Jelentős fejlesztési potenciál a bioágazatban

Szemmel látható eredményekkel büszkélkedhet az ökológiai gazdálkodási ágazat Magyarországon. A Vidékfejlesztési Program keretében elérhető forrásoknak köszönhetően az évtized végére reális célkitűzés lehet, hogy 350 ezer hektáron, a teljes mezőgazdasági terület 6-7 százalékán környezettudatos termelés valósuljon meg – mondta április végén Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése számos előnnyel jár, amelyek közül kiemelten fontos a munkahelyteremtés, valamint a környezetre és a magyar népesség egészségi állapotára gyakorolt kedvező hatások. Mindezt felismerve a kormány a szakmai, érdekképviseleti és civil szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik az ágazat megerősítéséért. A közös munka egyik alappillére a Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért program, amely 2020-ig fogalmazza meg a legfontosabb lépéseket. Az akcióterv megoldást kínál többek között a piaci igényekhez igazodó termelési volumen növelésére, a kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási rendszerek bővítésére, a fogyasztói bizalom erősítésére, valamint az ágazati szereplők közötti együttműködések kialakítására.

Az akciótervben megfogalmazottakhoz igazodva a kormány a korábbi időszakhoz képest több, mint háromszorosára növelte a Vidékfejlesztési Programon belül az ökológiai gazdálkodásra szánt támogatási összeget, amelyből szinte az összes kérelmet benyújtó és a pályázati kritériumoknak megfelelő termelő részesült. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a támogatás segítségével mintegy 2200 gazdálkodó 62 milliárd forint felhasználásával folytathat az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő termelést 5 éves kötelezettségvállalás mellett.

A támogatásnak köszönhetően az ökológiai szántó esetében a bevont területek nagysága közel 62 ezer hektár, az ökológiai gyepterület mintegy 65 ezer hektár, míg az ültetvény esetében közel 8 ezer hektár támogatására került sor.

Jelenleg 200 ezer hektár területen és a teljes mezőgazdasági terület 4 százalékán folyik ökológiai gazdálkodás, amely a támogatásoknak köszönhetően 2020-ig valóban meghaladhatja az akciótervben kitűzött 350 ezer hektárt és az elérheti akár a 7 százalékos részesedési arányt.

Kis Miklós Zsolt kiemelte, az ökológiai gazdálkodást folytatók számára további intézkedések is lehetőséget biztosítanak források elnyerésére a Vidékfejlesztést Program keretében. Tekintettel arra, hogy a munkahely­ teremtés és a feldolgozás irányába kell elindítani az ágazatot, ezért ennek megfelelően a beruházási jellegű pályázatok, mint az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszeripar azok a területek, ahol a biogazdálkodók támogatáshoz juthatnak. Amellett, hogy a kiválasztási szempontoknál előnyt jelent, ha a termelő ezen gazdálkodási formát részesíti előnyben, fontos hangsúlyozni, hogy az ökogazdálkodást vállaló pályázóknak kötelezettségei is vannak, például valamely tanúsító szervezetnél regisztrálni – hangsúlyozta az államtitkár.

Az elbírált beruházási pályázatok esetében egyébként a nyertes kérelmek negyede ökológiai gazdálkodó, ami azt jelenti, hogy már 1600 kérelem részesült közel 90 milliárd forint támogatásban. A rendelkezésre álló adatok alapján továbbá elmondható, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében elérhető ökotámogatásoknak és a pályázatokban kapható pluszpontoknak köszönhetően ez idáig közel duplájára emelkedett a termeléssel, feldolgozással, importtal foglalkozó ökológiai vállalkozások száma.

A fenti adatokból és eredményekből egyértelműen látszik, hogy a biogazdálkodás egy fejlődő ágazat Magyarországon, ami további komoly lehetőségeket rejt magában. Az előttünk álló időszakban meg kell teremteni a versenyt az ágazatban, hogy a nemzet egésze számára elérhetővé és ténylegesen fogyaszthatóvá váljanak a bioélelmiszerek. Mindemellett a jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ökológiai gazdálkodásban és az élelmiszer-feldolgozásban komoly kiaknázatlan tartalékok és beruházási potenciál rejlik, amelyek kibontása hosszú távú és következetesen felépített, professzionális támogatási környezetben realizálódhat.

*****

A Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodásra történő áttérést, ökológiai gazdálkodás fenntartását támogató pályázata olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérése érdekében a gazdálkodásuk során többlet­tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

Kötelezettségvállalások:

  • gazdálkodási napló vezetése;
  • képzésen való részvétel a kötelezettségvállalási időszakban;
  • ökológiai gazdálkodás minőségrendszerének előírásai.

Referenciaelemek:

A kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területére be kell tartani:

  • Kölcsönös Megfeleltetés: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények;
  • 10/2015.(III.13.) FM rendelet 2. §-a szerinti minimum követelményei;
  • növényvédőszer-használatra vonatkozó minimum követelmények.

Követelmények:

  • jogszerű földhasználat;
  • gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adatainak elektronikus beküldése;
  • monitoring adatszolgáltatás, hatásindikátor monitorozó rendszerben való részvétel.

*****

Forrás: NAKlap VI. évfolyam 5. szám
(Biokultúra 2018/3)