Hivatalos közlemények (2022. június)

1. A Biokultúra újság 2022. 1. száma után megjelent új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/474 felhatalmazáson alapuló rendelete, amely a palánták és más növényi szaporítóanyagok előállításáról és használatáról szól.
 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/760 rendelete, amely az Ukrajnából érkező szállítmányokhoz tartozó COI kiállítására vonatkozó átmeneti intézkedésekről szól.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. július 1-től lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v19 változata, amely néhány apró elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest. A fontos változásokat, melyek az új jogszabályok megjelenéséből és az előírások pontosított értelmezéséből adódnak az alábbiakban részletezzük.

 • A 2. A FOGALOMMEGHATÁROZÁS fejezet 17) Feldol­gozás címszó utáni szöveg így módosul: Az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a melegítést, füstölést, pácolást, érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy e folyamatok valamely kombinációját, ide tartozik az adalékanyagok, technológiai segédanyagok, engedélyezett nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevők felhasználása, ugyanakkor nem tartoznak ide a csomagolás és jelölési műveletek.
 • A 3.4. Feldolgozott, ökológiai összetevőket tartalmazó élelmiszerek jelölése fejezet 2) pontja így módosul: A feldolgozott élelmiszer megfelel az Alap-feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. pontjában meghatározott termelési szabályoknak.
 • A 3.5. Fő összetevőként halászatból és/vagy vadászatból származó és ökológiai gazdálkodásból származó összetevőket is tartalmazó élelmiszerek jelölése 2) pont e) így módosul: e) nincs benne GMO és/vagy GMO-kból előállított, illetve GMO-k felhasználásával előállított anyag. Az élelmiszer megfelel a feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. ponttal összhangban meghatározott szabályoknak.
 • A 3.6. Az ökológiai gazdálkodásban használható feldolgozott takarmányok jelölése 3) pont második mondata így módosul: Jelezni kell a mezőgazdasági összetevőknek a teljes szárazanyag tömegének %-ában kifejezett mennyiségét, amelyre vonatkoztatva kell feltüntetni az ökológiai, az átállási, és az ezeken kívüli összetevők, valamint az összes mezőgazdasági anyag %-os arányát, ezeken túl az ökológiai és átállási anyagok név szerinti listáját.
 • A 4. Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai fejezet 5) pontja kiegészül utolsó előtti mondatként ezzel: Azon növényfajok esetén (pl. gabonafélék), amelyeknél a fajták csak növényállományban különböztethetők meg könnyen (pl. szálkás búza és tar búza vagy leveles borsó és kacsos típusú borsó, cirok és „törpe” cirok, szójánál eltérő hüvelyszín és /vagy morfológia), akkor a könnyű megkülönböztethetőséget a lábon álló, betakarítás előtti állománytól várjuk el. Tekintettel arra, hogy ez a könnyű megkülönböztethetőség a betakarítás után nem kontrollálható, a Biokontroll az ilyen fajtahasználatot akkor tudja tanúsíthatónak elfogadni, ha a betakarítást megelőzően külön ellenőrzést végzünk, szemlézve az öko (átállási) és a szokványos fajtahasználatú táblákat, és együtt végzett termésbecslés alapján rögzítjük a várható hozamokat az öko (átállási) és szokványos területeken is. Ezeken túl kérjük, hogy a betakarítás időpontját annak megkezdése előtt jelezzék nekünk, hogy amennyiben szükségesnek ítéljük, a betakarítás során is ellenőrizhessük a megfelelő elkülönítést. A tanúsítás feltétele, hogy a betakarítást követően azonnal megtörténjék a termékek készletrevételi jelentésének megküldése.
 • Az 5.1. Általános előírások és vetésforgó fejezetben az 1. táblázat kiegészül ezzel:
  Mézontófű (facélia) 3
 • Az 5.4.2. A nem ökológiai, vagy nem átállási szaporítóanyag használata cím kiegészül ezzel: a palántákra, dugványokra, oltványokra stb. vonatkozó speciális előírásokat a 5.4.5. rész tartalmazza.
 • Az 5.4. Szaporítóanyag fejezet kiegészül a következő 5.4.5. ponttal:
  5.4.5. A palántákra, dugványokra, oltványokra, faiskolákra stb. vonatkozó speciális előírások
  5.4.5.1. Palántákra vonatkozó előírások:

