Hivatalos közlemények (2023. március)


1. Az alábbi új jogszabályok jelentek meg az utolsó tájékoztatásunkat követően

  • 1.1. A BIZOTTSÁG (EU) 2023/121 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről.
  • 1.2. A BIZOTTSÁG (EU) 2023/186 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. január 27.) az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatala terén illetékes egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő módosításáról.
  • 1.3. A BIZOTTSÁG (EU) 2023/207 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. november 24.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról.

(A jogszabályok megtalálhatók honlapunkon is: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)


2. Nemzeti intézkedés jegyzék

A hatályos EU ökológiai gazdálkodási jogszabályok értelmében a Biokontroll „Szankciókatalógusa” helyett a NÉBIH által kiadott nemzeti intézkedés jegyzék szerint kell értékelnünk az esetleges eltéréseket.


3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2023. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, továbbá a minimál díjak esetében az önköltséghez igazíthatók. Ezeket figyelembe véve 2023-ban az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozó-, forgalmazó-, export-, import-, gombatermesztő-, vadon termő növények, gombabegyűjtő-, tárolási- és alvállalkozói tevékenységek esetén:

  • ellenőrzés időtartamára: 20 200 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
  • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 20 200 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
  • kiszállási díj: 38 300 Ft + 27% áfa;
  • az éves díj legalább: 86 700 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 38 300 Ft + 27% áfa kiszállási díj.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet, akvakultúra esetén:

Megnevezés Díj (nettó)
szántóföldi növény Ft/ha 4 400 + áfa
szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény Ft/ha 7 700 + áfa
nem termő ültetvény Ft/ha 4 400 + áfa
szálastakarmány, zöldtrágyanövény Ft/ha 3 000 + áfa
telepített gyep Ft/ha 390 + áfa
ősgyep, vagy 5 évnél régebben telepített gyep Ft/ha 300 + áfa
ugaroltatott terület Ft/ha 1 400 + áfa
üvegház, fólia Ft/m2 45 + áfa
állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség esetén) Ft/sz.á. 2 100 + áfa
állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség alatt illetve felett) Ft/sz.á. 3 200 + áfa
halastó Ft/ha 1 300 + áfa
méhészet Ft/család 350 + áfa
minimáldíj 125 000 + áfa
ellenőrzés időtartamára Ft/megkezdett óra 20 200 + áfa
felkészülés, értékelés, tanúsítás időtartamára Ft/megkezdett óra 20 200 + áfa
utazás időtartamára Ft/megkezdett óra 7 800 + áfa
kiszállási díj 38 300 + áfa
egyéb igénybevett szolgáltatás 20 200 + áfa
angol nyelvű Minősítő tanúsítvány 9 600 + áfa
Minősítő tanúsítvány melléklet csere 9 600 + áfa
kockázatelemzési díj 4 000 + áfa
alvállalkozók ellenőrzési díja 125 000 + áfa
szállítmány igazolás Ft/db 20 200 + áfa
hiánypótlás ügyintézése 20 200 + áfa
átállási idő lerövidítése (korosbítás) iránti kérelem 59 000 + áfa
Sz1 szankció ellen benyújtott fellebbezése elbírálása 39 300 + áfa
Sz2, vagy Sz3 szankció ellen benyújtott fellebbezése elbírálása 59 000 + áfa
egyéb eljárások 20 200 + áfa
24 órán belül lemondott ellenőrzés 125 500 + áfa

 


4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(Biokultúra 2023/1)