Hivatalos közlemény (2021. február)

1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2021/181 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról.

A rendelet az új EU bio jogszabály bevezetésének egy éves elhalasztása miatt meghosszabbítja annak lehetőségét, hogyha nem állnak rendelkezésre ökológiai tartású jércék, akkor konvencionális, tojástermelési célú, legfeljebb 18 hetes jércék bizonyos feltételek mellett bevihetők legyenek az ökológiai állattartási termelőegységbe, valamint ha ökológiai termelésből származó fehérjetakarmányt nem lehet beszerezni, a sertés- és a baromfifajok esetében 5%-os maximális arányban nem ökológiai fehérjetakarmány is használható legyen. Ezen felül új anyagok felvételére került sor a V. (monoammónium-foszfát akvakultúrában) és VIII. mellékletekbe (nátrium-alginát, kalcium-klorid, aktív szén új termékekhez).

1.2. Változtatás a Bizottság 1235/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról jogszabály, amely az EU-ba irányuló importban hoz változásokat.

2. Változik a Biokontroll Alap-feltételrendszere

A Biokontroll kérelmére a NÉBIH elfogadta a Kedvencek eledelére vonatkozó előírást, amely a Biokontroll Alap-feltételrendszerébe beépül. Ezen a módosítás következményeként:

 • 2.1. Az eddigi AF/10:2012_v13 változat helyére a AF/10:2012_v14 kerül, a hatálya 2021.04.01.
 • 2.2. A Bevezetés fejezet új dátuma: Budapest, 2021. február 19.
 • 2.3. Az 1. pont 1) c) pontja így módosul:
  c) takarmányok, beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét is.

A többi változás kizárólag a kedvtelésből tartott állatok eledelét készítő, forgalmazó gazdasági szereplőket érinti; az előírást kérésükre megküldjük.

3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2021. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2021-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, tömegétkeztetés esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 16 700 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 16 700 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 31 000 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 62 900 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 31 00 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6 400 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2 500 Ft/ha + ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2 500 Ft /ha+ ÁFA
 • Gyep 250 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 37 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 290 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1 050 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 93 900 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 300 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

5. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2021 (F-19/26) nyomtatványt és ennek részeként a hozzájáruló nyilatkozatot e-levél címmel rendelkező partnereink e-levélben, e-levél címmel nem rendelkező partnereink pedig postai úton fogják megkapni. Kérjük az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott, vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2021. május 15-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatványt elektronikusan az info@biokontroll.hu címre kérjük megküldeni. (Ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!) Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre május 15-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” dokumentumban rögzített díj megfizetése mellett.