Hivatalos közlemények (2020. december)


1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK és a Bizottság 1235/2008/EK rendeletéhez

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról rendelet, amely a világjárvánnyal összefüggő változtatásokkal összefüggésben az ellenőrzés, tanúsítás kivitelezésével kapcsolatosan vezet be átmeneti rendelkezéseket.

1.2. Változás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 RENDELETE jogszabályhoz kapcsolódóan

Megjelent AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1693 RENDELETE (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról, amely jogszabály a világjárvánnyal összefüggő intézkedésként a rendeletben található időpontokat egy évvel kitolja, amelyek közül a legfontosabb, hogy az új ökológiai rendelet alkalmazásának kezdetét 2021. január 1-je helyett 2022. január 1-ére módosítja.

2. Tájékoztatás a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott új típusú tanúsítványról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2020. október 6-tól áttért az elektronikus Minősítő Tanúsítvány (továbbiakban e-MT) kiadására. Ezen tanúsítványokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással látjuk el.

Az intézkedés célja az, hogy a tanúsítvánnyal való (sajnos egyre gyarapodó) visszaéléseknek elejét vegyük, a papír- és postamentességnek köszönhetően csökkentsük a tanúsítvány ökológiai lábnyomát, továbbá, hogy naprakészebbé és rugalmasabbá tegyük tanúsítási munkánkat és talán a járvány terjedését is mérsékelhetjük, hiszen nem kizárt, hogy a vírus papírokkal is terjedhet.

Kizárólag az elektronikus tanúsítvány tekinthető hitelesnek, a papír alapú minden esetben csak másolat, amelyen fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „COPY” szöveget!

Az e-MT kiadása T. Partnereink számára a gyakorlatban az alábbiakat jelenti:

  • a 2020. október 6-tól kiadott Minősítő Tanúsítványoknak kizárólag az elektronikus változata hiteles;
  • a papír alapon kiadott tanúsítványok, vagy mellékletek cseréjekor már új, e-MT-t adunk ki;
  • a vevők részére az általunk küldött e-MT-t továbbításával tudják igazolni azt, hogy jogosultak bio jelöléssel terméket értékesíteni;
  • az e-MT hitelessége a főoldal alján lévő aláírásra kattintva ellenőrizhető (internetes kapcsolat szükséges hozzá!) – a hitelesítés napja nem lehet korábbi, mint a tanúsítvány kiállításának napja;
  • vevőként a 2020. október 6-tól kiállított tanúsítványt papíros formában ne fogadják el, ragaszkodjanak az e-MT e-mailen történő megküldéséhez;
  • megszűnik a tanúsítvány ellenőrök által történő időbeli korlátozása. Helyette a fizetési határidők elmulasztásakor, egy fizetési felszólításban megadott határidőn túli tartozás esetén az e-MT használatát fogjuk korlátozni.

3. Tájékoztatás az elektronikus ellenőri és értékelési jelentés elektronikus aláírásának bevezetéséről

Mint ismeretes, 2020. június 15-től a korábban papír alapú Ellenőri és Értékelési jelentés helyett bevezettük annak elektronikus változatát. Egy újabb fejlesztés révén 2021 januárjától T. Partnereink és az ellenőreink is elektronikus formában írják majd alá az Ellenőri és Értékelési jelentést az ellenőrzés végeztével, a helyszínen.

(Megjelent a Biokultúra újság 2020/6 számában.)