Hivatalos közlemény (2021. október)

Legfontosabb változások a növénytermesztésben 2022. január 1-jétől

Mint T. Partnereink bizonyára tudják, 2022. január 1-jétől új jogszabályok vonatkoznak az EU-ban az ökológiai gazdálkodásra. A Parlament és Tanács (EU) 2018/848 rendelete és a hozzá kapcsolódó tíznél több rendelet sok változást hoz a korábbihoz képest, azonban a gyakorló gazdák számára kis figyelemmel ezek is betarthatók, nyugodtan kijelenthető, hogy a jó gazdálkodási gyakorlat – minimális változtatásokkal – fent tud maradni (a jogszabályok aktuális állapotukban elérhetők a www.biokontroll.hu/Ökojogszabályok úton).

A vetőmag és szaporítóanyag használatot érintő változásokat ezen lapszámunkban „A növényi szaporítóanyagokról” szóló cikkünk tartalmazza a 22. oldalon, a többit az alábbiakban részletezzük.

Tételesen megfogalmazott igény lett, hogy csak olyan növénytermesztési technológiák, eljárások alkalmazhatók, amelyek révén elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető a környezet szennyezése, terhelése.

Szántóterületeken – az évelő takarmánytermő területeket leszámítva – többéves vetésforgót kell alkalmazni, amely kötelezően magában foglal pillangósokat (amelyek nem csak fővetésűek lehetnek).

A növényvédelemben az eddig hőkezelési eljárásokhoz kapcsolódó kitétel lett, hogy ebbe beleérthető a szolarizáció és a hajtatott növényeknél a sekély talajgőzölés, továbbá nevesítve beemelésre kerültek az egyéb mechanikai és fizikai módszerek, illetve a biofumigációs eljárások.

Szigorodtak a párhuzamos gazdálkodás (van ökológiai és szokványos terület is a gazdaságban) előírásai. A hároméves, vagy hosszabb termelési ciklusú növények esetében az ökorészben és a párhuzamos részben azonos, vagy nem könnyen megkülönböztethető fajta (továbbiakban: azonos fajta) továbbra is lehet átmenetileg, azonban az azonos fajta ökoba vonását az eddigi öt év alatti megkezdés helyett öt év alatt már át is kell állítani. Az egyéb feltételekben (átállási terv, betakarítás bejelentése stb.) nincs lényegi változás.

A korábbi gyakorlattól eltérően az ökológiai legelő sem tanúsítható, ha van szokványos gyepterület a gazdaságban.

A tiltott anyaggal csávázott szaporítóanyag használata (fő-, vagy minden más vetés, ültetés esetén) a terület újra átállásával jár!


Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czellerné Daróczi Éva Zsuzsanna a Biokontroll volt ellenőre és ellenőrzési részlegvezetője 2021. október 2-án, hosszan tartó, súlyos betegség után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Távozása nagy veszteség az egész magyar bio közéletnek.

Emlékét megőrizzük!

Dr. Roszík Péter