Hazai nemesítésű ellenálló almafajták hazai biotermesztésre

A Balogh Faiskola kínálata

Négy éve az újkígyósi Balogh Faiskola nagy és merész elhatározásra jutott. A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékével aláírt együttműködési megállapodás alapján – első és mindezidáig kizárólagos szaporítóként – a tanszéken nemesített új rezisztens és toleráns almafajták termesztésbe való bevezetésére vállalkozott. (A felvételen: Biored)

Balogh Zoltán Gergely, a faiskola és kft. vezetője egyetértett Prof. Dr. Tóth Magdolna vezető nemesítővel abban, hogy a globalizáció eredményeként világszerte vészesen beszűkült üzemi fajtahasználat diverzifikálására van szükség. A fogékony világfajták (pl. Gala, Golden Delicious, Red Delicious, Fuji, Granny Smith) túlzott dominanciája nemcsak a fogyasztói választék beszűkülése s a környezet peszticiddel való terhelése miatt előnytelen, hanem akár egy epidémia veszélyével is számolni kell. Számos élenjáró európai, amerikai és ázsiai ország példáját követve nélkülözhetetlen közérdekű törekvés lenne a Kárpát-medencében egy önálló almafajta-szortiment majd önálló fajtahasználat kialakítása. A tanszék nemesítési eredményeinek NÉBIH általi állami elismeréseivel 2011 óta folyik az új hazai fajtaválaszték kialakítása.

Nemesítési irányok és eredmények

Rodonit

A tanszéki nemesítési programnak két fő iránya volt. A „T” programrész célja az alma három betegségével (varasodás, tűzelhalás, lisztharmat) szemben toleranciát mutató fajták előállítása. Ebből a hibridállományból került állami elismerésre a közösségi (CPVO) növényfajta-oltalommal is védett Karneol és Rodonit, valamint a jelenleg DUS vizsgálat alatt álló MV-04 (javasolt név: Biored). Az első két fajta 14%-ot jóval meghaladó oldható szárazanyagtartalommal (brix) és 0,4-0,5% savtartalommal rendelkező gyümölcsei az édes almát kedvelőknek friss étkezésre javasolható. Friss piacon a Rodonit méltó versenytársa lehet a betegségekre fogékonyabb és gyengébb ízű Gala alakkörnek, a tetszetős Karneol pedig a választék bővítésére alkalmas.

Karneol

A fogyasztói egészségvédelem szempontjából fontos érték a kiemelkedő antioxidáns hatás (Rodonit) és a magas pektintartalom (Karneol). Változatlan légterű hűtőtárolóban mindkét alma jól eltartható. További előny még a tavaszi fagyokkal szembeni ellenállóság. Az MV-04, mint ipari célfajta egyedi szaporítási engedéllyel, együttműködési megállapodás alapján telepíthető. E három fajta elsősorban az AKG rendszerben integrált termesztésre javasolható, de kellő hozzáértéssel biogazdaságokban is termeszthető.

A hangsúlyosabb „R” nemesítési irányban a több betegséggel szembeni ellenállóság, azaz a multirezisztencia és a jó gyümölcsminőség ötvözése lett megcélozva. A varasodással szembeni nagyfokú ellenállóság mellett a tűzelhalás és lisztharmat vonatkozásában a mérsékelt rezisztencia, vagy a tolerancia elérése volt a fő szempont. Ezen programrészből összesen kilenc fajta, ill. fajtajelölt került kiemelésre, s biotermesztés szempontjából ezek érdemelnek kiemelt figyelmet. A négy államilag elismert fajta közül az Artemisz és a Rosmerta hazai fajtaoltalommal, a Hesztia és a Cordelia pedig CPVO oltalommal védett.

MR-17

A fajtajelöltek közül az MR-16, az MR-17 és az MA-14 állami elismerése a közeljövőben várható, az MR-18 (javasolt név: Heléna) és az MR-19 DUS vizsgálata a közeljövőben kezdődik.

MA-14

Minőségi és küllemi erényeik, jó termőképességük és kedvező növekedési tulajdonságaik mellett vajon miért érdemes ezeket az új multirezisztens fajtákat és fajtajelölteket a hazai biotermesztésbe bevonni? Egyrészt a termesztők, másrészt a fogyasztók élvezhetik e fajták egyedi és különleges értékeit.

