő döntésekkel kapcsolatban. Hiszik, hogy a döntéseket nem csupán a vegyipari vállalatoknak, vagy más döntéshozóknak kell meghozniuk, akik vagy nem rendelkeznek megfelelő háttérinformációkkal, vagy pedig nem veszik figyelembe azokat.

Az USDA mulasztásai szükségessé teszik a független vállalati és kormányzati felügyeletet. A Beyond Pesticides az OrganicEye irányításához megnyerte Mark Kastel személyét is. Kastel az egyik alapítója a Cornucopia (magyar jelentése: bőségszaru) intézetnek, annak a tiszteletreméltó, ökológiai gazdaságpolitikai kutatócsoportnak, mely több mint 30 éve változatos módon van jelen az ökológiai szektorban. Szakmai hátterét tekintve, Kastel tanúsított mezőgazdasági termelő, üzletfejlesztési tanácsadó, regisztrált lobbista, mindezek kapcsán az egyik legtapasztaltabb független csalás kivizsgáló az ökológiai ágazatban.

Az OrganicEye alapítói: Mark Kastel, Terry Shistar és Jay Feldman

Az OrganicEye alapítói: Mark Kastel, Terry Shistar és Jay Feldman

A Kastel úr által vezetett kutatások és az általa gyakorolt nyilvános nyomás arra kényszerítette a Mezőgazdasági Minisztériumot, hogy számos jelentős végrehajtási intézkedést hozzon, mint például tanúsítványok visszavonása, pénzbírság kiszabása, folyamatban lévő műveletek módosítása. Mindezek együttvéve több millió dollárnyi összeget jelentenek a csalásokkal kapcsolatos, fogyasztói csoportos keresetek rendezésében is.

Erőfeszítései szintén hozzájárultak konvencionális árukat ökológiaiként értékesítő nagyszabású nemzetközi bűnszervezetek hálózatának felszámolásához is.

Mark Kastelt nagy tiszteletben tartják az ökológiai gazdálkodók közösségében és kulcsfontosságú üzleti vezetők körében is. Tartanak is tőle, ugyanakkor akadályozni próbálják őt az ökológiai előírások gyengüléséből profitáló hatalmi érdekek.

Az OrganicEye többek között egy díjmentesen hívható telefonvonalat is működtet majd, ahol bejelentéseket lehet tenni, ha valakinek első kézből való információja van olyan csalásról, mely károsítja az ökológiai jelölés értékét mindazokkal szemben, akik becsületesen és etikusan járnak el.

A bejelentéseket dokumentumokkal, fotókkal, szemtanúkkal vagy más bizonyítékokkal is alá kell támasztani, úgymond a pletyka, a szóbeszéd nem elég. A bejelentők kilétét diszkréten, szigorúan bizalmasan kezelik.

Forrás: https://mailchi.mp
(Biokultúra 2019/4-5)