Hivatalos közlemények (2022. október)


1. A Biokultúra újság 2022/2-3 száma után megjelent új EU ökológiai gazdálkodási rendelet

Megjelent A Bizottság (EU) 2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ukrajnai orosz invázió miatt a nem ökológiai fehérjetakarmány ökológiai állattartásban való felhasználása tekintetében történő kiegészítéséről.

2. Új tájékoztatási rend a kormányhivatalok felé

A NÉBIH hatósági felügyeleti szervként kötelezte a Biokontrollt arra, hogy Partnerünknél észlelt minden olyan eltérésről – még vizsgálataink lezárása előtt – tájékoztassuk a területileg illetékes kormányhivatalt, amelyben az eljárásunk odáig vezethet, hogy intézkedés elrendelését kezdeményezzünk náluk. A Biokontroll vitatta a T. hatóság álláspontját, de jelen állapot szerint köteles annak megfelelően eljárni. T. Partnereink megértését kérjük!

3. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján elzárkózni különböző igazolások kiadásától.