Hivatalos közlemények (2021. december)

1. Az EU ökológiai gazdálkodási rendeletek áttekintése

2022. január 1-jétől az EU eddigi ökológia rendeletei hatályon kívül kerülnek, helyüket új jogszabályok veszik át, amelyek listáját itt közöljük. (A jogszabályok elérhetők aktuális állapotukban honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Öko jogszabályok” menü alatt, illetve a következő linken: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 • A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/1794 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/642 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/715 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1006 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1697 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 1-jétől lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v17 változata, amely kizárólag az 1. pontban részletezett jogszabályi változásokkal, illetve azokkal összefüggésben módosította az AF/10:2012_v16 változatot. A Biokultúra újság előző és jelen, illetve következő száma szakcikkekben részletezi a főbb változásokat.

Kérjük T. Partnereinket, hogy amennyiben igényük van a változásokat már tartalmazó új Alap-feltételrendszer kiadványra, akkor jelezzék az info@biokontroll.hu levélcímen; 5000 Ft + Áfa díjért megküldjük (a díj a következő ellenőrzési- tanúsítási díj számlába fog megjelenni).

3. Az Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre (Szankciókatalógus) változásai

A Szankciókatalógus kizárólag az 1. pontban jelzett jogszabályok miatt szükségessé vált változtatásokat tartalmazza. Az új változat elérhető 2022. január 1-jétől honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár/Szankciókatalógus menü alatt, illetve a következő elérési úton: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/dokumentumtar/szankciokatalogus/.

Változatlan eleme a szankciókatalógusnak a Szankciótól való mentesítés előzetes bejelentés alapján.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a leírtaknak megfelelően a jövőben kizárólag kényszerhelyzetben, a kényszerhelyzeti tényállás részünkről történő elfogadása után és előre tett írásbeli bejelentés esetén tudunk eltekinteni a szankció kiadásától. A szankció kiadástól függetlenül az esethez kapcsolódó pótdíj kifizetésére igényt tartunk (mintha a szankció kiadásra került volna).

4. Szigorítások a fajtahasználatban a párhuzamos gazdálkodásban

Az 1. pontban felsorolt jogszabályok értelmében a mezőgazdasági üzem egészét az ökológiai termelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell irányítani. Mindazonáltal egy mezőgazdasági üzem felosztható egyértelműen elkülönülő egységekre, amelyek közül nem mindegyiket irányítják az ökológiai termelés szabályai szerint (ez a párhuzamos gazdálkodás). A párhuzamos gazdálkodás előírásai szerint a növénytermesztésben a bio és a nem bio (szokványos) gazdálkodási egységben azonos növényfaj csak akkor lehet, ha a két egységben termelt fajták nem azonosak, illetve könnyen megkülönböztethetők egymástól; a legalább hároméves termesztési ciklusú növények esetében a korábbinál rövidebb türelmi időszakot lehet igénybe venni. Kérjük a párhuzamos gazdálkodást folytatókat, hogy vetésterveiket, fajtapolitikájukat a 2022. tavaszi vetésektől kezdődően az új helyzethez igazítsák. Az azonos, illetve nem könnyen megkülönböztethető fajtákra vonatkozó előírás nem vonatkozik a vetőmag előállítókra, a palántanevelőkre, faiskolákra, kutatóközpontokra, oktatási központokra és a nemesítő intézetekre.
A vonatkozó előírások értelmezésében szívesen állunk T. Partnereink rendelkezésére.

5. Tájékoztatás a Biokontroll díjszámítási rendszerével összefüggésben

T. Partnereinkkel kötött szerződéseink értelmében a szerződéseinkbe rögzített díjtételeket a hivatalos éves infláció mértékével – annak KSH általi közzététele után- korrigáljuk 2022. január 1-je után.

6. Új igényelhető szolgáltatás

A Biokontroll 2021-ben kísérleti jelleggel bevezette, hogy a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi, illetve a pályázati felhívásához kötődő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében átadott adatokat az érintett Partnereknek is rendelkezésére bocsájtotta. A visszajelzések azt mutatják, hogy Partnereink egy része fontosnak érzi az így nyert információkat, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a jövőben kérjék ezt a szolgáltatást, amelyért szerződésünk 4. pontjában rögzített 16 700 Ft/megkezdett óra + Áfa díjat számolunk fel (legfeljebb 2 óra/ Partner díj felső határral). A szolgáltatás igénybevétele segíthet abban, hogy időben történjenek egyeztetések az esetleges kifizetéseket érintő tévedések minimalizálására.