Megtartotta első közgyűlését a Bioméhészek Egyesülete

Budapesten, 2017. március 4-én alakult a Bioméhészek Egyesülete és 2018. február 10-én tartotta első évi rendes közgyűlését a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. székhelyén. Dr. Szalainé Mátray Enikő elnök ismertette az elmúlt év eseményeit a nyilvántartásba-vételi és bejegyzési végzésről, majd a kérelem eredményeként az Egyesület felvételét a Magyar Biokultúra Szövetség tagjai sorába.

A nyár végén a bejegyzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésén túl megvalósult az Egyesület egyik célja, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának bemutatása. A Magyar Biokultúra Szövetség által üzemeltetett Biokultúra Ökopiacon rendezett eseményen, a Biobúcsún önálló standdal, poszterrel képviseltette magát a Bioméhészek Egyesülete. A 2017-es Biobúcsú központi témája a Méhek az ökológiai gazdálkodásban volt. A rendezvény az ökológiai gazdálkodást, ökotermékeket kívánta a nagyközönségnek bemutatni kóstolással egybekötve, előadásokkal színesítve. A Bioméhészek Egyesülete képviseletében dr. Szalainé Mátray Enikő és Tukacs Imre a bioméhészkedéssel és a bioméz előállítással kapcsolatos kérdésekre válaszolt egy előadás keretében. A szervezők köszönetüket fejezték ki az előadóknak, a kiállítóknak és az önkénteseknek a 2017. szeptember 2-án megtartott sikeres programért. (Az erről szóló fényképes bemutató ide kattintva látható.) Riport is készült ekkor Szalainé Mátray Enikővel és Tukacs Imrével a bioméhészet szerepéről, illetve az Egyesület másik céljának bemutatásáról, amely a bioméhészet értékeinek felmutatása a társadalom számára. Ez az Oxigén című rádióműsorban került adásba.

A közgyűlés döntött az alapszabály néhány szükséges változtatásáról, többek között a tagdíjról. Ennek évi díja 15 000 Ft lett. Az Egyesület elnöksége felvette a két belépési nyilatkozattal érkezett rendes tagot, így az Egyesület 32 tagra bővült, de további belépők is jelentkeztek az Egyesületbe, akiknek felvétele a későbbiekben várható.

A további célok adják az Egyesület feladatait, működési keretét. A magyar bioméhész közösség, amely a biotermelés ellenőrzött, tanúsított kötelékében működve szakmai összefogással végzi munkáját.

Soron következő cél, a bioméhészek érdekeinek képviselete a magyar méhésztársadalmon belül. Számos esetben tévedéseken alapuló megfogalmazások jelennek meg a konvencionális, ill. a bioméhészet feltételeiről, lehetőségeiről.

Távlati cél viszont a bioméhészek érdekeinek képviselete a biogazdálkodók közösségén belül, ami további feladatokat, nézetbeli és egyéb változásokat igényel.

Személyi változás történt az elnökség vezetésében, Tukacs Imre lett az Egyesület új elnöke és dr. Szalainé Mátray Enikő és Kutasi Tamás az alelnökök, illetve Németh Róbert, Balla György, dr. Körmendy-Rácz János és Vincze Árpád a további elnökségi tagok.

A közgyűlés hivatalos része után szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens a Biogazdálkodás-változások 2017-2018-ban címmel igen szerteágazó értékelést adott a biogazdálkodás szabályozását érintő változásokról, egyes veszélyekről, és örömét fejezte ki az Egyesület terveit és bővülő tagságát illetően.

Dr. Szalai Tamás az Ellenőrzés, mintavétel, pótlás/fellebbezés témában a méz minőségbiztosítása kiemelt területeit mutatta be, továbbá az ellenőrzés/mintavétel során fellépő problémák esetén a hiányosság okait elemezte, illetve a helyes kezelések jelentőségére és a tévedések elkerülésére hívta fel a figyelmet.

Dr. Szalainé Mátray Enikő arra igyekezett rámutatni, hogy a Méhészpartnerek feladataiban történő változások milyen mértékben igénylik a bővebb magyarázatot a tanúsítás felé. Ennek 2-3 hetes határideje a szezonális munkák esetén komoly nehézséget/hátrányt jelenthet a minősítésben.

Fabókné Greff Piroska a Tapasztalatok a tanúsítás részéről címmel azokat a hiányosságokat emelte ki, amelyek pótlása évente szükséges. Fontos az ellenőrző szervezet tájékoztatásait követni, szükség szerint segítséget kérni, a részletek pontos megértése és megvalósíthatósága érdekében.

Az Egyesület várja az ökológiai ellenőrzési rendszerben részt vevő érdeklődő bioméhészek jelentkezését, akik kérdéseiket és a bioban elért eredményeiket, javító szándékkal a bioközösség részére ajánlják. Jelentkezni a tukacs.imre@chello.hu vagy eniko.matray@gmail.com email címeken lehet.

Köszönetünket fejezzük ki a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Magyar Biokultúra Szövetség szíves támogatásáért és együttműködéséért!

Tukacs Imre – Dr. Szalainé Mátray Enikő
Bioméhészek Egyesülete
(Biokultúra 2018/1-2)