  Szokványos palánták soha nem használhatók olyan fajok, növények esetében, amelyeknél a palánták kiültetésétől az első termékbetakarításáig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el (ilyenek a szántóföldi kertészet palántái, például a paprika, paradicsom, káposztafélék, dinnye stb. palántái). Ilyen esetekben a palántának vagy ökológiainak, vagy átállásinak kell lenni, abban az esetben, ha bio termést szeretne a gazda betakarítani.
  Az átállási palánta kétféle lehet:
  a) szabadgyökerű (tépett) palánta esetében a palánta akkor tekinthető átállásinak, ha a palánta felszedése előtt eltelt legalább 12 hónap átállási idő, és a nevelése ökológiai vetőmagból indul, vagy
  b) szabadgyökerű vagy tálcás (cserepes stb. továbbiakban: tálcás) palánta abban az esetben is tekinthető átállásinak, ha ökológiai vagy átállási mezőgazdasági parcellán vagy konténerekben állítják elő, átállási vetőmagból (olyan mezőgazdasági parcellán termesztett növényből begyűjtött vetőmagból, amelynek esetében teljesült a legalább 12 hónapos átállási időszakra vonatkozó követelmény), és a tálcás palánta termőközege (palántaföld) kizárólag az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett anyagokból áll.
  5.4.5.2. A 12 hónapnál hosszabb fejlődésű/fásszárú növényekre vonatkozó előírások:
  Amennyiben nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ökológiai anyanövény a szaporítóanyag előállításához (pl. oltványhoz, dugványhoz stb.), akkor használható nem ökológiai növényi anyag is, abban az esetben, ha a begyűjtést követően nem kezelik ökológiai gazdálkodásban tiltott anyagokkal, és utána már az ökológiai előírásokkal összhangban használják fel. Fontos ebben az esetben is, hogy a felhasznált nem ökológiai növényi szaporítóanyagok nem olyan faj palántái, magoncai, dugványai, csemetéi stb., amelyeknek a palánták átültetésétől az első termékbetakarításig tartó termesztési ciklusa egy vegetációs időszakra korlátozódik. Értelmezésünk szerint a több vegetációt átölelő, de már az első évben is szedhető növények estében (például évelő fűszerek kakukkfű, mentafélék, citromfű stb.) a kiültetés évében szedett termés nem tanúsítható, a későbbiek azonban már igen.
  Az engedélyezhető esetekben is a termelőnek előzetesen hozzájárulást kell kérnie az ilyen szaporítóanyag felhasználására a Biokontroll-tól; a hozzájárulás csak egyedi kérelemre adható, és ez legfeljebb egy telepítési idény időtartamára szólhat. Természetesen amennyiben a körülmények indokolják (nem sikerült a telepítés, vagy nem került az adott idényben befejezésre stb.) akkor a kérelem több, egymást követő évben újra benyújtható.
  Az illetékes hatóság (NÉBIH) általános engedélyt is kiadhat egy adott fajra és/vagy fajtára, legfeljebb egy éves időtartamra.
  Önkéntesen közzé lehet tenni az ilyen szaporítóanyagok elérhetőségét a NÉBIH által működtetett szaporítóanyag adatbázisban, és az általános szabályok szerint ebben az esetben is figyelmet kell fordítani az adatbázis karbantartására, azaz arra, hogy a kínálat folyamatosan aktuális legyen. Amennyiben nem áll rendelkezésre a gazdasági szereplő igényeit kielégítő minőségű vagy mennyiségű ökológiai, vagy átállási, vagy nem ökológiai anyanövényről származó anyagból, de ökológiai módon előállított növényi szaporítóanyag, akkor az 5.4.2. 3) pontnak megfelelő feltételek mellett engedély kérhető nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használatára, azonban olyan szaporítóanyag felhasználásához hozzájárulás semmi körülmények között sem adható, ahol az első termékbetakarításig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el!
 • A 7.1.6.4. Szokványos takarmány c) pont második mondatában a baromfira vonatkozó kitétel így módosul; értelemszerűen a fejezet összefoglalásban is: …fiatal baromfi…
 • A 9.3. fejezet címe így módosul: Az EU bio rendeletekben nem szabályozott vendéglátó, illetve a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztető tevékenységekből származó termékek (továbbiakban: vendéglátás) ökológiai előírásai.
 • A 11. Kozmetikai termékek 1)-4) pontja így módosul:
  1) Kozmetikai termék: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;
  2) Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti;
  2) 3) Nyersanyag: az eredeti növényi (vagy állati) alapanyag, amelyből extrakcióval vagy más engedélyezett eljárással a hatóanyag, vagy funkcionális összetevő készül.
  3) 4) Összetevő: azok az anyagok, amelyekből a termék áll. Ha egy összetevő több részösszetevőből áll, akkor ezeket is a termék összetevőjének kell tekinteni.
  4) –
 • A 11.2. pont (Kozmetikumok fejezet) első pontjából törlésre kerül a kétszer is rögzített …vagy forgalmazó… kitétel.
 • A 11.3. pont (Kozmetikumok fejezet) 4. c) pontjából törlésre kerülnek az …és azonosító kódját… rögzítő kitételek.
 • A 12.3. Más termelőegységekből és gazdasági szereplőktől érkező termékek átvétele fejezet 2) pontjából törlendő: …az említett termékeket adott esetben kísérnie kell a harmadik országból történő behozatalhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványnak mondatrész.
 • A 3. Melléklet 4. Baromfifélék táblázatban a „Tojótyúk” helyére a Házi tyúk kerül.
 • A 11. Melléklet 7.1.2.9. hivatkozási sora így módosul:
  7.1.2.9. Ökológiai állat- és víziállat ivadék adatbázis
 • A 11. Melléklet 7.1.5. 4) hivatkozási sora így módosul:
  7.1.5. 4) Csőr-, farokkurtítás, szarvtalanítás

3. Változások az Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG-k) nyilvántartásában, ellenőrzésében és tanúsításában a Biokontroll gyakorlatában

Az ÖCSG-ék bevezetése óta eltelt időtartam lehetővé tette, hogy a Biokontroll, a korábban nem észlelt szempontok, körülmények ismeretében áttekintse az ÖCSG-kal kapcsolatos álláspontját, és javítson azon „partnerbarát” irányba. Ezzel kapcsolatos változásokat megküldtük ÖCsG-ben érdekelt Partnereinknek. Kérjük, hogyha Ön érintett és nem kapott a változtatásról tájékoztatást, akkor kérje azt az info@biokontroll.hu email címről, vagy a Biokontrolltól más szokásos úton.

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását.

Dr. Roszík Péter