Termesztők érdeke az ellenállóság tartóssága

Szerencsére hazai viszonylatban ma már nem szükséges a betegség-ellenálló almafajták termesztésével járó önköltség-csökkenés előnyeit ecsetelni, hiszen a magyar termelők világviszonylatban is élen jártak a varasodásrezisztens fajták bevezetésében. Számos külföldi rezisztens fajta (pl. az amerikai Prima és Goldrush, a francia Florina, a német Re sorozat, a cseh nemesítésből származó NATURALMA® klub ajánlata) szerepel a hazai ültetvényekben, s jelenleg nagy érdeklődés mutatkozik az olasz varasodásrezisztens fajták iránt (pl. SWEET RESISTANTS sorozat, Modi, Isaaq). A megbízhatóan egészséges biogyümölcsöt mind a biopiacokon, mind a biotermékekre specializált élelmiszeripari üzemekben nagyra értékelik. Ugyanakkor e fajták az ellenállóság tartóssága tekintetében sebezhetők.

A betegség-ellenállóság ugyanis megváltozhat, ha valamely kórokozónál a rezisztenciát megtörő új agresszív rassz (patotípus) alakul ki. Varasodás (kórokozója: Venturia inaequalis (Cke.) Wint., vonatkozásában külföldi rezisztens fajtákon már hazánkban is észlelhető volt ez a nemkívánatos jelenség, mivel szinte minden fajtánál csupán egyetlen gén felel az ellenállóságért. Ezzel szemben a jelen ajánlatban szereplő magyar multirezisztens fajták óriási előnye a varasodás és/vagy tűzelhalás ellenállóság hátteréből azonosított rezisztenciagének széles skálája, így a belőlük létesített bioültetvényekben hitelesebben garantálható a hosszútávú rezisztencia. Az ellenállóság tartós fennmaradását a termesztők tehát azzal segíthetik, ha adott ültetvényekbe mindenképpen telepítenek több rezisztenciagént hordozó fajtákat (is). Sőt, a már meglévő ültetvények több eltérő V gén(eke)t hordozó fajtákkal való kiegészítése is előnyökkel járhat. Varasodásrezisztens ültetvények fajtatársításánál tehát a virágzási és termékenyülési tulajdonságokon túl a fajtaleírásokban közölt rezisztenciagéneket is figyelembe kell venni. Genetikailag vegyes ültetvényekben a kórokozók és kártevők alacsonyabb szinten tarthatók.

Fogyasztói elvárás a jó gyümölcsminőség

MR-19

Gyümölcstulajdonságok alapján a fajtaajánlat jól megfelel a különféle fogyasztói elvárásoknak és hasznosítási lehetőségeknek. A kínálatban szinte mindenki találhat ízlésének és elvárásainak megfelelő gyümölcsöt. A fogyasztási szezon már augusztus végén kezdődik a Hesztia fajtával, s a szüreti időszak a Cordelia és MA-14 fajtákkal zárul. Küllem szempontjából is bőséges a választék.

Artemisz (Tóth Magdolna felvételei)

A biopiaci vevőkör által kedvelt nosztalgiafajtákra emlékeztető típusok (pl. Rosmerta, Artemisz, MR-16, MR-17) mellett az áruházláncok hússzilárdságra és pultállóságra vonatkozó igényeinek is megfelel például az MR-18, az MR-19 és az MA-14. Ínyencek kedvence lesz az igen nagy gyümölcsöt érlelő ananászos zamatú Cordelia. A gyümölcsök beltartalmi értékei arról tanúskodnak, hogy a minőség javítására vonatkozó nemesítési célokat sikerült teljesíteni. A magas (14% körüli) oldható szárazanyagtartalom, továbbá az egészségvédelem szempontjából fontos jellemzők (polifenol, antioxidáns hatás, pektintartalom) alapján nincs igazi vetélytársuk a korábbi világfajták között. A savas almát kedvelők az Artemisz, a Hesztia és az MA-14 gyümölcsét választhatják, az édes és aromás almát kedvelőknek pedig mindenekelőtt az MR-16 gyümölcse ajánlott. A friss étkezésre nem hasznosítható gyümölcsök bizonyos ipari célokra (sűrítmény, lé, almaszirom, püré) is sokkal megfelelőbbek, mint a világfajták ún. kieső gyümölcshányada.

A faiskola hozzájárulása

A faiskola a suháng és egyéves koronás oltvány szaporítóanyag előállításához elsősorban M 9 és MM 106 alanyokat használ, de speciális termelői igény esetén más alanyokat is választhat. Mindezidáig zömmel kijelölt fákról C.A.C. szaporítóanyagot forgalmaztak, de a közeljövőben teljes lesz az áttérés a vírusmentes oltványokra. Ehhez a faiskola törzsültetvényében fokozatosan bővül a vírusmentes törzsfák állománya. A részletes fajtaleírásokat tartalmazó brosúrák, valamint a legfontosabb fajtatársítási és termesztési ajánlások a www.baloghfaiskola.hu/faiskola honlap rezisztens almafajták fejezetében tanulmányozhatók. A faiskola további elérhetőségei: 5661 Újkígyós, Hosszú utca 29. Tel: 06-66/254-301; 06-30/219-4129. E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu.

– Cirli –
(Biokultúra 2017/5)