Hivatalos közlemények (2022. december)


1. Kihirdetett új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

A Bizottság (EU) 2022/2238 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. augusztus 22.) az (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési tanúsítványokra és azok kivonataira vonatkozó átmeneti rendelkezések, valamint az Ukrajnában kiállított ellenőrzési tanúsítványokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról.

Az EU 2022/2047 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) helyesbíti az EU 2021/2325 II. mellékletét.

Az EU 2022/2049 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) módosítja az EU 2021/2325 I. és II. mellékletét.

2. Tájékoztatás a Biokontroll díjszámítási rendszerével összefüggésben

T. Partnereinkkel kötött szerződéseink értelmében az előző évi díjtételeket a hivatalos éves infláció mértékével – annak KSH általi közzététele után – korrigáljuk 2023-ra.
T. Partnereinkkel kötött szerződéseink lehetővé teszik a minimáldíj önköltségi szintre emelését. Kérjük T. minimáldíjas Partnereinket, hogy 2023-ban ezzel számoljanak!