Ökotámogatások

Kiírták az állattartó telepekre vonatkozó pályázatokat.

Az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázatra 2024. szeptember 17. és 2025. április 14. között lehet jelentkezni. A támogatásra szánt keretösszeg 50 milliárd forint, amelyből maximum 200 millió forintot igényelhet egy vállalkozás.

Az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás 2024. október 15. és 2025. június 2. között lehet a pályázatokat benyújtani. A nagyobb állattartók támogatására szánt keretösszeg 150 milliárd forint, melyből maximum 5 milliárd forintot igényelhet egy vállalkozás.

Fenti pályázatok célja az állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakítása által, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.

A részleteket az alábbi oldalakon tekintheti meg:

https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd01a-rd01c-rd01d-rd01e-2-24

https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd01a-rd01c-rd01d-rd01e-1-24

 

Kiírták a „Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása” című pályázatot, amely 2024. szeptember 10. és 2025. május 5. között lesz nyitva. A kiválasztásnál 5 többletpontot kapnak a biogazda taggal rendelkező együttműködések, továbbá a támogatásból az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó gyakorlati tapasztalatszerzést biztosító szakmai tanulmányutak, hálózatok létrejöttét, bővítését segítő workshopok és szakmai tanácsadás költségei is finanszírozhatók.

A felhívás célja a támogatásba bevont sérülékeny célcsoportok életminőségének javítása, azáltal, hogy az együttműködés eredményeként megvalósuló termékelőállítás, szolgáltatásnyújtás, gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati ismeretek megszerzése hosszú távon, fenntartható módon szolgálja az egyes csoportok életminőségének a javulását. A támogatás maximális összege 40 millió forint.

Részletekért látogasson el a NAK oldalára: https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd50-1-24

A „Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása” című pályázat célja a növényházi termesztőkapacitás növelése, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése, az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. A pályázatok benyújtásának ideje 2024. szeptember 24-től nyílik meg, az első benyújtási szakasz vége október 7. A pályázat keretében legfeljebb 5 milliárd forint igényelhető. A részletes pályázati felhívás itt érhető el: https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd01a-rd01c-1-24

A „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című pályázat célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása, a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése. A 2024. szeptember 10. és 2025. április 28. közötti időszakban benyújtható pályázatok támogatásának keretösszege 25,2 milliárd forint. A részletes pályázati felhívás itt érhető el: https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd01a-rd12-1-24

 

A „Feldolgozóüzemek komplex fejlesztésének támogatása” című pályázatokat 2024. szeptember 17-től, több szakaszban 2025. május 12-ig lehet benyújtani. Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a pályázók piacra jutását elősegítő technológiai fejlesztés és/vagy kapcsolódó zöld beruházás támogatása. A rendelkezésre álló forrás 150 milliárd Ft.

A „Feldolgozóüzemek fejlesztésének támogatása” című pályázatot 2024. augusztus 13. és 2025. április 7. között lehet benyújtani. Olyan vállalkozásokat céloz meg, amelyek emelik a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékét, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik. A rendelkezésre álló forrás 50 milliárd Ft.

Támogatások célja:

Mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszerfeldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő – ez előbbi esetben komplex, nagyobb léptékű – fejlesztések megvalósulása.

Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő – a komplex fejlesztési támogatás esetében komplex, nagyobb léptékű – fejlesztések megvalósulása.

Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

Részletek az alábbi linken érhetők el: https://kap.gov.hu/KAP_II_beruhazasesvidekfejlesztes_/766

Társadalmi egyeztetés alatt egy újabb kertészeti ágazatnak szóló támogatási felhívás, melynek célja a magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása Magyarországon. A pályázat a gyümölcstermesztők, valamint az évelő gyógy-, aroma- és fűszernövények termelőinek és feldolgozóinak nyújt lehetőséget támogatásra.

Örömmel tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy az „ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” c. pályázati felhívásban külön előnyökhöz juthatnak az ökológiai gazdálkodást folytatók. A támogatási kérelmek elbírálásánál az ökogazdák 5 többletpont kaphatnak, ha kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemméretük legalább 30%-ban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú a támogatási kérelem benyújtásakor.

További előnyt jelenthet az ökológiai gazdálkodók számára, hogy 10%-kal megemelt támogatási intenzitást kaphatnak az alaptámogatáshoz képest, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy annak hiányában az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkeznek, és a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemméretük legalább 30%-ban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.

A támogatási kérelmeket 2024. július 24-től 2025. március 3-ig lehet benyújtani.

A pályázat keretében legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, amely többek között ültetvénytelepítésre és -korszerűsítésre, betakarítást segítő gépek és eszközök beszerzésére, valamint az öntözési infrastruktúra fejlesztésére használható fel. Előlegként az összeg legfeljebb 25%-a, maximum 100 millió forint igényelhető. A támogatott tevékenység megvalósítására a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A véleményezhető pályázati felhívás tartalma itt érhető el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-15/152102/tarsadalmi-egyeztetesen-kerteszet-ultetvenytelepites-es

Öko állattartók előnyben

Az állattartó telepek fejlesztésének támogatása olyan tevékenységeket segít, mint az állattartó telepek korszerűsítése, zöld beruházások megvalósítása, az ammónia-kibocsátás csökkentése, valamint a járványvédelmi beruházások támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával. Kiterjed azon gazdákra és együttműködésekre, akik baromfifélét (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), sertésfélét (házi sertés, vaddisznó), szarvasmarhafélét (szarvasmarha, bivaly, bölény), juhot és kecskét, lóféléket (ló, szamár, öszvér), valamint egyéb állatokat, mint például nyulat, méhet, húshasznosítású galambot, fürjet, struccot, emut, fácánt, fogolyt, és csincsillát tartanak.

A támogatási kérelmek elbírálásánál az ökológiai gazdálkodást folytatók 5 pontos előnyhöz juthatnak, amennyiben az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemméretük minimum 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.

További 10%-kal megemelt támogatási intenzitás jár azoknak az ökológiai gazdálkodóknak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró értékű ökológiai üzemmérettel rendelkeznek és az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemméretük legalább 30%-a ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.

Az igényelhető támogatás összege jelentős, 200 millió forinttól egészen 5 milliárd forintig terjedhet.

A támogatási kérelmeket 2024. július 30. és 2025. március 17. között lehet benyújtani, több szakaszban. A támogatási folyamat során előleg igényelhető, amelynek maximális mértéke a támogatási összeg 25%-a, legfeljebb 500 millió forint. A támogatott tevékenység megvalósítására a támogatási okirat véglegessé válásától legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A véleményezhető pályázati felhívás tartalma itt érhető el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-12/133138/tarsadalmi-egyeztetesen-az-allattarto-telepek-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu

Új lehetőség az ökológiai állattenyésztőknek

Hamarosan lehetőség nyílik az állattartó telepek fejlesztésére és korszerűsítésére! Társadalmi egyeztetés alatt van az a támogatási felhívás, melynek keretében általános korszerűsítésre, zöld beruházásokra, ammónia-kibocsátás csökkentésére és járványvédelmi beruházásokra lehet pályázni. A pályázat értékelésénél 5 többletpontot kapnak azok az állattartók, akik állattenyésztési tevékenységükhöz kapcsolódó üzemmérete legalább 30%-ban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.

Azok az ökológiai gazdálkodók, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkeznek és az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú, további 10%-kal megemelt támogatási intenzitást kaphatnak az alaptámogatáshoz képest.

Ezáltal ösztönözni kívánják az ökológiai gazdálkodás terjedését és fenntarthatóságát az állattartó telepek területén.

A támogatás legfeljebb 200 millió forintig igényelhető. A pályázat benyújtási időszaka 2024. június 25. és 2025. február 3. között zajlik, több szakaszban. Ez a lehetőség nemcsak az állattartó telepek fejlesztésére, de az ökológiai gazdálkodás terjesztésére és támogatására is szolgál.

A véleményezhető pályázati felhívás tartalma itt érhető el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-12/133524/tarsadalmi-egyeztetesen-az-allattarto-telepek-megujitasanak-tamogatasa-cimu

Kiemelt Támogatás az ökológiai gazdálkodóknak!

Új fejlesztési lehetőség nyílik a kertészetek számára a „Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása” program keretében. A támogatás célja a kertészeti ágazat hatékonyságának növelése és a fenntartható termelés elősegítése.

Az elbírálás során az ökológiai gazdálkodást folytatók jelentős előnyhöz juthatnak. Azok, akiknek üzemmérete legalább 30%-ban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú a támogatási kérelem benyújtásakor 5 plusz ponthoz is juthatnak.

Ezen felül, azok a gazdák, akik a támogatási kérelem előtti teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró értékű ökológiai üzemmérettel rendelkeznek, továbbá legalább 30%-ban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérettel rendelkeznek 10%-kal megemelt támogatási intenzitásban részesülhetnek az alaptámogatáshoz képest.

Az igényelhető támogatás összege akár 5 milliárd Ft is lehet, lehetőséget adva a nagyobb fejlesztések finanszírozására és a hatékonyabb termelés kialakítására.

A pályázat benyújtásának időszaka 2024. július 23-tól 2025. március 10-ig tart, így a gazdálkodóknak elegendő idő áll rendelkezésükre a részletes tervek kidolgozására és a pályázatok előkészítésére.

A pályázati felhívás tartalma itt érhető el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-05/085154/tarsadalmi-egyeztetesen-az-kerteszeti-uveghazakhoz-hutohazakhoz-kapcsolodo

Az ökológiai gazdálkodók számára is rendelkezésre áll a „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása”  című pályázati felhívás, amely támogatást biztosít a fejlődésükhöz. A támogatás célja a feldolgozó üzemek modernizációja és hatékonyságának növelése az ökológiai termékek előállítása és piacra juttatása érdekében.

Az elbírálás során az ökológiai gazdálkodást folytatók jelentős előnyhöz juthatnak, hiszen 5 ponttal is javíthatnak helyzetükön a támogatási kérelem benyújtásakor.

Az ökológiai gazdálkodók további előnyben részesülnek a 10%-kal megemelt támogatási intenzitás és további 5 pontnak köszönhetően, amennyiben a támogatási kérelem előtti teljes lezárt üzleti évben legalább 1,5 millió Ft értékben értékesítettek ökológiai minősítésű terméket.

Az igényelhető támogatás összege maximum 200 millió Ft lehet, lehetőséget adva a gazdálkodóknak a szükséges fejlesztések finanszírozására és a termelés hatékonyságának növelésére.

A pályázat benyújtásának időszaka 2024. június 25-től 2025. február 3-ig terjed.

A pályázati felhívás tervezete itt érhető el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-05/084323/tarsadalmi-egyeztetesen-az-feldolgozo-uzemek-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu